tisdag 12 februari 2019

Är ni nöjda nu?

Sverige har strax över 10 miljoner invånare.
Av dessa bor cirka 85% i tätorter.
En tätort räknas något som har en befolkning på mer än 200 personer men har setts över då den inte längre är så aktuell.
Tillsammans med Stockholm, som jag sätter ihop som en, så finns det tretton storstadskommuner i vårt land. Eurostat bedömer dem att vara 24 stycken. Cirka 80 är mindre stad eller förortskommuner och övriga är glesbygd.
Det finns sammanlagt 290 kommuner i Sverige.
Det blir alltså cirka 186 glesbygdskommuner.
186 "landet".
scb.se

Vi cirka 186 glesbyggdskommuner tar den stora smällen när miljöpartiets 4,4% nu har bestämt att det är vi på landet som ska betala.
Skattehöjningar på 15 miljarder väntar på bränslepriserna.
De menar att det ska bli en grön skatteväxling som ska ges tillbaka genom att de bland annat ska sänka någon viss avgift för småföretag och att arbetsgivaravgiften för ungdomar ska minskas.

Då har jag några frågor till ett parti som borde ha åkt ur riksdagen:
Om ungdomen, vars arbetsgivare nu ska få sänkt avgift, bor på landet.
Hur ska denne tjäna på att arbeta?
Vi har inte kollektivtrafik som ni i staden.
Det är redan i dagsläget svårt att få ett plus i kassan om man måste pendla med sin bil.

Vi på landet har faktiskt inte valt att ha en bil eller två.
Vi måste.
Vi behöver den för att komma till sjukhus, affärer, vårdcentraler, jobb, skola.
Allt. Förklara för oss varför vi ska jobba när det inte blir plus?

Småföretagen som nu ska få det bättre genom någon sänkt avgift.
Hur ska de göra när de kör?
Jo, de kommer höja kostnaden för att de kör ut och gör sitt jobb varpå den som bor på landet blir flerdubbelt bestraffad.

Miljöpartiet menar att vi ska arbeta med piska och morot.
Var är moroten för oss på landet?
Jag kan inte läsa mig till den.
Ni säger att hela landet måste delta.
Tack. På vilket sätt tänker ni att de i staden ska bidra?
De 24 kommuner som storstadskommuner. Hur ska ni bidra?
Bidrar ni rättvist?

Centern och liberalerna.
Ni måste verkligen vara nöjda nu för ni bidrar till detta.
Ni ser till att landsbygden sakta urholkas för det finns ingen här som kommer ha råd att leva till slut och vad blir då drömmen?
Ett Sverige med öppna landskap och förfallna hus som man exotiskt kan besöka ibland?

Om en familj med mamma, pappa och två barn bor på landet.
Ett barn i tonåren och ett yngre.
Båda måste ha en bil för det går inte att komma till arbetena annars.
Tonåringen får skolskjuts och den lille ska köras till dagis.
Tonåringen är helt låst hemma om ingen kör till aktiviteterna för bussen går inte på obekväma tider.
Hur tänker miljöpartiet att denna familj ska leva?
Till saken är nämligen att om båda väljer att gå på bidrag istället, utnyttjar samhället till max, så kan de sälja båda bilarna och därmed gå med plus.
Det lönar sig nämligen inte att arbeta under de premisser som ges.

Miljöpartiet är det landsbygdsfientliga partiet som enbart gynnar storstaden.
Väljarna som anser att kor och får är en exotisk vara som man kan se på bild.
De är nöjda nu.

När ska ni där uppe förstå att vi inte äger bilar för skojs skull?
Vi måste ha dem för att överleva.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lovin-om-miljoskatterna-behovs-en-social-dimension
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gron-skattevaxling-kan-oka-klyftorna-det-slar-snett
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/