onsdag 28 december 2016

Vilken förlust!

På grund av det inhumana beslutet att stänga Sveriges gränser är det nu betydligt färre människor som kommer till vårt vackra land. Antalet asylsökande har minskat med 80 procent.
Hur ska Sverige nu gå runt?
Hur ska vi få människor till alla de jobb som vi har lediga?
svt.se

I år har bara cirka 28 000 flyktingar kommit till Sverige.
28 000 människor som ska bo..?
28 000 människor som ska arbeta med.. ?

Självklart ska vi hjälpa människor. Förra året sökte 163 000 människor asyl här vilket var tur då vi behöver denna arbetskraft. Trots det är de flesta av dessa människor inte i arbete.
Jag betvivlar att de kommer att komma in i det.
Trots att vi har så många arbeten lediga så är de tydligen inte kvalificerade.

De flesta som sökte asyl kom från Syrien och Afghanistan.
Medelutbildningstiden för en person från Syrien är 6,6 år.
Det betyder att många kan ha en väldigt lång utbildning.
Det betyder också att många knappt har någon utbildning alls.
I Afghanistan är samma siffra 3,2 år.
Det betyder att några har några års utbildning men att några inte har någon alls.

Efter idogt letande kan jag inte hitta någon siffra på Sverige mer än att det inte finns någon född i Sverige som man inte har statistik på. De allra flesta har minst gymnasial utbildning vilket innebär tretton år studier. Lika många har eftergymnasial utbildning vilket betyder cirka sexton års utbildning. Några har läst betydligt längre och några hoppar av efter högstadiet.
Det skulle innebära att Sveriges medelutbildningslängd skulle vara cirka fjorton år. 14,0.
Det betyder mer än dubbelt så hög som de från Syrien.
Är det märkligt att många av dessa människor inte har ett arbete?

Utöver det ska man lägga till de skillnader som finns både i språk och klädsel. Jag är helt emot slöjan
och på tv för ett par månader sedan var en högutbildad kvinna med. Hon hade varit i Sverige i sexton år men fick inget arbete. I bild hade hon slöja och bröt kraftigt.
Det var vad som hade hänt på sexton år.

De ensamkommande barnen har med drastiskt minskat från cirka 35 000 till 2000 personer. Kan det vara så att ID-handlingar och en början på ålderskontroller ställer till det?

Sverige ska självklart hjälpa människor i nöd och det gör vi bäst med stängda gränser och ett högre intag av kvotflyktingar. Allt fokus ligger på Syrien och IS samtidigt som barn i flera länder förtvinar för att bidragen som gjorde att de överlevde nu hamnar i ett krig vi inte kommer vinna så länge inte stormakterna tar beslutet att det ska sluta.


http://www.svt.se/nyheter/inrikes/asylsokande-till-sverige-minskar-med-80-procent
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Utbildningsniva/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/befolkningens-utbildning/