måndag 31 oktober 2016

Och fritidsgårdarna?

Krafttag ska nu sättas in! Sverige ska bli ett bra land!
Mig veterligen var det ett bra land länge.
svt.se

Löfvens regering genom Baylan har nu förmedlat vad de har tänkt göra mot segregationen och deras reformprogram punktas upp i fem områden:

1. Bekämpa brottsligheten
2. Knäcka långtidsarbetslösheten
3. Lyfta skolorna och elevernas resultat
4. Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregation och trångboddhet
5. Stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar 

1, Ok! Vi ska alltså bekämpa brottsligheten?
En pojke blev våldtagen igår. Enligt artikeln var det flera på plats vilket med alla sannolikhet betyder att det är en gruppvåldtäkt. Av en pojke. (Glöm nu inte att såhär har det alltid varit i Sverige!)
Vad kommer hände med gärningsmännen?
Någon som minns vad som hände på Gotland?
Men visst, vi ska bekämpa brottsligheten.
Upp med fler fartkameror och jaga de som fuskar på högskoleprovet!

2, Ja! Ingen ska längre vara långtidsarbetslös!
Med andra ord: statistiken ska förändras så att människorna inte längre syns, precis som socialdemokraterna har gjort de andra gångerna de suttit vid makten. Glöm aldrig: 140 förtidspensionärer varje dag. (Under S regering).
En vän till mig som var arbetslös fick även han detta eminenta erbjudande: "Du vill inte gå i förtidspension?". Då skulle han ju få veta att han hade en fast inkomst varje dag..

3, Lycka till! Ni har hört talas om att det är lärarbrist?
Samtidigt som Sverige fylls på med människor som är i akut hjälp i sin skolgång, som behöver allt stöd de kan få för att bli en del av detta land. Men men..

4, Samhällsservicen? Menar de att polisen ska bli mer synlig? I mitt bostadsområde har polisen nog aldrig varit så synlig men jag upplever trots det inte att byn har blivit tryggare. När polisen inte var här berodde det på att det inte händer så mycket i ett sömnigt fiskeläge. Nu händer det något varje dag som tillkallar sig deras uppmärksamhet men trygg, nja.
Trångboddheten.. ok. Ska socialdemokraterna tvinga in asylsökande eller människor med uppehållstillstånd i andra människors hem? Det hade nog sett bra ut, statistiskt. Jag tycker Löfven ska börja att vara ett gott exempel!

5. Demokratiska värderingar?
Menar socialdemokraterna att dessa har satts på undantag?
Menar de att de människor som nu kommit till Sverige inte har samma värderingar som vi som redan bodde här har? Eller svenskar i gemen hycklar demokratin och värderingarna som gör att jag som kvinna inte är lika mycket värd som en man?
Det ska bli mycket intressant att se hur lång tid det tar innan de måste börja peka ut exakt för vilka deras punkter riktas mot. Jag är rätt säker på att min lilla del av världen inte kommer få så mycket av de pengar som ska delas ut. Trots att de flesta här betalar en hel del i skatt.

Jag saknar punkten om att det ska öppnas fler fritidsgårdar.
Tror detta parti inte på det längre?

Kanske skottsäkra västar kan delas ut i de utsatta områden som finns?
Tryggheten kanske hade gått upp där..
När människor kommer från länder med en helt annan kultur, helt andra värderingar och en helt annan syn på polis, ambulans och annan personal inom de utsatta yrken vi har i Sverige, då borde vi helt enkelt bli betydligt hårdare:
Kan du som förälder inte hålla efter ditt barn som du fortfarande ansvarar för?
Då tycker jag du kan lämna landet, med barnet som ställer till problem för alla, såvida du inte själv har ringt myndigheterna i Sverige och bett om hjälp och stöd. I Sverige bestämmer inte den äldste pojken i familjen - utan den vuxne. Oavsett kön.
Tycker man att vi är hemska, hårda, kalla och hårdhudade i detta kalla land i norr så finns alltid möjligheten att åka till det första EU-land de satta sin fot i.

Sverige behöver sluta mesa.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-vill-regeringen-bryta-segregationen
http://www.vk.se/1848067/pojke-misstanks-ha-valdtagits

söndag 30 oktober 2016

Och drabbade blir: barnen..

Föräldrapenningen är något som för de flesta räknas som självklar. Oavsett om man har arbetat eller inte. Debatten handlar ständigt om att vi i Sverige ska tänka solidariskt och i detta fall tänker man att en indragen föräldrapeng innebär att barnen inte får lika mycket.
Som jag ser det, borde det dock vara en självklarhet att vi inte kan ge allt till alla.

En ungdom som är född och uppvuxen i Sverige har helt enkelt tur för de ska enligt mig få minimibeloppet för föräldrapenningen. Någon som invandrat till Sverige och har ett barn med sig bör däremot absolut inte få en enda krona. Speciellt inte retroaktivt.
Varför?
Min enkla förklaring är att de inte har bidragit till det system de ska utnyttja och kommer de då med ett barn på något år med sig så finns det absolut ingen anledning till att de ska få en förmån. De hade aldrig fått det i sitt hemland.
Vi kan erbjuda dagis när de ska läsa svenska eller när de har fått ett arbete men inte annars.
svt.se

Dessa människor kommer från länder där man tar hand om sina föräldrar när de börjar bli gamla, där kvinnan är hemma med barnen och där mannen ska vara huvudförsörjaren. Detta är de vana vid. De kommer sedan till ett land där vi sätter våra gamla på ett hem, där båda föräldrarna arbetar och där barnen går på dagis eller i skolan. Ett land där vi kan ha det så för att vi alla betalar skatt till det. Med detta menar jag att jag tror att det är Sverige som gör ett problem av situationen.

Om vi helt enkelt låter dem göra som de brukar i sina hemländer, vilket vi till stora delar redan tillåter på olika sätt, så bör det ändå bara bli bättre för dem. De slipper krigets faser!
De vet att de är i trygghet.

Problemet här blir att vi skapar olika lag i Sverige. Det kommer bli två samhällen beroende på var människor är födda och därmed borde den smartaste lösningen, då ett segregerat samhälle inte är rätt, bli att göra som förr. Under nittiotalet fick människor som kom till Sverige ett lån. De fick låna allting och varenda krona skulle betalas tillbaka. Det innebar att de var tvungna att ta sig i nacken och bli en del av samhället. De kunde inte gå på sfi i en mängd år eller dra sig för att arbeta någonstans utan de fick helt enkelt acceptera läget och göra det de kunde.

Med tanke på hur högutbildade alla asylsökande är enligt media i gemen så bör det inte vara något problem. Vi fattas ju väldigt många ingenjörer och läkare.

Som jag ser det drabbas inte barnen av att föräldrapenningen minskar utan tvärtom kommer integrationstakten öka. Hade jag suttit ensam och bestämt hade denna peng enbart, i de fall barnen är så små, gällt de som fått uppehållstillstånd och skaffat sig ett arbete. De ska inte på några sätt kunna utnyttja denna förmån till att gå hemma då det motverkar all integration av dem som enskilda personer.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/forslag-om-begransad-foraldrapenning-for-nyinflyttade

lördag 29 oktober 2016

Traditioner.

De sätter eld på sina bostäder av tradition när de lämnar dem.

Det stora migrantlägret i Calais är nu tömt. Cirka 4000 personer har där skapat sig en egen del som de ansåg sig bestämma över. Precis som tiggarlägret i Malmö så har denna plats levt efter sina egna tycken och tankar, följt sina egna lagar och fortsatt en tillvaro utan någon positiv ände.
"Djungeln" är nu äntligen borta.
svt.se

En prefekt för departementet i Calais säger i artikeln att det är svårt att stoppa bränderna som uppkommer då de som tänder eld är människor som har bott där men sedan tänder fyr på sitt skjul utav tradition när de lämnar platsen.

Den stora frågan bör då vara:
Har inte franska myndigheter gett dem tillgång till ett fritidshus?
Ett fritidshem där de kunde fått umgås och hänga?
Anledningen till att människor i Sverige bränner saker är nämligen den att de är missnöjda med sin uppväxt. Det var ingen som daddade dem och de hade inga fritidsgårdar att ta sig till. De visar därför sin avsky genom att tända eld på andra människors bilar.
De förstör allmän egendom som vi skattebetalare sedan ska betala för.

Det fanns ingen fritidsgård när jag växte upp heller men jag beskyller inte staten för mina problem. Det gällde nämligen att hitta på andra saker istället.
"Djungeln" är en olaglig samling av tillfälliga bostäder som påminner om kåkstaden i Sydafrika. Plåtskjul så långt ögat kan nå. Den påminner om det läger tiggarna hade i Malmö och jag anser det vara helt korrekt att de franska myndigheterna nu tar bort det.

Den som tänker på alla människors lika rättigheter borde börja tänka på detta med skyldigheter med.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/migranter-satter-eld-pa-sina-talt-i-djungeln

fredag 28 oktober 2016

Vad i hela världen är problemet?

En självklarhet för mig för jag hade ställt upp direkt!
Vi har levt som ofrivilligt barnlösa och har en stor förståelse för att människor längtar efter barn. Exakt hur spelar egentligen ingen roll och anledningen till att det inte blev adoption är främst de stora kostnaderna och sedan våran ålder. Vi räknades redan som för gamla för att få adoptera från mitt älskade Indien. Vi hade turen att kunna lyckas genom provrörsbefruktning vilket innebär att barnet blir ett biologiskt men tillverkat i ett rör med lite hjälp utifrån.
Ingen trevlig upplevelse alls men så värd allt besvär.
svt.se

För de som då inte kan få barn den naturliga vägen och som av olika anledningar inte kan bära barnet själv är surrogatmoderskap en fantastisk möjlighet. Varför skulle inte en person själv få välja det?

Jag är så trött på alla de människor som anser att deras tankesätt är rätt och därmed även ska bestämma över dem som inte tänker så. Varför inte göra tvärtom?
Ni som vill bli surrogatmödrar, ni blir det och inte ni andra.
Ni som vill använda en surrogatmoder, ni gör det men ni andra låter bli.

I artikeln berättar de hur mycket risker surrogatmammorna utsätts för. De kan drabbas av smärta (Nähä!), inkontinens och förlossningsdepressioner. De kan dessutom dö!
I min lilla värld är detta något den personen själv får bestämma och jag ser inget fel alls med det.

Artikeln rasar mot det faktum att det nu finns en agentur i Sverige som förmedlar denna tjänst. Den hjälper alltså ofrivilligt barnlösa som vill använda en surrogatmamma att göra det och mitt sätt för att motverka en sådan agentur är att helt enkelt göra det lagligt i Sverige.
Jag ser inga problem med det.

Jag hade utan problem ställt upp för exempelvis min syster eller en väldigt nära vän. En förlossning är allt annat än kul men jag hade gjort det om det var för någon som var så nära att jag alltid fick ha kontakt med barnet. Jag anser det tröttsamt med alla dessa nejsägare som ska bestämma över andra människor. Det är ju inte så att någon ska tvingas till detta utan det är frivilligt.
Antingen som hjälp till någon eller som en tjänst som kostar pengar för någon.

Min kropp, mitt beslut.
Så tänker jag med alla.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-startar-den-forsta-svenska-surrogatagenturen

torsdag 27 oktober 2016

Som jag har väntat!

Det tog inte så lång tid!
Ekerö säger nu stopp, de klarar inte att ta emot en enda flykting till.
Jag låter säkert förmäten men detta är vad jag har väntat på!
Min förväntan på den nya lag som togs i våras, som tvingar alla kommuner att ta emot de personer som har fått uppehållstillstånd, var att det skulle få upp ögonen för eliten i Stockholm att politiken inte fungerar och se, nu börjar det hända någonting!
svt.se

Min uppfattning är att de öppna gränserna har varit en katastrof för Sverige.
Jag anser självklart att vi kan hjälpa så många vi kan från krigets fasor men jag anser att vi skulle ökat kvotflyktingantalet istället för att gynna dem som tar sig till vårt land. Jag tror nämligen inte att de har det värst och med tanke på att de flesta idag kommer med flyg och söker asyl känns det som om mina misstankar var rätt.
Innan vi hjälpte de människor vi kunde skulle Sverige inventerats på boenden som kunde undvaras, arbeten och skolor för att sedan säga hur många vi kan hjälpa. Detta hade varit bäst för alla parter.

Människor hade sluppit chansa och åka hit och de som kom skulle fått en snabb och ärlig chans in i vårt samhälle. Landet har de sista åren gjort så fel det bara går.
I mitt tycke har det med människor som styr och inte vill se verkligheten för vad den är att göra.
Lagen i våras har nu visat vad som gäller.

Ekerö kommun, som är en något mindre kommun jämfört med den jag bor i, säger nu tvärt nej till att ta emot fler nyanlända människor. Anledningen?
De har inga bostäder.

Men grattis!
Detta problem är ingen nyhet för de flesta landsortskommunen men har någon i storstan lyssnat?
Nej. De har levt med sina öppna hjärtan.

För snart två och ett halvt år sedan försvann de första 70% av alla övernattningsmöjligheter vi hade i Sölvesborg för att sedan minska ytterligare när nästa boende stod klart.
Vad ska en landsbygd som lever på turismen försörja sig på när de som vill övernatta inte längre kan övernatta?
Lyssnade någon?
Nej. Allt skulle istället gå så fantastiskt bra och detta var ett lyft för bygden.
Jo, statistiskt har det nog blivit säkrare med tanke på hur ofta de olika blåljusen är här men det känns inte tryggare.

Nu börjar kommuner i Stockholms närhet att reagera så tack!
Det betyder att även riks snart kommer vakna till och bli ännu tuffare.
Sverige ska hjälpa så många det går så länge det sker på ett värdigt och humant sätt.
Alltså motsatsen till hur det är idag.

Vi skulle kunna börja med att välkomna alla hit som väljer att följa de svenska lagar och seder vi har här. Alla andra kunde vänt tillbaka för kriget kan inte ha varit så tufft för dem när man bara ställer krav och inte ser sina skyldigheter.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ekero-kommun-stoppar-flyktingmottagningen

onsdag 26 oktober 2016

Helt oförlåtligt.

Jag älskar historia, kultur och musik. Jag kan rabbla årtal och i det stora rätt meningslösa slag men jag brukar säga till de jag träffar att jag förmodligen inte hade vetat om hela svenska landslaget i fotboll satt på en restaurang när jag om dit. Jag har verkligen inget intresse för detta med sport.
svt.se

I min värld är det rädda människor som springer. Man kan springa för att slippa tänka på något, att tänka på något eller ja. Jag vet inte. Jag förstår det inte.
Jag skulle ha förståelse för att barn sparkar på en boll för att de tycker det är roligt för barn behöver röra på sig mycket men när jag läser artikeln nederst så känner jag att det aldrig kommer hända. Till saken är att det inte är någon nyhet då jag vet att det har hänt liknande saker och egentligen är det inte sporten och absolut inte barnen.
Vad för sorts föräldrar det är som beter sig så här kan man dock undra.

Sedan när blev knattefotboll viktigt?
Så viktigt att det skapar slagsmål mellan föräldrar och domare?

Jag är medveten om att föräldrar ofta är tränare eller att det är ungdomar med lite intresse som gör detta som en form av hobby. Att hamna i slagsmål för detta är dock helt absurt.
Vad tror de barnen lär sig av det?
Att bli duktiga vuxna som slår ner en domare för "fel beslut"?
Blir föräldrarna till barnet stolta då?
Blev dessa föräldrars barn stolta över sina föräldrar?

Om man nu ska spela knattefotboll bör det vara baserat på barnens önskemål. Det ska inte vara en tävling i den bemärkelsen och det ska absolut inte vara den kamp som det är idag. Det finns ingen anledning.
Sedan har jag hört föräldrar som både har varit inne på planen och isen för att klaga även i denna kommun och det är lika märkligt det.
Hur ska ni lära barnen att inte bli dåliga förlorare när ni som vuxna inte vill följa reglerna?

Stackars barnen vid denna kuppen. Måtte föräldrarna skärpa sig!

http://www.svt.se/sport/fotboll/brak-i-ungdomsmatch

tisdag 25 oktober 2016

Vissas lika värde.

Alla människor ska vara värda lika mycket men trots den välviljan så gäller det inte.
Eller? Vem av dessa anser du vara värd mest?
Barnen på dagis eller tiggarna?

Jag har förvånats över hur tyst det har varit kring denna artikel och det är nu ett tag sedan den skrevs. Den handlar om barnen som ska till lekplatsen men tyvärr inte kan leka där då de lokala tiggarna använder platsen som toalett och boende.
Är detta verkligen ok?
Jag vet att jag inte tycker det och hade blivit riktigt arg om detta hade hänt mina barn.
Bildresultat för tiggare avföring på lekplatser
Den stora frågan blir då:
Varför blir du arg?
- På grund av att någon använder lekplatsen som boende och toalett.
Spelar det någon roll vem som använder platsen som boende och toalett?
- Nej. Det är lika äckligt oavsett vem det är som har varit där.
Har människor lika mycket värde?
- Nej. Uppenbart inte.
Hade någon annan skräpat ner såhär på någon plats hade de fått böter. Hade någon annan ställt till så mycket extra arbete för kommunen, som har en person som sanerar där varje dag, då hade det tagit hus i h*lvete rätt omgående.
Jag kan inte ens rabbla upp alla instanser som hade blivit inkopplade.

Helt plötsligt kommer frågan att komma upp hur detta problem ska lösas och det enda de kan göra då är att ta bort lekplatsen och hoppas på att tiggarna flyttar utanför kommungränsen och slutar ställa till problem. Vilka blir då lidande?
- Barnen.

De människor vi värnar mest om och som alla ska ha sitt bästa framför ögonen för, de ska drabbas. De ska få backa för att människor kommer till Sverige och vägrar följa de regler som faktiskt finns.
Du SKA ha uppehälle för att stanna här annars ska du återvända till ditt hemland efter tre månader.

Det är absurt att Sverige inte sätter ner foten och slutar behandla människor olika.
Lekplatserna åt barnen.

http://www.svd.se/lekplatsen-stank-av-tiggarnas-avforing

måndag 24 oktober 2016

Meningen med en intervju är..?

Lördagsintervjun i P1 ägnades åt Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.
Jag lyssnar alltid på P1 och tycker om politik vilket resulterar i att jag tittar och lyssnar på det mesta inom detta ämne. Intervjun blev dock en stor besvikelse.

Själva intervjun varar i cirka trettio minuter. Efter ungefär halva tiden börjar programledaren ställer relevanta frågor. Vad menar jag nu?
Jo, relevanta frågor för mig som politiskt intresserad är frågor om deras politik och deras ställning i olika frågor. Allra helst i frågor utanför migrationen och invandringen som ändå får stor genomslagskraft. Jag skulle vilja ha frågor om deras integrationspolitik, deras familjepolitik och synen på EU-samarbetet. Hur ställer de sig i miljödebatten?
Hur ska de lösa problemen som finns inom skolan och välfärden?
svt.se

Ägnas då tid åt detta?
Nej. Programledaren ägnar en lång stund åt riksdagsledamoten Anna Hagwall och en lika lång stund åt Oscar Sjöstedt. När blev det en partiledares roll att stå till svars för vad alla medlemmar gör?
Om media nu anser dem vara så hemska, varför ge dem den tiden?

Både Anna och Oscar må ha begått fel men precis som med Håkan Juholt är jag inte intresserad av enskilda människors misstag utan vill veta vad partiet tänker i de frågor som är viktiga för mig.
När programledaren äntligen var klar med dessa riktigt spännande ämnen kommer nästa: Vinster i välfärden. En del av tiden ägnas åt ett gammalt klipp där Sverigedemokraterna genom Åkesson är emot detta, men nu har de ändrat sig vilket jag anser vara bra.
Efter det hanns det inte med fler frågor och kommentatorn kom in.

Programledaren och kommentatorn har en diskussion varpå den förstnämnde berättar att hon inte hann ställa frågor om Sverigedemokraternas roll och tanke i Rysslandsfrågan.
Ursäkta?
Hann inte!?

Jag anser att den tid P1 ägnar åt olika partiledare bör handla om just detta: Politik!
Istället väljer denna statligt ägda media att lägga halva intervjun på saker som handlar om enskilda människors problem. Sen när tog de upp Löfvens problem med hela staben?
Eller att medlemmar ur Batras parti är dömda för allt möjligt? (Det finns det inom alla partier)

Media ska börja göra sin roll och rapportera POLITIK med kritiska frågor och olika frågor till alla. Allt annat är absurt och fel. Vi lever i ett land där alla människor är lika mycket värda och det bör då även gälla människor som inte delar programledarens åsikter.
Intervjun är pinsam.
(länkad nederst)

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/jimmie-akesson-bara-en-tidsfraga-innan-vi-far-regeringsinflytande
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/793899?programid=3071

söndag 23 oktober 2016

Vikten av årsdagar..

Han gick in i byggnaden, letade upp människor med rätt etnicitet för att sedan sticka ner två personer med den kniv han hade beväpnat sig med. Både mamman och sonen avled och gärningsmannen lyckades inte mörda fler.
Rätt etnicitet i detta fallet var "svensk". Någon med ett "svenskt" utseende.
(Hur nu det kan finnas när det är något man inte får tala om.)
svt.se

Några månader senare går en annan man in i en byggnad och letar efter människor med "rätt" etnicitet. Han lyckas sedan sticka ner några och tre människor avlider av sina skador.
Manne skjuts ihjäl av polisen.
Rätt etnicitet i detta fall var "inte svenskt" utseende.
Detta resulterar i manifestationer mot rasism och årsdagen av attacken synliggörs i all media.

Likheter:
Båda brotten är begågna av män.
Båda gärningsmannen väljer offer efter etnicitet och utseende.
Båda gärningsmännen anses ha lidit av någon psykisk störning, vilket bör vara rätt självklart med tanke på hur de båda har betett sig mot andra människor.
Båda brotten begicks utav människor med rasistiska uppfattningar - de valde båda personer med det motsatta utseendet.

Skillnader:
Den ena händelsen får en dokumentär.
Den ena händelsen uppmärksammas på sin årsdag.
Den ena händelsen resulterar i manifestationer mot rasism.

Vad är jag då ute efter?
Media.
Jag vill att media ska se sin roll i den rapportering de gör för de klargör väldigt tydligt vilken händelse de anser vara värst. De visar tydligt att det ena fallet är betydligt värre än det andra.
Jo, jag inser hemskheten att någon kommer till en skola och väljer ut människor med ett utländskt utseende. Det värsta är just att det är en skola.
Jag anser dock att det är  princip lika hemskt att jag med ett "typiskt svenskt" (jag ber om ursäkt alla människor som nu anser att jag ljuger men jag tror jag passar in i den beskrivningen) utseende ska behöva vara rädd för att gå på offentliga platser som i detta fallet var IKEA.
Detta inkluderar nämligen hela min familj och speciellt barnens utseende.

Media gör skillnad i det som hänt.
Rasism handlar nämligen inte bara om vita människors hat mot andra hudfärger utan kan även vara människor som inte tycker om "vita".

Det som har hänt är fruktansvärt och jag hoppas att det aldrig någonsin händer igen men att antingen upplysa människor om båda brottens sanna natur eller inte skriva om något av dem, bör inte vara så svårt. Alla människors värde är väl lika mycket värda?
Oavsett om du är vit, heter Anton och är född i Sverige eller Abraham och är född i Eritrea?
Oavsett vilken hudfärg människorna du mördade hade?
Media måste ta sitt ansvar och rapportera även det som uppenbarligen känns obekvämt.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/manifestation-ett-ar-efter-skolattacken
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ett-ar-efter-attacken
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ikea-mordaren-doms-till-livstids-fangelse

lördag 22 oktober 2016

C-laget! Here I come!

Jag lider förmodligen av någon brist på något för jag kan inte se det som alla andra verkar se.
Rent krasst bör jag ju förkasta hela lärarlönelyftet då detta steg kommer från de gröna men jag tänker faktiskt inte göra det. Jag har inget problem alls med att andra är bättre än mig, har en annan lön än mig eller ett bättre schema.

Jag hamnar i "C-laget". Jag fick inget förstelärarlyft och nu inte heller något lärarlönelyft av den enkla anledning att då jag fortfarande läser har jag inte tagit ut min legitimation.
Jag tog ut min lärarexamen för tio år sedan men då kravet om legitimation kom för några år sedan studerade jag parallellt med arbetet. Tanken har varit, då det kostar pengar att förnya sin legitimation varje gång man avslutat en ny kurs, att ansöka om legitimationen så fort jag har pluggat färdigt. Problemet blir ju då att jag hela tiden hittar något nytt jag vill studera.
Jag har läst de sista tre-fyra åren och har inga planer på att sluta.
svt.se

Rent krasst har jag förmodligen en betydligt längre utbildning än de flesta jag arbetar med och jag har breddat min kompetens oerhört mycket sedan jag fick min examen.
Lönen är jag dock helt ointresserad av och har alltid varit.
Det viktigaste är nämligen att jag har oerhört bra kollegor som jag trivs med tillsammans med en fantastisk skola och härliga elever. Jag älskar mitt yrke!
Skulle då min roll förändras över att andra får lite mer pengar i månaden?
Jag skulle inte tro det.

Några av mina kollegor kommer få lärarlönelyftet och det enda jag kan säga är: Grattis!
Ni gör er alla förtjänta av det!

De 2500 kronor jag skulle fått mer i månaden blir cirka 1800 kronor i månaden ut. Det betyder strax över 20 000 kronor mer om året. Det är vad jag sparar in på att gå till mitt arbete varje dag och för mig är de pengarna inte så viktiga.
Självklart är det bra med mer lön men jag anser inte att det är hela världen.
Det finns ett ordspråk i många versioner som säger: "När det regnar på de rika, skvätter det på de fattiga." Detta kommer blir bra!

Jag anser alltså varken att jag är en sämre lärare, tillhör ett C-lag eller har bristande kunskaper för att jag inte får dessa pengar. Min uppfattning är nämligen att det till slut kommer gynna hela kåren oavsett och det måste vara det viktigaste.

Ska jag vara helt ärlig med så kunde vi haft ännu fler skillnader. Jag ser inget problem med att människor har olika lön så länge det går att motivera det. Tittar jag tillbaka på min skolgång kan jag räkna upp ett par stycken som, enligt mig, skulle haft 10 000 mer i månaden och jag kan därutöver räkna upp minst lika många som borde ha ett lika stort avdrag.

Lärare ska inte leva i en skyddad verkstad utan måste leda utvecklingen.
Att på detta sättet försöka höja lönerna generellt och få in mer människor på lärarlinjen är på sikt viktigare än enskilda människors förtret över att de inte fick dessa pengar.
Pengar är inte allt.

Så, åter igen; Grattis till alla er som nu får lite extra i börsen!
Det är ju toppen att det äntligen händer någonting!

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lararlonelyftet-splittrar-hela-sveriges-lararkar

fredag 21 oktober 2016

Nya traditioner på väg!

Ranas man tände fyr på henne.
Anledningen var att han varit otrogen och att hon konfronterat honom om detta. Inför andra människor. Straffet blev att hon skulle brännas men Rana överlevde trots alla de skador han åsamkade henne.

Artikeln berättar att läget för kvinnor i Afghanistan inte är lätt då traditionen säger att det är ok att utsätta dem för våld. Det är för mannen berättigat att misshandla den kvinna de lever med. Han står över henne och hans värde är högre än hennes. Våldet har inte heller några begränsningar då sjukhusen fylls på med kvinnor som bland annat, som Rana, har blivit svårt brännskadade.
aftonbladet.se

Artikeln berättar dock att kvinnorna nu börjar säga emot. Det finns de som vågar sätta sig upp mot de invanda mönster som finns, mot den kultur som finns mot kvinnor och anledningen är att de har fått tillgång till kunskap genom att studera.

Betyder då detta att alla afghanska män tänder fyr på sina kvinnor?
Nej, självklart inte men jag vill att vi ställer nästa fråga:
Hur många svenska män skulle tända fyr på den de lever med?
Jag är rätt säker på att det åtminstone hade blivit en tidningsartikel av det.

Artikeln berättar att detta är en vanlig tradition i Afghanistan. Män står över kvinnor i dessa länder så vill mannen ha sex, så har han det. Vill han bestämma, så gör han det. Vill han att kvinnan ska utplånas, då ordnar han det. Det ingår i den kultur och den tradition de lever i.
Detta är Afghanistan och deras sedan många år invanda sätt att leva.

Afghanska män är den näst största kategorin av människor som söker sig till Sverige sedan invandringen drastiskt ökade. Det finns säkert någon kvinna bland dem men den absolut största majoriteten av dem är män.
I Sverige lever män och kvinnor, oavsett vad fru Romson ansåg, som jämlikar.
Kvinnan får bete sig precis som de vill. Skulle hon springa runt lättklädd, ragga på andra män och dricka sig plakat så må maken få bli arg men att tända fyr på henne fungerar inte.
I Sverige gäller kvinnans NEJ i alla lägen.
(Även om det inte känns så efter de sista årens tidningsrubriker)

De som då inte anser att det blir en krock mellan dessa läger;
Har ni läst artikeln?
Jämför hur kvinnor har det i Afghanistan, hur deras tradition ser ut, och tänk sedan hur svårt du som enskild individ har för att förändra invanda mönster.
Alla de afghanska män som kommit till Sverige, släpper de sina rötter när de träder över landsgränsen?
Jag har ytterst svårt för att se det och min rädsla är att vi i framtiden kommer få se väldigt hemska reaktioner på saker som för de flesta svenska medborgarna är fruktansvärt.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/rana-talar-for-tusentals-afghanska-kvinnor
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html

torsdag 20 oktober 2016

Tröttsamt och ointressant.

Tafsanden, närmanden, en hemsk kvinnosyn, förlegat tänk. Drogmissbrukare, otrohet i släkten och allmän kalabalik men en kvinna.

Jag kunde verkligen inte bry mig mindre!
Jag kan verkligen inte förstå den medierapportering som finns runt det amerikanska valet. Vi i Sverige kan inte påverka det alls och för mig spelar det ingen roll vem som vinner valet då jag anser att det är ett val mellan pest och kolera.
Att ha en åsikt om det känns meningslöst då vi, oavsett vinnare, inte har någonting att säga till om runt det. Så Trump är en tafsare. Hillary en lögnare. Ok.
Om det är sant?
Ingen aning men det spelar ingen roll då vi inte kan göra mer än fördöma eller gilla det.
Burundis president..

Min uppfattning baserar jag på en enda fråga: Dödsstraffet.
Ingen som ställer sig bakom det skulle någonsin kunna få min röst vilket betyder att jag i USA hade blivit någon som lade en blank röst, om det går i deras system.

Hur kan det vara viktigt för oss i Sverige att dagligen anfallas av allt om USAs presidentkandidater?
Varför ska jag veta att Trump har tafsat på två kvinnor. Varför ska jag veta att Clinton har hälsoproblem!?

Rapporteringen har pågått i ett par år och jag är så oerhört trött på den.
Den svenska befolkningen är mer uppdaterad av hur Clintons hälsoläge är än någon minister i den svenska regeringen och rapporteringen har blivit absurd.
Svensk media lägger fram det de anser vara det rätta och alla övriga länder likaså:
Trump är en fruktansvärt hemsk människa med en förlegad kvinnosyn och ett rasistiskt tänk.
Trots det fick han flest röster av alla i sitt parti.
Trots det är det en jämn kamp mellan honom och hans motkandidat till presidentposten.
Är han då felrapporterad eller är en stor del av den amerikanske befolkningen korkade som väljer att rösta på honom?

Jag har ingen aning, inget intresse och tycker det är totalt överreklamerat.
Hur många vet vad presidenten i Burundi heter?
Han har haft sitt uppdrag sedan 2005 och det var väldigt stormigt kring deras val i fjol.
Kan du det utan att googla?

Sen säger vi att världen ska sträva efter jämlikhet och tolerans vilket blir totalt omöjligt när media på ett så lätt sätt enbart sätter fokus på det de själv, uppenbarligen, tycker är viktigt.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/annu-en-kvinna-anklagar-trump
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/michelle-obama-till-attack-mot-trump
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/republikanska-bidragsgivare-vander-sig-mot-trump
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/obama-demokratin-star-pa-spel

onsdag 19 oktober 2016

Hemska rasister och nazister!

Nu brann det igen!
Ett asylboende brann och misstankarna säger mordbrand.

Det är säkert rasister!
Nazister!
Vi måste ut och demonstrera!
Manifestera!
svt.se

Men hur var det nu?
Är det människor som försöker bränna människor inne?
Har en av världens mest mesiga befolkning, som finner sig i det mesta och knyter näven i fickan, plötsligt blivit såhär aggressiva?

Nej.
MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) lägesbeskrivning är väldigt klar.
Av 180 bränder är 20 anlagda utifrån och 27 har brunnit av en okänd anledning.
133 av bränderna är alltså med säkerhet startade av någon av de som själv bor på boendet.
De 47 som är nämnda som anlagda bränder utifrån eller okända vet man inte.
Säg att hälften är anlagda av människor som inte vill ha ett asylboende där det finns
och hälften av de boende på boendena. Det skulle betyda att av de 180 bränderna som anmäldes mellan 2012 och 2016 så är 156,5 anlagda av de asylsökande själv.
Det betyder att 87% av alla bränderna, avsiktligt eller oavsiktligt, är anlagda av människor som har flytt krig och förtryck.

Det är hemskt vilka fördomar de verkar ha mot människor.
Riktiga rasister.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kraftig-brand-i-asylboende-i-sodra-stockholm
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar_ovrigt/Lagesbeskrivning_kring_brander_i_flyktingboenden_2012-2016.pdf

tisdag 18 oktober 2016

Varje kommuns ansvar.

På grund av den stora invandring Sverige frikostigt har haft de sista åren börjar det bli trångt. Det finns inga bostäder. För att lösa detta genomfördes en lag i våras som säger att varje kommun ska ta sitt ansvar av fördelning av alla dessa nya svenskar.

Alliansen gick ihop med Socialdemokraterna och drev igenom denna lag. Rent principiellt är jag emot den då jag tycker att vi inte skulle tagit emot fler människor än vad vi hade klara boenden för, men jag jublade när den genomfördes. Anledningen?
Jo, min övertygelse var att lagen var det enda sättet att få våra styrande att vakna och tadaa!
Ser ni vad som händer?
svt.se

Stackars Stockholm, buhu..
De ska ta emot 6000 nyanlända och ber nu stockholmarna att öppna sina bostäder för alla dessa människor. Välkomna till verkligheten!

Det vi här ute på landsbygden har upplevt under ett par år börjar nu bli verklighet för de styrande med öppna hjärtan också. Det kanske inte hade varit så dumt att tänka till innan gränserna togs bort.

Sverige ska självklart hjälpa så många människor det går men de rika tar sig till Europa och de utan pengar får stanna kvar i krigets fasoner. Just det, en stor andel av de asylsökande kommer inte från krigets fasor utan glider på den våg som det förmodligen har ryktats om i hela världen med tanke på att det till och med kom en båt med flyktingar från Burma och ville ta sig in i Europa.

Om Sverige, innan vi öppnade gränsen, hade iordningsställt ett system som kunde avvisa människor från alla länder som inte är krigsdrabbade inom två veckor så hade inte vi haft några problem. Om vi inte hade gett en fristad åt varenda människa utan identifikation som sade sig vara syrier, så hade vi inte haft problem.
Syrien är nämligen inget land där du inte har ett id utan har istället varit ett land som legat i jämn takt med många Europeiska länder.

Idag betalas mycket av de kostnader som uppkommit i Sverige med pengar som skulle hjälpa nödställda i Syrien. Känns det som ett bra alternativ?
Det tycker inte jag.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stockholmarna-uppmanas-att-oppna-sina-hem

måndag 17 oktober 2016

Gotland - en fristad från krig och förtryck.

Vad är sant?
Är det upp till betraktarens öga?

Jag vet, jag är tjatig.
Det kommer handla om händelsen på Gotland en gång till men denna gång tänker jag ta upp det mer allmänna i denna händelse. Det som hänt är ungefär detta:
En rullstolsbunden kvinna blir gruppvåldtagen av ett gäng killar. Eller män.
Kvinnan påstår att det är en grupp av män som har våldtagit henne. Vad jag vet kan det ha varit kvinnor men offret i det hela säger att det är män.
Egentligen borde kanske åklagaren ta detta med henne..
Är hon säker på att det var män?
De anser ju inte att hon kan bevisa att hon har blivit utsatt för en gruppvåldtäkt för denna grupp av män/ungdomar/barn säger att hon ville ha sex med dem allihop. Samtidigt.
I en lägenhet på en toalett.
Hon ljuger säkert om allting.
(Varenda kvinna i hela världen kan garantera att det är precis det man känner för att göra på kvällarna. Speciellt om man sitter i rullstol och inte kan ta sig från platsen själv.)
´svt.se

Människor som inte förstår hur rättssamhället fungerar, vilket visserligen inte jag heller gör när jag hörde att männen var släppta, blir så arga att de hotar polis och tjänstemän. Det är självklart helt fel då det inte är en enskild persons fel att systemet är en katastrof.
Media tycker att allt går över styr och F! och Vänstern anordnar en manifestation där ett av plakaten säger just: "Gotland - en fristad från krig och förtryck."
(Såvida du då inte är kvinna och rullstolsbunden.)

Jo, krig har vi fortfarande inte här men risken är att det kommer bli det när människor inte respekterar Sverige och Sveriges lagar. När människor inte respekterar kvinnor och anser att det är personer som man kan göra vad man vill med.

Manifestationen gjordes för att visa att rasism och sexism är fel.
Jag vänder på det: Vilka tycker att rasism och sexism är rätt?
Inga händer uppe?
Nej, jag trodde inte det för detta är inte något som har varit ett problem i Sverige.
Fram tills nyligen.
Varför?
Jag är helt klart inte Einstein men jag ska visa två bilder. En från Migrationsverket och en från BRÅ - Brottsförebyggande rådet:Ser ni staplarna?
Notera att det är olika år i dem och titta på år 2013.
I den övre (Migrationsverket) ser man en första stapel 2013. I den undre (BRÅ) ser man en likadan stapel för 2013.
BRÅ har ingen statistik efter år 2014 och ofta kan värdena för året innan förändras uppåt då alla inte anmäler innan året är slut. Titta sedan på den lilla toppen 2014 i den övre stapeln. Titta sedan på stapeln som är år 2015.
Om man sätter staplarna i paritet med tidigare år så kan man gissa hur staplarna kommer se ut i BRÅs statistik för 2014, 2015 och framöver?
Jag vet inte.
Jag läser bara statistik och statistiken jag har på bild visar att det tillsammans med topparna i antalet asylsökande blir toppar i antalet människor som är utsatta för sexualbrott.

Betyder det då att alla som är asylsökande är män som utsätter andra för sexualbrott?
Nej, självklart inte för det finns både stolpskott och vettiga människor inom alla grupper, i detta fallet asylsökande, i samhället.
Ren fakta säger dock att sexualbrotten ökat de sista åren.

För mig handlar detta om den totalt förlegade kvinnosyn så många av de asylsökande som kommer till Sverige har. De, med detta menar jag inte 100% alla, har en uppfattning om att kvinnor är något man kan göra vad man vill med. Kvinnor är lägre stående och de som har med sig kvinnor från sina hemländer tvingar dem att dölja sig.
De ska minsann inte anamma de svenska sederna med att här går man klädd hur som helst och naken om man vill det. Det är ändå inte någon annans att röra.

Den stora frågan blir då:
MEDIA! Var är ni?
Varför rapporterar ni inte om de massiva problem som uppkommit de sista åren?
Ni försökte tysta allt tafsande i början och skyddade det bakom att "alla män" är sådana. Ni smutskastade hellre varenda svenskfödd man än sa att detta var ett kulturellt problem som inte försvinner av sig själv.
När ska ni media ta ert ansvar?
När ska ni se till att alla de som nu är rädda för att gå ut (för tänk, tjatet om att hemmet är den farligaste platsen för sexualbrott stämmer inte längre utan det är allmänna platser och hemmet är tvärtom väldigt säkert i sammanhanget) ska få skydd?
När ska ni stå upp för alla kvinnor i Sverige?

Nej, nu manifesterar vi lite i allmänna ordalag istället.
Män är svin och att en rullstolsbunden kvinna blir gruppvåldtagen, det är inget konstigt alls.
Alla svenskfödda vita medelålders män hade gjort exakt samma sak om de bara fick chansen men på grund av medias framställning av densamma var kanske bara kvinnan rädd för just dem.
Att statistik istället visar att det är män födda i länder där mannen står över kvinnan som begår brotten, det tystar vi ned istället.
Du är väl inte rasist?

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/manifestation-pa-gotland
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html

söndag 16 oktober 2016

Ursäkta, vilka begick gruppvåldtäkten?

En rullstolsbunden kvinna blir utsatt för en gruppvåldtäkt. Som Sverige ser ut lämnar inte polisen längre ut uppgifter om vilka förövarna är vilket leder till spekulationer.
Den grupp av män som tas in på förhör släpps och detta leder till att människor på Gotland blir upprörda över hur systemet fungerar.
Åklagare och polis utsätts för påtryckningar och medier berättar om de högerextrema krafter som nu driver ett drev mot de män, som ingen vet vilka de är, som anses ha begått denna gruppvåldtäkt.
svt.se

Vänstern och Fi går nu ut och berättar att de idag ska ha en demonstration mot rasism och sexism. Rasism? Menar de att de män som begick denna gruppvåldtäkt inte är födda i Sverige?
Det bör ju vara det logiska antagandet då deras demonstration ska genomföras som skydd för gärningsmännen och skyddar just människor födda i något annat land. De är visserligen mot sexism också:
"Sexism innebär fördomsladdad diskriminering, förtryck eller utnyttjande av människor enbart på grund av könstillhörighet.."

Ok, feministerna är alltså emot människor som gör skillnad på andra människor på grund av etnicitet och samtidigt arbetar de för alla kvinnor?
Vad säger de då om den artikel som jag länkade till härom dagen som hänvisar till BRÅ om att den form av gruppvåldtäkter som nu har blivit så vanligt i Sverige utförs av män som inte är födda i Sverige?
Är Brå med rasister?
Sexister?
Kvinnan kanske fick skylla sig själv för att hon var godtrogen och inte trodde på den statistik som finns? Det var förmodligen ren otur att just denna grupp av män gjorde såhär mot henne.
Intressant i det hela är att vänstern och fi har förbjudit alla andra partier att delta i denna så otroligt viktiga manifestation.

Självklart ska människor få protestera.
Jag säger ingenting om det.
Men varför inte demonstrerar mot den sociala kultur som har kommit till Sverige?
Varför inte kritisera och demonstrera för den rullstolsbundna kvinnans sak?
Eller man är rasist om man ställer sig på kvinnan sida?

Jag ställer mig på kvinnan sida och bryr mig inte om vilken hudfärg, bakgrund eller ålder gärningsmännen har. De borde bli offentligt uthängda för sina gärningar oavsett vilka de är för enligt mig borde det vara just så. Varenda liten detalj angående varenda fälld gärningsman borde offentliggöras i varenda tidning. Visa upp dem!

Problemet som jag ser det är att man inte gör detta för att inte sprida fördomar.. och det lyckas de verkligen med. Jag är helt övertygad om att de allra flesta människor i Sverige är säkra på att det är ett gäng vita män födda i Visby som bestämde sig för att gruppvåldta en rullstolsbunden kvinna.
Svenska män är nämligen sådana och har alltid varit!
Allihop!

Sjukast av allt är att hela denna fruktansvärda händelse gör att människor försvarar gärningsmännen. Kvinnan kan inte hjälpa att det finns människor som utsätter polis och åklagare för påtryckningar, Hon kan inte hjälpa vad hon har blivit utsatt för.
Hon blir dock brickan i ett sjukt spel mellan knäppa högerextremister och människor som lever i total ovisshet om vad Brås statistik faktiskt visar.
Rasism kan faktiskt ses från olika håll.
Hur många av alla de som fallit offer för gruppvåldtäkter är svenska medborgare? Vita? Svarta? Mulatter? Kristna? Hinduer?
Vilka gärningsmännen är finns det statistik på sedan tidigare men vilka är offren?
Offren kanske väljs ut efter sitt utseende?
Kanske dags att ha en manifestation mot det också.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/gotlandstidningar-gar-samman-mot-hatet
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/manifestation-mot-sexism-och-rasism
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/790706?programid=4540
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexism (Vid 17:00)

lördag 15 oktober 2016

Äntligen!

När är du svensk?
Mycket intressant fråga som borde besvarats ett år åt gången.
Av varenda parti.

Hur denna fråga än har vänts de sista åren så har den som ställt frågan kommit fram till att just du är rasist. Det finns nämligen inte någonting som är svenskt. Vi har inga speciella saker i Sverige och sticker inte ut. Vi förintar hellre oss själv än trampar någon på tårna och nämn religion så är det plötsligt ok att ta pauser för att be. Det är väl inte värre än att ta en rökpaus!?
Rökare jagas dock ständigt.

Moderaterna vill nu ställa fler krav på att människor ska bli svenska medborgare.
Halleluja! Det är på tiden att vi tuffar till oss!

Som jag ser det ska självklart människor få bli svenska medborgare men det ska vara något man är stolt över och inget som ska slängas efter någon. När jag skrev detta för ett år sedan skapade det tidningsrubriker för det räknades på något sätt som den sista pricken över i att jag var en rasist.
Jag anser dock att rättigheter ska följas av en mängd skyldigheter.

Jag anser att den som vill bli svensk medborgare ska:
  • Tala bra svenska. Det betyder att du ska kunna göra dig väl förstådd i vårt fina språk. Att människor kan bo här under flera år och inte kunna ett ljud svenska är en katastrof.
  • Kunna skriva viss svenska. Du ska kunna förklara vad du vill i svensk text. Ska du komma till vårt land och bli berättigad stöd genom olika bidrag så bör du kunna skriva en text, förklara din situation och göra dig förstådd skriftligt.
  • Ha läsförståelse. Bristen på läsförståelse upprepar sig ständigt i olika medier. Du kanske ser orden men kan inte sätta ihop dem till vad de betyder. Detta kan jämföras med barn som tar saker ordagrant. Att någon har "eld i baken" betyder inte att det brinner utan har en annan betydelse.
  • Du ska klara ett prov i ren samhällskunskap om hur Sverige ser ut och varför. Du ska kunna begrepp som monarki, demokrati och regering. Du ska helt enkelt veta hur vårt land styrs. Detta bör inte vara så svårt för alla de högutbildade barn som kommer då detta är ett krav för att få betyg i årskurs sex.
  • Du ska klara ett prov om hur vi ser på miljön, skräp och sopsortering samt visa att du klarar att leva efter det.
  • Du ska genomgå en kurs i de sociala mönster som finns i Sverige. Med detta menar jag alla de osynliga regler som inte är nerskrivna men med detta måste bli det. Vi står alltid en bit ifrån varandra när vi pratar, vi hälsar och tar i hand på ALLA vi ska träffa och vi agar inte barn i Sverige.
  • Du bör även klara en kurs i mänskliga rättigheter och könens jämlikhet. Kvinnor är lika mycket värda som män.
  • Du ska klara någon form av prov om på vilket sätt kristendomen spelar in i vårt land. Jag vet, detta anses säkert fruktansvärt men jag anser att det ska tillhöra allmänbildningen att man förstår varför vi firar jul och skolorna har jullov, att man vet att påsklovet hör ihop med Jesus död och uppståndelse. Självklart måste de inte bli kristna men de ska veta att den största delen av Sveriges befolkning är det.
Det är nu människor kommer kritisera och säga att alla svenskar minsann inte kan allt detta! Ska de som invandrar ha högre krav på sig än vanliga svenskar!?
För mig är det som så att vill du bli en del av ett land så får du kämpa för det. Ingenting är gratis. Du måste lära dig detta för de flesta människor födda i Sverige vet mycket av detta sedan barnsben och behöver inte lära in det. Så är detta då orättvist?
Jag hade helt ärligt kunnat krävt detta för alla som ska få sin rösträtt med.

All kunskap är bra kunskap och inget man ska sätta på undantag.
Vill du bli medborgare?
Då är det dags att börja kämpa nu.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/m-vill-stalla-krav-pa-medborgarskap

fredag 14 oktober 2016

Dags att vakna upp!

Svenskarna är ett fruktansvärt folk med taskiga vanor. Inte nog med att vi dricker snaps till sillen och envisas med att dansa runt en midsommarstång så är det många av oss som inte gynnar det statligt ägda Systembolaget. Människor beställer istället öl och vin utomlands ifrån och får det hemskickat!
Nu är det dock snart slut med det.

Sveriges folkhälsominister Gabriel Wickström anser att detta inte är bra och säger att det ska stoppas. Jag skulle vilja påstå att vår minister inte har så stor koll på hur Sverige fungerar.
Mitt tips är att han en lönehelg skulle ta sig till Malmö och sätta sig en dag och räkna bilar.
Alla svenska bilar som kör över bron till Danmark och vidare till Tyskland varje dag. De kör nämligen dit för att handla alkohol i olika former och dessutom så pass mycket att bilarna körs med lut hem. Vissa bilar förundras man över, hur de över huvud taget kan ta sig fram då de är så nerlastade att varje litet gupp blir ett problem.
svt.se

Tittar jag på var jag bor och jämför med en radie runt så gäller det väldigt många människor. Jag har knappt två timmar till Öresundsbron, räknar cirka två timmar genom Danmark och sedan båten en halvtimme. På mindre än sex timmar är jag alltså i Burg i Tyskland om jag vill. Det betyder att jag tar mig betydligt snabbare och betydligt lättare till Tyskland än vad jag tar mig till Stockholm. Vill jag bara till Danmark kan jag kliva på det här i stan och vara framme efter två timmar. Om tåget går som det ska. Tror Wickström då att dessa regler skulle hindra någon i södra Sverige att handla alkohol?

Jag anser inte att detta gör någonting alls.
Jag är för ett Systembolag som har många fina sorter men annars tycker jag att försäljningen av enklare drycker ska ske i vanliga butiker. Jag har ingen förståelse för att "vanligt" öl och vin inte kan säljas på fler ställen än det som staten styr över.
Jag tror nämligen på att varje enskild människa och att varje person enskilt ansvarar för sitt liv. Drick lagom. Jag tror dessutom inte att det spelar någon roll då den som vill ha tag i alkohol eller droger får tag i det utan några större problem.

Självklart ska vår folkhälsominister arbeta för en friskare befolkning men att tro att några problem löser sig genom att han förändrar lagarna om hur mycket någon får beställa över nätet. Då är min övertygelse stor att han har fel.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sprit-pa-distans-kan-bli-olagligt

torsdag 13 oktober 2016

Religion i vägen?

För mig är det självklart. Kan jag hjälpa någon annan så gör jag det. Jag gick på mellanstadiet när jag gick med i donationsregistret och hade färdiga papper hemma om att varenda liten del som kunde behövas på min kropp får plockas. Det är nämligen i mina ögon en kropp.

I Sverige måste man anmäla sig till donationsregistret. Det betyder att om en person inte har anmält sig dit men skulle förolyckas måste släkten tillfrågas. Vet de inte vad personen i fråga ville kan de säga nej eller går tiden så pass att det blir för sent att göra någonting. Enligt mig är detta idiotiskt och min uppfattning är att en stor del av att det ser ut såhär är alla de religiösa människor där ute.

Det finns allt för många, jag vet att jag låter hycklande men jag anser det vara egoistiskt att vara religiös i dessa frågor, som tror att kroppen måste begravas "hel". Alla organ måste vara kvar i kroppen av någon anledning. De kanske tror att kroppen ska användas fler gånger, komma till paradiset eller ja, jag vet inte. För mig låter det helt fel.

De flesta människor i Sverige är positiva till att donera sina organ och min förhoppning är att vi ska vända registret till alla sjuka människors fördel. Jag vill att alla som blir svenska medborgare per automatik går med i donationsregistret och att de som inte vill vara med istället får gå in på deras hemsida, ringa eller skriva brev och avregistrera sig från listan.
Detta hade garanterat minskat köerna för de människor som är i behov av organ.

Jag vill även passa på att slå ett slag för Tobiasregistret som är ett benmärgsregister. I en perfekt värld hade även detta register varit obligatoriskt. Detta register samkör sina listor med hela världen och ger människor med vissa sjukdomar, exempelvis vissa former av cancer, en chans till ett nytt liv.

Tyvärr är de flesta människor lata i dessa frågor. De vill nämligen gärna vara med och de vill med all sannolikhet få hjälp om de skulle behöva det men det är för jobbigt att gå in och anmäla sig.
Det kanske är din tur att få tummen ur idag?

https://www.socialstyrelsen.se/donationsregistret/anmalan
http://www.tobiasregistret.se/bli-givare/

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/nytt-organutbyte-kan-radda-fler-liv

onsdag 12 oktober 2016

Verklighetsförankring på glid.

Vad innebär demokrati?
För mig betyder det att folket ska styra vad som ska ske i ett land.
Tyvärr finns det inget tvång på att de som röstar ska ha någon form av baskunskap för det hade många gånger krävts.

Valet har för mig, sedan jag började intressera mig för politik redan på 90-talet (känns som om jag är riktigt gammal nu, förra årtusendet!) varit väldigt viktigt och min tro var väldigt länge att den demokratin innebar att den som fick mycket röster automatiskt skulle komma långt upp och få välja en position. Med ett undantag för det sista året ungefär så har min uppfattning dock många gånger varit den motsatta - ju längre upp du sitter desto sämre är du förankrad i partiet du förespråkar.

Undersökningar har visat att utav Moderaterna är det över 60% som vill att detta parti ska ha någon form av samarbete med sverigedemokraterna. Över 60%. Det borde årminstone betyda att de i riksdagen har detta på agenden och rätt klart skulle kunna uttala att "jo, det var inte vårt val men medlemmarna är eniga om att ett samarbeta kan få finnas".
Vad är det som gör att förankringen inte har fastnat?

Ett samarbete kan innebära väldigt olika saker beroende på vem man frågar men för mig innebär ett samarbete att två parter agerar gemensamt när man är överens. Det betyder alltså inte att, partierna i detta fallet, håller med varandra till hundra procent utan att de i vissa frågor tänker likadant.
Om det inte skulle fungera borde inte Alliansen finnas då dessa partier inte är överens i alla frågor men ändå har en gemensam riktning att röra sig mot.
De rödgröna bevisar med sitt regerande att det inte fungerar.

Mitt parti gjorde ett katastrofval förra gången som sedan lät Löfven styra Sverige. Det känns ungefär som om vi spelade ryskt roulett med alla medborgares pengar och idag är Moderaterna inte vad de var då. Vi har äntligen gått tillbaka till de Moderater vi var när jag blev engagerad för många år sedan. De frågor som är viktiga för oss idag är det även för många andra och att då inte följa den mening som man kan få genomslagskraft i är för mig mycket märklig.

Jag skulle utan svårigheter rösta med Vänsterpartiet om jag ansåg att de hade rätt. Jag har gått emot mitt parti med både Socialdemokraterna angående sprututbytesprogrammet och med Sverigedemokraterna angående tiggeriet. För mig är frågan viktigare än vem som uttrycker tanken om den och om jag anser att ett förslag är bra, då bryr jag mig inte om vem som har lagt det.

För mig, och som jag ser på det, borde det vara självklart för alla partier att man samarbetar i de frågor man kan oavsett vilket partiet är och min förhoppning är att detta med partier försvinner i framtiden. Låt människor rösta på de frågor som engagerar dem istället för att ge sin röst åt ett parti som sedan måste styras av någon liten krets i storstan som inte har någon vidare uppfattning om hur livet ser ut på landet.
Sverige har haft tillräckligt av politikerna.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringsfragan
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-fler-m-sympatisorer-vill-ha-sd-samarbete

tisdag 11 oktober 2016

Pinsamt.

Jag anser det vara helt fel att hänga ut enskilda personer men kan inte låta bli att göra ett undantag. Jag skyddade Juholt när de jagade honom och jag tycker att Margot är bra men hur i hela världen tänker socialdemokraterna när de låter en person som Stefan Löfven regera?

Jag känner många trevliga socialdemokrater men lika många stolpskott bland dem, precis som i alla andra partier. Jag kan inte lovorda Jan Björkman eller Kjell-Åke Karlsson tillräckligt mycket och jag högaktar dem för deras åsikter. Båda tillhör detta parti och jag kan för mitt liv inte förstå hur någon av alla medlemmarna tänker.
svt.se

Man brukar säga att tystnad är medhåll. Står du och ser någon bli utsatt för något och du inte reagerar - då är du med på det. Detta lär man barn, vad du än gör så gör något!
Reagera!
Få ett stopp på det som händer!
Alla andra socialdemokraters tystnad innebär med andra ord medhåll.
Tycker verkligen detta parti att Stefan Löfven är den som bäst för deras talan?
Var hans medverkan i debatten det bästa de kan leverera?

Min klara ståndpunkt är att man ska säga vad man själv tycker och tänker om olika saker istället för att bara peka på andras fel. Berätta din egen åsikt men klanka inte ner på någon annans för alla har rätt till den. Vad sysslar då Sveriges statsminister med under partiledardebatten?

Jo, han kastar mer skräp runt sig än för fram sin egen politik.
Istället för att berätta om sina egna lösningar pekar han på hur dåliga alla andras är.
Istället för att bemöta kritik och diskutera sänker han det parti som är det enda som tydligt växer.

I skolan lär sig elever att de ska kunna leka med alla.
Alla ska kunna samarbeta för även om man inte har samma intressen eller samma åsikter kan man ha andra saker gemensamt. Varför gäller inte detta när man blir vuxen?
Tydligen finns det någon osynlig gräns som säger att den dag du blivit polistiskt intresserad, gått med i ett parti och ska framföra din åsikt så är det bättre att berätta andras nackdelar än sina egna fördelar. Då gäller det inte längre att du ska kunna samarbeta eller umgås med andra än de i de egna leden.

Tänk om alla fåglar i skogen sjöng likadant, vilken värld skulle vi då leva i?

http://www.svt.se/nyheter/kallade-sd-for-nazister-nu-backar-lofven

måndag 10 oktober 2016

Amen!

Varför ökar gruppvåldtäkterna?
Vad är det som gör att media knappt orkar ta upp det längre?

Ann Heberlin sätter i sin ledare fingret rakt på:
"Vi måste också intressera oss för gärningsmännen. Vem är det som våldtar? Vems och vilka normer är det som ska förändras? Varför diskuterar vi inte det i någon större utsträckning?  Varför väcker inte dessa förfärliga händelser – med gruppvåldtäkten på Gotland som det senaste i raden av horribla dåd – större uppmärksamhet?
sr.se


Svaret är lika enkelt som banalt: Sexualbrott, från tafsningar på musikfestivaler till gruppvåldtäkter, har efter massövergreppen i Köln nyåret 2016 kommit att förknippas med ensamkommande flyktingbarn, marockanska gatubarn och asylsökande. Att uppmärksamma sexualbrott, att kräva rättvisa för de utsatta, att insistera på ett samhälle som är lika tryggt för flickor och kvinnor som för män har därför blivit synonymt med att vara ”invandringskritisk”. Detta förlamar debatten – och medan vi tiger av rädsla för att trampa fel i åsiktskorridorren blir tillvaron allt mindre trygg för flickor och kvinnor."
För mig är det omöjligt att inte se det hon skriver för så självklart är det och människorna som praktiserar detta tänk är garanterat många. Många av dem är dessutom högljudda och ordet rasist är idag något som används när man inte får som man vill. Man skriver och säger det när människor har en annan åsikt.

Jag skriver ofta om bristen på stöd till alla de kvinnor som är utsatta. Vart tog alla feminister vägen? Kvinnoförbunden inom alla partier?
De är i princip tysta.
Varför?
Garanterat på grund av den rädsla som Ann Heberlein skriver om.
De vill inte trampa fel i åsiktskorridoren.

Hur gör man då istället?
Jo, man hänvisar till att det minsann var tafsande förr i tiden med.
Jajamen. Varenda kvinna har varit utsatt för någon av alla de hemska vita män som alltid betett sig illa. Grupptafsandet är inte alls något nytt. Inte gruppvåldtäkterna heller. Egentligen är det synd om förövaren och vi ska tänka på att de har haft en jobbig resa till Sverige.

Hur löser man sedan problemet på riksplan?
Jo, man låter BRÅ ta bort etniciteten i statistiken så kan man istället påstå att det gäller alla män när verkligheten är en annan. Media vill sedan inte se att det inte stämmer. Du är väl inte främlingsfientlig?
Än en gång ska förövaren skyddas.
Deras bilder och namn skulle kablats ut till hela världen istället för att gömmas!

"Hudson hänvisar till en rapport från BRÅ (2005) som slår fast att sannolikheten att begå brott som våldtäkt eller försök till våldtäkt är fem gånger högre hos utrikes födda. Eftersom BRÅ inte längre anger etnicitet i sin statistik, är det inte möjligt att säga något om den senare utvecklingen, men Hudson ser inga skäl till att tro att detta förhållande ändrats. Givet det stora antalet män som kommit till Sverige från andra länder under 2015 och 2016 – inte minst ensamkommande flyktingbarn – kan Sverige stå inför svåra problem med sexualbrott mot kvinnor. Inte bara det – rädslan för att utsättas begränsar kvinnors frihet och rörlighet. Därför berörs långt fler kvinnor än de som faktiskt blir utsatta. Sexuellt våld mot kvinnor är alltså ett problem att ta på allra största allvar, och om vi tar detta problem på så stort allvar som vi bör, så måste vi intressera oss för gärningsmännen. Det är inte kvinnorna som ska ändra sitt beteende. Det är männen som våldtar som ska ändra på sig."

Det är länge sedan jag läste en artikel som sätter fingret så rakt på sak och jag önskar att alla går in och läser vad hon skriver. Hela artikeln! (Länkad nederst)
Jag skulle aldrig gå ut själv i det lilla samhälle jag bor i och anledningen är precis den hon skriver. Jag känner mig inte säker. Jag känner mig inte trygg i det jag borde göra och rädslan är att barnen den dag de blir stora ska behöva bemöta den fruktansvärda kvinnosyn som sprider sig.
Jag tänker mig för innan jag går någonstans och skulle aldrig utsätta mig för någonting i onödan. Detta är nu för även jag har varit tonåring och levt det liv som var då.
Sverige var dock ett annat då.
Med den kvinnosyn som nu kommer hit och inte stoppas, kommer vårt land aldrig att komma tillbaka till det som en gång var och det är sorgligt att veta att alla i framtiden ständigt ska behöva vara på sin vakt.

http://ledarsidorna.se/2016/10/ann-heberlein-i-tystnaden-vaxer-misstron-och-hatet/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ann_Heberlein

söndag 9 oktober 2016

Gäsp.

Farida Al-Abani säger att det nu är dags att förändra pensionssystemet.
Det är nämligen rasistiskt.

Vad säger hon om alla de björkar som växer i Sverige?
Ska vi föbjuda dem med?
De är nämligen vita med svarta fläckar och skulle säkert kunna kännas diskriminerande på grund av sitt utseende. Vi kanske skulle måla dem bruna för det är ju ett ord som är väldigt på modet de sista åren. Nej, självklart inte. Björken ser ju inte ut som den gör för att reta någon som uppenbarligen inte har tillräckligt mycket vettigt att göra av sin fritid.
etc.se

Invandringen har skapat förändringar i det svenska pensionssytemet och exakt hur det kommer att se ut om några år är inte säkert. Allt beror på hur många av de som får uppehållstillsstånd som också får ett arbete och hur snabbt det går att finna detta.

I P1 lät det såhär: (Översta länken)
"– Pensionssystemet är rasistiskt och det vill vi förändra. Och om vi inte gör någonting åt och fortsätter det låta vila på den grunden så kommer vi att fortsätta kalla det för vad det är. Det är sexistiskt, rasistiskt och vi måste prata om det, säger Farida Al-Abani"
Hon är medlem i nätverket Pensionsrättvisa som är sprunget ur StreetGäris och nätverkets stora utmaning är att förändra hela det svenska pensionsystemet. Anledningen?
Jo, utlandsfödda människor får med detta system en sämre pension än de människor som är födda i Sverige. Är det någon som reagerar?
Precis som att björkarna inte ändrar färg för att passa PK-elitens tänkande så kommer inte människorna få en dålig pension för att de är födda utomlands utan istället för att de inte har arbetat så mycket i Sverige. Jag tycker att det är helt rätt och vill verkligen inte ändra på detta av den anledningen. Pensionssystemet kan inte förändras på grund av att vissa människor har svårt att skaffa ett arbete.
Det finns dock en grupp människor där pengarna skulle komma mer till nytta och det är alla de människor som under decennier var hemmafruar i Sverige. Var man det i något annat land borde nämligen det landet stå för de konsekveneserna och inte skattebetalarna här.
Al-Abani anser att dagens system av pengafördelning efter ett arbetsliv är grunden för diskriminering och institutionaliserad rasism. Det är alltså rasism att människor födda i andra länder och som sedan kommer hit inte får ta del av samma pension som svenskfödda. 
Hur tänker man egentligen då? Det är en sådan extrem kommunistisk tanke så det finns inget att jämföra den med. Varför ska den som sliter i ett helt liv för att kunna gå i pension med någon form av vettig peng, få lika lite/mycket som den som inte har gjort ett handtag här?
Det bör vara upp till varje land de kommer från att ha den skyldigheten gentemot sina medborgare och har de inte något system som hjälper till får de väl göra som de hade gjort om de bodde kvar, famijlen får hjälpa till. Det är nämligen så de flesta länder löser detta. Föräldrarna bor hos barnen för att få vård och hjälp.
Det slipper de dock här för hur lite de än har gjort här, hur lite de än har arbetat, så får de ändå en plats på ett boende den dag det behövs. Skillnaden då mellan den som är född och har arbetat här och de som är födda utomlands, den talar inte Pensionrättvisa om. Den som har arbetat och fått ihop en pension är nämligen tvingade att betala för sin plats på boendet medan den född i ett annat land och inte har någon pension alls här får platsen betald.
Anser de att det är rättvisa?
Eller det är kanske bra rasism?
Detta ord är så missbrukat så många människor borde få gå en kurs i dess betydelse. Som jag ser det ska det inte användas som skälsord av människor som saknar vettiga argument. Sveriges pensionsystem må kanske inte vara det bästa men det är inte rasistiskt.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/786657?programid=4091
http://www.etc.se/inrikes/de-tar-upp-kampen-mot-orattvisa-pensioner
https://streetgaris.wordpress.com/projekt/

lördag 8 oktober 2016

Människosynen.

Rullstolsbunden och gruppvåldtagen.
De stackars gärningsmännen är nu utsatta och de har fått besök av arga människor.
Lagen säger en sak och tanken något helt annat enligt artikeln.
Vad är då rätt?
Vad hade du gjort?
aftonbladet.se

Jag kan skriva att om vår dotter hade kommit hem och berättat att hon hade blivit utsatt för en gruppvåldtäkt så hade jag inte backat förrän de hade varit inlåsta. Hade då inte rättsväsendet gjort det de skulle, ja, det vette tusan.
Jag hade aldrig släppt det.
Jag tror på karma men ibland missar den personer och kanske behöver den då en liten skjuts på vägen.

För mig visar denna historia på människor helt utan empati och som har en helt förkastlig inställning till kvinnor i gemen och här även till handikappade. Vilken kvinna skulle vilja bli gruppvåldtagen för att sedan förnedra sig och gå till polisen som i princip lägger ner ärendet?
Sedan kallar de in extrapersonal för att gärningsmännen har blivit utsatta.

Är detta ok?
Denna händelse visar för mig på hur dålig empatin har blivit i grupper i Sverige.
Kvinnan ska först bli utsatt, sedan tvingas berätta, sedan ifrågasättas och hängas ut.
Männen kan gå därifrån. De har förstört hennes liv.
Man måste ha växt upp i yttre rymden för att tro att kvinnor är ägodelar, något man kan bete sig hur man vill mot, som tycker det är ok att alla gör som man vill med.

Märkligt i det hela är också att det inte går att ta reda på männens identitet även om de som bor i Visby uppenbarligen vet vilka de är och var de bor då polisen nu får skydda dem.
Märkligt ändå. Våldtäkter är inget nytt men som jag ser det verkar antalet ha ökat drastiskt de sista åren och högst upp står de grova gruppvåldtäkterna.
De svenska männen har verkligen blivit uppspelta av all bar hud de sista åren.

Stackars denna kvinna.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/valdtagna-kvinnan-rullstolsburen
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/polisforstarkning-till-gotland-hatsk-stamning
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/rullstolsburen-kvinna-anm%C3%A4lde-gruppv%C3%A5ldt%C3%A4kt-3555512
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23651470.ab
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/fem-anhallna-for-valdtakt-i-visby

fredag 7 oktober 2016

En bra lag.

Vem vet bäst?
Du eller jag?
Min uppfattning är att det i frågor gällande mig själv är just jag medans du med all sannolikhet har bättre koll på hur du tycker och känner.
Jag anser att införandet av ett nationellt sprututbytesprogram är en styrka för varenda person i Sverige. Jag är så liberal i dessa frågor att det inte finns ett parti som håller med mig.
svt.se

För mig är det självklart det bästa ur en samhällssyn är att tillåta sprutbyte för de människor som är narkomaner. Jo, sprutorna lär kosta några kronor men i längden blir det betydligt billigare än att låta människor bli sjuka utav att använda samma sprutor, för det är just det de gör.
Anledningen till att dessa människor kostar en hel del pengar är det faktum att de blir sjuka och tvingas använda sjukvården väldigt mycket. De tar då plats och genom att få nya rena sprutor när de ska ta droger så slipper vi mycket sjukdomar som annars dyker upp runt och de behöver inte besöka vården.

Ja, jag vet. Det är förbjudet att ta droger i Sverige men jag har en helt annan syn på det med. Jag anser inte att alla droger ska släppas lösa utan jag anser istället att vi för det första ska införa någon form av Portugals modell av avkriminalisering av droger och utöver det hade jag inte haft några större problem om Sverige tillsammans med en lag om nationellt sprututbytesprogram även införde en viss fristad för vissa droger.

Tittar man på de coffeshops som finns i bland annat Nederländerna så kan man där gå in och i lugn och ro köpa de droger man vill ha. Denna form vill jag inte ha men ponera att en liten del av Apoteket blev en form av detta i miniformat.
Hade den som ville ta droger då kunnat göra detta under kontrollerade former till det pris drogen egentligen kostar, hade samhället besparats mycket pengar.
Personerna i fråga hade då nämligen inte behövt begå inbrott för att få tag i pengar. Drogerna hade inte haft ett pris efter tillgången på den undre marknaden utan hade istället blivit jämställt med att köpa en öl på Systembolaget.
Ja, jag vet att droger är olagligt men min övertygelse är stark om att den lösning vi har idag inte är en lösning då det inte ger några resultat. Det finns fortfarande problem.
Då måste man se över andra alternativ.

Jag tror och hoppas på att Sverige vaknar till slut.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/lagforslag-om-nationellt-sprututbyte-presenteras