söndag 31 januari 2016

Pojkar utan vårdnadshavare - 750 år för sent.

Många är nu de, inte minst Sveriges polischef, som försvarar eller förklarar vad som händer i Sverige. Det är egentligen synd om alla de yngre män som kommer till Sverige och inte finner sin plats. Vi ska visa hänsyn och ha förståelse. En kvinna blev kanske mördad, men vi vet inte vilket liv gärningsmannen hade tidigare..

Barn och kvinnor kan inte längre gå på badhus utan att riskera att bli utsatta för dessa "pojkar utan vårdnadshavare" och lösningen har på många ställen blivit skilda badtider för könen och uppdelade pooler. Sverige väljer alltså att bejaka det tänk och de seder dessa män har istället för att sätta vår öppenhet och tro på alla männisors lika värde överst. Den svenska lagen bortser vi ifrån.

Nedan kommer en historielektion till alla er som anser att den rätta vägen att gå är att förenkla vårt land för att flickor ska våga gå till badhuset. (Intressant är dock hur de ska göra med de som har blivit utsatta i rutschkanorna av olika slag, stängning=)

Under vikingatiden var kvinnan och mannen i Sverige i princip jämställda då kvinnan var den som skötte mannens uppgift de månader på året mannen var ute på seglats. Kvinnan hade en betydligt högre ställning än vad som sedan infördes i takt med att kristendomen kom in i Sverige med Ansgar. Detta var dock 1000 år sedan.
unizon.se

Året 1280 instiftades fridslagarna i Alsnö stadgar. De fanns alltså tidigare men blev ordentligt inskrivna här och det ska vi ha Birger Jarl att tacka för. Detta är cirka 750 år sedan.
Fridslagarna som instiftades var:
 • Hemfrid - Du får inte göra inbrott.
 • Tingsfrid - Den som vittnade skulle kunna göra det utan repressalier av motståndare.
 • Kyrkofrid - Ingen får gripas eller anfallas i en kyrka.
 • Kvinnofrid - Ingen får överfalla eller kidnappa kvinnor.
Den sistnämnde är den jag nu kommer fördjupa mig i.
Den största anledningen till att kvinnofriden infördes var att kvinnor i vårt land på denna tiden inte kunde gå riktigt säkra. De kunde nämligen bli kidnappade och tvångsgiftes med någon. Efter att kvinnofriden infördes fick den som bröt den sona med sitt liv. Det innebar dödsstraff men i vissa fall höga böter. 500 år senare kom man fram till att straffet var något högt och lagen ändrades något. Den som kidnappade en gift eller förlovad kvinna fick dödsstraff medan den som kidnappade en ogift kvinna eller änka och inte hade sex med henne fick några års fängelse. Kidnappningen i sig innebar dock dödsstraff och gjorde så fram till 1864.
Denna lag kom för att skydda kvinnan då hennes kropp fram tills dess ansågs vara mannens ägodel. I Sverige var vi alltså på denna våglängd redan på 1200-talet.

1826 föddes Karl XV (Karl IV) och fick några år senare en son och en dotter. Då sonen dog väldigt ung hade han bara en dotter som kunde ta över tronen och detta var under denna tid helt omöjligt. Det var visserligen i rent själviska syften som kungen kämpade men det var vad han gjorde. Under flera år och upprepade tillfällen försökte han ändra grundlagen så att en kvinna skulle kunna bli tronarvinge men tyvärr lyckades han inte. Detta förändrades inte förrän i modern tid med kronprinsessan Viktoria. Karl XV försökte dock göra detta för nästan 200 år sedan.

De pojkar utan vårdnadshavare som nu befinner sig i Sverige har med hänvisning till det som står ovan, alltså inte kommit längre i sitt jämställdhetstänk än vad vi i Sverige hade kommit för cirka 800 år sedan. Kvinnan är för dem lika mycket värd som hon var i Sverige på medeltiden.
Egentligen inte bara för dessa männen, de kommer nämligen från länder och levnadsmönster där detta sätt är det rätta. Länder som alltså ligger cirka 800 år efter oss i tanken på att könen är jämställda.

Är meningen då att vi ska anpassa oss efter detta eller de efter oss?
Varför ska vi skämmas och förändra något som fungerat så länge jag har varit i detta livet?

Jag lyssnar mycket på radion och hör nyheterna varje dag. Det kommer fram åsikter som säger att problemen som nu finns i Sverige, fanns här långt innan invandringen. Åsikter om att alla invandrare inte kan beskyllas för det var minsann inte såhär på 1990-talet. Nej, det är sant. Det var inte så här då. Människorna som kom då var nämligen till största delen från Europa och hade ett liknande levnadsmönster även om deras religiösa inriktning inte var densamma.
Människorna som nu anländer kommer från länder med en helt annan syn på det mesta. I flera av länderna är det diktaturer, barnen får agas och kvinnan ska skylas och underställa sig mannen.
Att tro att alla människor som kommer hit bara släpper det och anammar vårt sätt att tänka är uppenbarligen fel med tanke på polisens rapporter, badhusens utsagor och boendena för de män som inte har sina vårdnadshavare här.
Nej, alla män som kommer hit är inte likadana men den stora frågan är då vart de är. Varför hörs eller syns inte de? Varför fördömer inte de händelserna?

Värst av allt är att detta inte bara är en svensk företeelse. En av dessa länders president besökte Rom för ett tag sedan och i rädsla för att inte han skulle känna sig generad, spikades trälådor och sattes upp runt varje naken staty i hela staden. Allt för att deras nakenhet inte skulle synas då presidenten kom från ett land som inte tillåter detta. Ser inte de som bestämmer att detta nu har gått för långt?

Jag förstår inte varför vi måste förändra det levnadssätt vi har för att passa dessa människor.
Tänk på att de har flytt från sitt icke fungerande samhälle till vårt väl fungerande. Det borde vara tillräckliga bevis för att vi inte ska förändra oss någonting.

lördag 30 januari 2016

Fantasin slår nya mål..

Lägst arbetslöshet i EU 2020!
Målet stod väldigt klart, Sverige skulle bli bäst!
Arbetsförmedlingen undrar nu vad Socialdemokraterna sysslar med.
Precis som övriga saker de har lovat kommer inte detta mål heller att hållas.

Arbetsförmedlingen har några grupper som räknas som riskgrupper:
 • Personer födda utanför Europa
 • Personer med en funktionsnedsättning
 • Personer över 55 år
 • Personer utan en gymnasieutbildning
Av dessa personer är hela 65 procent arbetslösa men siffran hade stigit till 69 procent vid årsskiftet. 75 procent av de som är arbetslösa 2017 beräknas tillhöra ovanstående grupper. Tydligen många i Sverige som fyller 55 år eller som kommer få en funktionsnedsättning.
svt.se

Utbildningsnivåerna hos dem som söker sig till Sverige är enligt media höga men statistiken säger att de med den i snitt längsta utbildningen är de från Iran med 7,8 år och de från Syrien med 6,6 år. Ett svenskfött barn, i princip alla, går minst 10 år i skola. De flesta betydligt mer.
Allt är självklart ett snitt.
Sverige har enligt OECD en väldigt högt utbildad befolkning och trots att media för några år sedan påstod att invandrade människor hade högre utbildning än de födda i Sverige så stämmer inte det. 82 procent har minst en gymnasieexamen eller mer och då är det siffror byggda på riktiga uppgifter, vilket vill säga handfasta examina införda i de svenska systemen. För statistiken förd över de som kommit till Sverige är det deras egen påstådda utbildning som har förts in i statistiken.
Alla som vill se kan förstå att det blir en stor skillnad.

I detta finns inte heller skillnader i vad som lärs ut i de olika stadierna under skolgången. Att det kommer elever från andra delar av världen gör absolut ingenting. De som kommer från länder med bra utbildning brukar dock, enligt min erfarenhet, få läsa lite med äldre elever då de legat före i många av kunskaperna. Många av de som kommer nu har kanske en utbildning men i vilket skick då?
Vi har ingen bra eller effektiv process för att kontrollera detta vilket gör att de som verkligen kan inte får det arbete de borde.

Många kommer garanterat att få arbete men Löfvens bevingade ord om att Sverige skulle få Europas lägsta arbetslösheten, den kan vi nog se i molnen efter precis som övriga löften.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsformedlingen-domer-ut-regeringens-malsattning
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Utbildningsniva/
http://www.scb.se/Statistik/UF/UF0506/2014A01/Tab1.xls
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Utbildning-och-forskning/Utbildningsniva/Gymnasieutbildade/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5124116

fredag 29 januari 2016

Ett betydande problem.

Förra året sökte över 160 000 människor asyl här i Sverige och drygt 80 000 personer fick uppehållstillstånd under 2015 och kan nu försöka bli en del av det svenska samhället och börja söka jobb. Och integreringen på arbetsmarknaden, hur människor som har varit på flykt ska kunna få ett jobb här i Sverige är något som redan har börjat diskuteras ordentligt.

Joakim Ruist, forskare i ekonomi och migration vid Handelshögskolan i Göteborg:

De långsiktiga effekterna beror ju framförallt på sysselsättningen och då går det ju bättre för de som har kommit av arbetsmarknadsskäl, för arbetskraftinvandrare, än vad det gör för flyktingar som inte har kommit för att det fanns jobb eller goda utsikter av att få jobb så då är det väl ganska generellt så att arbetskraftsinvandring är mer av en långsiktig vinst och flyktinginvandringen är mer av en långsiktig förlust för den offentliga ekonomin.

Ruist har studerat kostnaderna av invandringen för den offentliga ekonomin. Han baserar sina uträkningar på hur mycket skatt som betalas in, minus de bidrag som betalas ut. Det handlar om socialbidrag, etableringsstöd för flyktingar och kostnader för vård och skolgång.
sr.se

Ofta talas det om att invandringen av unga människor är lösningen på problematiken med en allt äldre befolkning men om nyanlända inte kommer tillräckligt snabbt i arbete och börjar betala in skatt så hinner de inte kompensera för de växande kostnaderna för pensionerna som ska finansieras just med skattemedel, enligt Ruist.
De flesta är mellan 20 och 40 år som kommer, tyngdpunkten ligger där åtminstone och skulle då ha ett långt arbetsliv framför sig innan de gick i pension och började ingå i den då av den anledningen kostsamma delen av befolkningen men om inte sysselsättningsnivåerna kommer upp tillräckligt högt så kan ju påverkan ändå bli negativ trots att åldersfördelningen är positiv och det är vad som sker i fallet flyktinginvandring.

För ungefär ett år sedan uppskattade Joakim Ruist att de årliga kostnaderna för flyktinginvandringen ligger på lite mer än 1 procent av BNP. Enligt hans senaste beräkningar kommer kostnaderna bli omkring 50 miljarder kronor 2015 och sen ytterligare 15 miljarder per år de fyra första åren fram till 2019.
Jag kan inte säga att det inte är så mycket pengar, det är ju inga summor som knäcker oss och kommer skicka Sverige tillbaka till stenåldern på något sätt som det ibland kan låta som.
Ruist har tillsammans med sin kollega Lennart Flood, professor emeritus vid Handelshögskolan i Göteborg, skrivit en bilaga till långtidsutredningen som på uppdrag av regeringen ska ge en översikt av den svenska ekonomins utmaningar och möjligheter på lång sikt.
Rapporten utgår från SCBs befolkningsprognos, finansdepartementets beräkning av framtida BNP och omräkningar av individuella inkomsters utveckling.
De pekar då bland annat på den låga sysselsättningen bland flyktinginvandrares som ett betydande problem för statskassan de närmsta 30 åren.
För idag saknar ungefär hälften av alla flyktinginvandrare i Sverige arbete enligt statistik från finanspolitiska rådet. Men värt att notera är dock att sysselsättningen hos flyktinginvandrare stadigt har ökat sedan mitten på nittiotalet men enligt rapporten är det fortfarande inte tillräckligt för att inverka positivt på de offentliga finanserna. Och utöver det ekonomiska så innebär också den låga sysselsättningen en risk för ett stort och bestående utanförskap.
Så hur löser man det här då?
Härefter följer en debatt med jämförelser huruvida sänkta ingångslöner är bra eller dåligt.´

Texten ovan är från länken nedan och är för mig skrämmande. Kostnaderna är beräknade på skola, omsorg, stöd och bidrag. Polisen och migrationsverket är exempelvis inte med i beräkningarna. Inte heller "pengen" de får under asyltiden. Inte heller kostnaderna under tiden de är asylsökande.

Nej, det är kanske naivt att tro att det svenska välfärdssystemet ska fungera i all evighet men i denna takt så kommer det att vara borta väldigt snabbt och vad återstår då? Ett Sverige som ser ut som USA? Där den rike har privata försäkringar och klarar sig bra medan den med lite sämre inkomst inte har råd med detta och sedan ska klara sig med stora skulder om de blir sjuka?
Det anser inte jag vara bra för någon och jag anser det vara naivt av alla de människor som tror att Sverige utan påverkan kan vara hela världens dåliga samvete.

För de 50 miljarder, minst, dessa 80 000 människor kostade Sverige 2015 hade vi kunnat köpa 3,4 miljoner "flyktinghem" eller 24 miljoner familjetält. (UNHCR)
Vilka är det då vi gynnar genom det system vi har?

Jag vet, det finns inte koncensus inom ekonomisk forskning. Ingen kan säga att dessa siffror är korrekta eller inte men som jag ser det kan man alltid se två sidor på mynten, antingen har Sverige och Tyskland rätt. Eller de övriga 26 EU-länderna.
Välj vad du tror på, jag vet vad jag tycker.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/667984?programid=412
https://sverigeforunhcr.se/stod-oss/gavoshop

torsdag 28 januari 2016

"Pojkar utan vårdnadshavare."

Den försämrade synen på kvinnor är ett oerhört problem och den stora frågan är då: Var är ni alla feminister? Alla rättskämpar för kvinnans rätt? Ni som tror på jämlikhet mellan könen? Alla kvinnoförbund?
Antingen hörs ni inte eller kommer ni inte igenom mediebruset.

En flicka har blivit våldtagen på ett badhus. Fler utöver det har anmält att de blivit sexuellt ofredade men ingen grupp bör enligt artikeln pekas ut så de benämner de som är misstänkta för "pojkar utan vårdnadshavare."

Nämn nu ordet kultur så ska du springa gatlopp för din rasistiska och främlingsfientliga syn på de människor som kommit till Sverige. De har faktiskt flytt ett krig!
De har trauman och mår dåligt!
De har inte några vårdnadshavare här och är ensamma!
De känner inte till Sveriges seder och bruk!
expressen.se

Jag undrar vilket land de personer kommer från där det är ok att göra vad man vill med kvinnor. Det finns nämligen ofta fäder och bröder i de länderna med. Dessa händelser har eskalerat det sista året så antingen har det med människorna som har kommit hit och deras levnadsmönster att göra eller har alla män i Sverige helt plötsligt bytt ståndpunkt i allt de blivit uppfostrade med och anser nu att kvinnan står under dem i rang.
Jag blir så trött.

I Sverige gäller svensk lag. Punkt.
Jag ska kunna gå naken på ett torg, genom ett badhus med en minimal bikini och bada hur mycket jag vill i bubbelpoolerna utan att någon så mycket som ska peta på mig. Så fungerar det i Sverige. Om dessa män nu kommit hit, med ett levnadsmönster i bagaget som säger att de är mer värda än tjejerna i detta land de har valt att bosätta sig i, då kanske de borde bosätta sig i ett land där det är ok istället. Var det skulle vara har jag ingen aning om. Mig veterligen är det nämligen inte ok någonstans.

Värst av allt är den skam dessa flickor och kvinnor ska leva med då männen med största sannolikhet inte alls kan se att de har gjort något fel. För många i Sverige är detta säkert svårt att se men jag har exempelvis arbetat på en skola där det fanns ett problem med barn där fäderna inte hade anlänt till Sverige. Barnen, som gick på antingen låg eller mellanstadiet, blev automatiskt, på grund av det levnadsmönster (det betyder samma som kultur för de som inte vill förstå) de kom från, den som bestämde i familjen. De var nämligen den äldste mannen i den familj som nu befann sig här.
Alla förstår att en tioåring inte kan bestämma och ta alla beslut här men mödrarna fann sig i detta då det var så det skulle vara. Ännu värre blev det när barnens svenska snabbt blev bättre än mödrarnas och de helt plötsligt skulle förlita sig på att deras barn skulle ordna och fixa med allt praktiskt.
Såhär fungerar det inte här!

I Sverige blir du myndig och får bestämma vid arton års ålder. Begår du ett brott ska du straffas för det och är du minderårig så ska socialen kopplas in. Problemet har nu blivit att polisen inte längre har några resurser. Socialen har inte längre några resurser. Hur ska det då fungera?

Jo, de som har blivit utsatta ska nu må bättre över att övervakningen genom polis har utökats. I Sverige är det nämligen förbjudet att porta en grupp människor eller punktmarkera vissa. De kan nämligen känna sig utpekade, anklaga polisen för rasism och sedan få ett skadestånd för sin utsatthet.
Dessa flickor kommer aldrig mer gå till ett badhus. Vad har hänt med detta land?

I Sverige är alla lika mycket värda oavsett vilket kön du har, vilket land du är född i eller hur gammal du är. Det spelar ingen roll men här gäller den svenska lagen och det innebär att min kropp är min tills jag själv väljer att dela den med någon.
Hur svårt kan det egentligen vara?


http://www.expressen.se/nyheter/barn-valdtogs-pa-bad--okar-bevakningen/

onsdag 27 januari 2016

Dags att fördöma alla poliser?

Antingen har alla poliser blivit rasister, eller har alla yngre män nu bytt beteende. Var är ministern som ska gråta ut i tv och berätta att alla yngre män i Sverige faktiskt beter sig på detta sätt?
Det är ju inte ok att peka ut en enskild grupp individer i vårt samhälle..

Polisen, både i Stockholm och Göteborg, vittnar om att de nordafrikanska gatugängen har blivit en totalt ohållbar situation för dem. Polisen vittnar om att de inte är tonåringar även om det är vad som sägs i media. De är yngre män som har ett fruktansvärt beteende mot andra människor, speciellt kvinnor, de stjäl och de lever på gatan. De försörjer sig alltså på att ställa till det för andra människor och polisen är enligt artiklarna oerhört trötta på att plocka in dem för att sedan bli tvingade till att släppa dem och sedan plocka in dem nästkommande dag för samma sak.

Det har hänt något de sista två veckorna och nu tar till och med Svt upp frågan om de "nordafrikanska gängen". Uppdrag Granskning hade ett helt avsnitt om detta för en bra tid sedan men då sades inget utan debatten har åter igen blossat upp med händelserna i Stockholm och Köln.
Vad ska vår minister säga nu?
sydsvenskan.se

De bestämmande i Sverige ser hellre att vi beskyller alla män för att vara ofredare istället för att peka ut en grupp så hur ställer sig nu Romson till polisens uttalande?
Är det bara män från Nordafrika som beter sig såhär i grupp?

Jag tycker detta är skrämmande och jag är glad åt att barnen fortfarande är så pass små att de inte vill ut och härja på helgerna för det hade blivit konflikter. De kommer inte få gå ut när risken är att de ska stöta på människor med ett sådant levnadsmönster (samma betydelse som ordet kultur för de som inte vet) att de tror att kvinnor är något man kan behandla som man vill, att andra killar ska misshandlas och rånas. Aldrig.
Jag är nu, mer än någonsin, tacksam över att bo på landet.

För några år sedan var jag just på varuhuset som är omnämnt i Göteborg men jag gick därifrån relativt snabbt då det redan då var stora gäng som hängde överallt. Jag kände mig inte säker och gick hellre därifrån än riskerade att utsättas för någonting. Jag hade samma känsla på Göteborgs tågstation. Jag har aldrig blivit ofredad eller utsatt för något men obehaget kände jag. Det kan vara jag som är överkänslig och folkskygg men det var min upplevelse och den är svår för andra att lägga sig i.

Jag är så tacksam över alla de poliser som orkar arbeta med detta och som inte ger upp trots hårda arbetsförhållanden och dåliga löner. Att bara behöva utsätta sig för detta varje dag är fruktansvärt. Jag hoppas uppgörelsen med Marocko kommer snart för att polisen sedan ska kunna omhänderta och skicka hem alla dessa män som terroriserar delar av Sverige. Detta tillsammans med tvånget på en ID-handling när man kommer till Sverige sätter stopp för att de ska dyka upp igen.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/polisens-larm-vi-gar-pa-knana-nu
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/polisen-peter

tisdag 26 januari 2016

En tickande bomb.

En kvinna miste livet i en knivattack på ett hem där ungdomar som kommit till Sverige bodde. Gärningsmannen bodde på hemmet och är femton år gammal enligt media.
Detta är tragiskt för kvinnan och hennes anhöriga.
Min rädsla är att detta kommer hända igen, och igen, och igen..

Vi "hjälper" människor genom att låta dem komma till Sverige. Vi slår oss för bröstet och berättar för övriga Europa att det är vi som gör rätt när de tillsammans står och skakar på huvudet. Vi har varit så godhjärtade att människor kan få vänta i upp till två år för att få veta om de får stanna här eller inte. Är det verkligen någon som är förvånad om detta leder till utbrott?
Jag är det inte.
svt.se

Det räcker att spendera några dagar hemma med dem man älskar och håller av mest i världen, för att bli helt knäpp. Att gå mellan fyra väggar och klättra på varandra för att man är sjuka, rastlösa eller totalt uttråkade kan gå vem som helst på nerverna. En sak är då att vara med sin familj då du kan prata med dem och i grunden älskar dem.
En helt annan sak blir det när detta sker tillsammans med människor du inte känner, kanske inte talar samma språk som eller som känner någon tillhörighet till. Ok, ni kanske alla har flytt. Det innebär inte att ni delar samma minnen.
Ni kanske är lika gamla och kommer från samma land.
Jag kan ju inte påstå att jag älskar eller ens vill umgås med Sveriges samlade blåögda 32-åriga kvinnokår. Jag har alltid trivts bättre med människor som inte delar alla mina intressen eller mitt tänk.
Varför tror då "Sverige" att det är så det skulle fungera med människor som kommer hit?

Många bär på trauman, mår dåligt av väntan och rastlösheten. Utöver det möter de ett helt annat levnadsmönster (en annan kultur, exakt samma sak för de som inte förstår det) från det de är vana vid. Sverige gör inte skillnad på könen och att då komma som en yngre man, från ett land där den äldste mannen i familjen var den som bestämde och skulle stå för försörjningen, till ett land där en kvinna som bara är några år äldre än dem helt plötsligt ska bestämma och tillrättavisa dem.
Det fungerar inte. Det borde inte vara så svårt att se det.
Det blir en fullkomlig krock.

Det är tragiskt detta som hänt och jag hoppas de styrande ser hur deras beslut påverkar ute i samhället. Denna kvinna dog helt i onödan.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/knivhuggen-pa-hvb-hem

måndag 25 januari 2016

Fritt skolval för vissa?

Skolor ska, om regeringen får som den vill, tvingas ta emot nyanlända barn och ungdomar. Anledningen är att det idag är få skolor som tar emot många och att friskolorna ofta inte tar emot några alls då de redan har en kö att ta hänsyn till.

Ponera att just ditt barn står i kö för att komma in på den där speciella skolan med den speciella inriktningen som du och barnet gemensamt kommit fram till är det bästa. Är du beredd att låta ditt barn börja i en annan skola för att släppa fram någon annan?
Jag tror inte det.

För mig handlar inte detta om att det är nyanlända utan det är en principsak. Jag är emot alla former av kvotering och detta är för mig det yttersta angreppet. Jag tycker ingen ska kvoteras in på någon plats i samhället. Inte bostad, inte skola, inte inom vården. Ingenstans, och det är oavsett om det gäller ålder, kön eller bakgrund.
Söker jag ett arbete vill jag ha det för att jag är bäst kvalificerad till det, inte för att jag är en yngre kvinna och medelåldern på arbetsplatsen behöver sänkas.
sr.se

Risken att kritisera detta är dock att man per automatik blir kallad för rasist. Denna gång handlar det nämligen om nyanlända barn och ungdomar, inte om pensionärer eller kvinnor. För mig spelar det dock ingen roll. Jag vill inte ha någon kvotering i samhället!

Om det nu är så att nyanlända i skolorna har blivit ett problem då fördelningen av dem inte är tillräckligt utspridd, då bör man se över det istället. Klarar inte det svenska skolsystemet av detta utan att inverka på kvalitén för övriga elever, då ska Skolverket se över detta.
Lösningen kan helt omöjligt vara att tvinga in vissa elever framför andra i olika köer för många gånger blir det då väldigt svårt att se just den anledningen. Eleverna kommer ifrågasätta varför deras vänner ska ge plats åt andra och de nyanlända kommer inte vilja bli utspridda från sina vänner på boendet.
Ni kanske tror jag fabulerar här, men det är min uppfattning efter att ha arbetat som lärare i tio år. Det ligger inget ont bakom utan det är bara det tänk som många människor har och jag har förståelse för det. Alla vill gå med sina vänner.

Fridolin och regeringen får helt enkelt se över detta en gång till och fundera över på vilka resultat detta hade gett. De kanske hade tyckt statistiken hade blivit bättre men å andra sidan, hur mår eleverna bäst? Med eller utan sina vänner?
Absolut NEJ till alla former av kvotering.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6352008

söndag 24 januari 2016

"Misstänker att det är väderrelaterat!"

Jag skrattar rakt ut!
SJ har gjort den smarta slutledningen att problemen med deras stillastående tåg har med vädret att göra. Grattis! Är det inte för kallt så är det för varmt, eller för blåsigt. Det finns alltid en anledning till att ett tåg är sent och varje gång jag hör något om att det är problem med svenska tåg, tänker jag på den Youtubefilm som finns från Ryssland. (Bifogad)
Du kan inte ens se hur naturen ser ut på grund av all snö, men tåget tar sig fram!

I vuxen ålder har jag aldrig varit med om att det har gått ett endaste år utan att denna diskussion har varit uppe; tågen sår still!

Jo, jag förstår skillnaden mellan ett lok med snöröjningstillbehör framför och ett vanligt tåg i Sverige. Rätt uppenbart fungerar dock bara den ene av dem. Varför inte försöka anpassa tågen till det svenska vädret istället för att skylla varenda försening på vädret?

Att fastna i ett tåg när det är 35 minus ute är garanterat ingen höjdare. Med de köldgraderna är det dessutom norra Sverige med risk för rätt stora rovdjur i skogarna så den som tror att de kan övervinna kylan ska nog inte ge sig ut enbart på grund av det.

Jag har skrivit det innan och vet att jag har fått rätt mycket åsikter om det men jag avskyr att åka tåg. Jag finner verkligen ingen mening med det för att sitta där med allt sorl, alla lukter och alla människor runt sig är inget för mig. Jag föredrar en bil där jag bestämmer ljudet och volymen på det jag bestämt, lukterna runt mig samt slipper en hel rad med väntetider. Tåget är för människor som har gott om tid och pengar att ta ett tåg en dag i förväg.
Skulle bilen gå sönder finns det hyrbilar och verkstäder överallt.
Med nya bilar ingår dessutom bärgning och lagning så jag väljer bilen.

För er som tar tåget ändå, lycka till!
Någon gång ska ni garanterat komma fram och då förhoppningsvis vid gott mod och utan köldskador.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/norrbotten/misstanker-att-det-ar-vaderrelaterat
https://www.youtube.com/watch?v=Q1PK5wBC4pg
https://www.youtube.com/watch?v=QenN5DVuLtw

lördag 23 januari 2016

Jaaaa!

Jag är jag och tycker som jag gör. Ibland stör det många men ibland inga. Att bara följa den väg som de flesta andra gör, det har jag dock aldrig gjort. Att följa strömmen och aldrig ifrågasätta, det har aldrig varit min grej alls.
I vissa frågor står jag så långt vänsterut att jag håller på att trilla över men i vissa frågor på andra kanten. I vissa frågor är jag oerhört liberal, och i andra inte.
Jag går min väg, gilla det eller inte.

Ensamstående kvinnor i Sverige ska nu få inseminera i vårt land och slippa åka till Danmark!
Jag blir så oerhört glad över detta beslut!
Den som har haft minsta problem med att skaffa barn förstår den längtan som kan finnas, den kan finnas ändå. Att få kämpa in i det sista, vända på kronorna, sitta och hoppas på att alla mediciner och behandlingar ska hjälpa, den vet att de barnen aldrig kommer lida brist på kärlek.
sr.se

Vi lever i år 2016 och världen ser inte likadan ut som för hundra år sedan. Kvinnan är inte längre beroende av mannen i vårt land och därför, är åtminstone min övertygelse, är det fler skilsmässor idag. Kvinnan behöver inte gå kvar i ett äktenskap som inte känns bra på grund av ekonomiska skäl utan kan frigöra sig.

Min övertygelse är att familjen är det absolut viktigaste för ett barn men hur den ser ut spelar ingen roll. Om två män är föräldrar, en kvinna och en man eller en ensam kvinna spelar absolut ingen roll bara barnet får all kärlek det kan önska sig!
Jag känner till "kärnfamiljer" som är en katastrof för sina barn och där en skilsmässa är det bästa som kan hända. Jag vet också ensamstående föräldrar som är helt fantastiska med sina barn. Att då förhindra ett barn till ett fantastiskt liv fyllt med kärlek, om så mamman är ensam, det tycker jag är fantastiskt.

Två partier i Sverige går emot detta och jag är ytterst tacksam över att de inte är fler. Min uppfattning är att man ska leva som man lär och om nu den traditionella kärnfamiljen är det absolut viktigaste, då bör det inte finnas varken kristdemokrater eller sverigedemokrater som har skilt sig.
De om några ska kämpa för det som är viktigast och leva efter det de lär ut.

Min filosofi är att det bästa för barnet alltid ska sättas framför allt. Att då tro att det är en man och en kvinna i alla lägen känns bakåtsträvande och fel. Jo, Sverige kanske är udda i detta men jag anser det vara helt rätt. Framåt för kärleken mellan barn och föräldrar oavsett vilket kön de har!
Kärleken övervinner allt och något större än kärleken till ett barn, det finns inte.
Grattis alla barn som kan få se dagens ljus i Sverige trots att de inte kommer ha en pappa att se upp till! Det kommer garanterat bli bra ändå!

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ensamstaende-kan-fa-insemineras

fredag 22 januari 2016

Två fruktansvärda länder i Europa, snart tre.

Om du flyr, flyr du för att du söker tryggheten. Den som har pengar är dessutom, enligt mig, den som först flyr och de med sämst ekonomi tvingas att stanna kvar i kriget.
Det är inte säkert att det stämmer men min uppfattning är denna.

Jag ser inga som helst problem med att människor ska hjälpa till att betala för sitt uppehälle. Den som vill ha socialbidrag i Sverige måste visa att de inte har några pengar alls sparade för då ska de användas först. Skulle det då vara så hemskt att de som kommer och är asylsökande hjälper till att betala för sitt uppehälle?
Det tycker inte jag.
svt.se

Det visar sig nu att Schweiz samt två tyska delstater har detta system. Den asylsökande får behålla cirka 10 000 svenska kronor men resten beslagtas för att betala det de kostar för samhället. Detta måste vara jobbigt för många ur två synpunkter. Den ene är ju att dessa människor bidrar väldigt mycket till samhället, den andre att dessa människor uppenbarligen inte är utfattiga.
De har kanske sålt allt de äger och har men de får stanna i ett land med fred. Att då betala det överskott av pengar som finns kan inte vara ett problem för någon.

Danmark har blivit väldigt kritiserat för att de tänker införa liknande regler men jag ser inget problem där heller. Sverige börjar gå på knäna och härom året fick vi genom media veta att till och med vissa asylsökande kom med privatjet hit. Varför kan inte de bidra till det de kostar?
Sverige gör istället tvärtom. Vi ger alla som kommer hit pengar.
Det är inte mycket pengar men lite så att de ska ha att röra sig.
Detta är pengar som aldrig kommer tillbaka och som når offantliga höjder om året.
Att de får pengar stör mig inte, om de verkligen är fattiga och inte kan klara sig annars.
När de kommer och har pengar kan jag dock inte se någon anledning till detta.

Pengarna de får är alla arbetande människor i Sveriges skattepengar.
Surt förvärvade kronor som man blir tvingad att betala staten med, de ska gå till människor som egentligen inte är i behov av dem?
Jag förstår inte vad vänstern har emot detta då det på ett väldigt effektivt sätt skulle kunna kallas för att vara en Robin Hood, ta från de rika och ge till de fattiga.

Det är kanske dags att Sverige tittar på ett liknande system?

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/flyktingar-maste-lamna-fran-sig-pengar

torsdag 21 januari 2016

För media ser allas lika värde..

Bete dig dumt, var ett troll. Göm dig bakom någon sida och skriv märkliga och osmakliga åsikter om någon. Då kommer Aschberg och Researchgruppen för att ta lagen i egna händer.
Då svensk lag högst osannolikt hade dömt dem för att, rent ut sagt, vara korkade blir dessa personer dömda av en slags medial bödel som förstör livet för de som råkar komma inom deras skotthåll.
Trots att det garanterat finns de på vänsterkanten som betett sig lika illa väljer media att inte hänga ut dessa person. De uthängda kommer därutöver alla från samma politiska kant, som tydligt inte passade in i det "rätta" Sverige.

Nu visar det sig att polisen faktiskt går samma ärende, fast tvärtom.
Varje gång en asylsökande har varit inblandat i någonting, som förövare eller offer, mörkas uppgifterna. Självklart kan det vara så att polisen har en bra anledning till detta, även om min kompetens inte är tillräckligt hög för att förstå varför.
sr.se

Artikeln berättar om att saker som sker kopplade till flyktingströmmen undanhålls. Jag vet så klart inte om detta stämmer heller men känner att så är fallet. Mannen i Trollhättan granskades in i detalj, mannen på IKEA inte. Båda dåden var kopplade till rasism då mannen i Trollhättan letade efter människor födda i andra länder och mannen på IKEA letade efter "typiskt svenska", vad nu det kan vara, utseenden. Två sjuka människor med samma uppsåt men media har enligt mig valt vilken av dessa händelser som var viktigast.

Det har gått stora debatter om hur hemskt det är när det brinner på asylboenden. Uppgiften om att många av bränderna startades av de boende själv, i de fall det har varit bebodda boenden som brunnit, den har man sagt ytterst lite om. Likadant alla de fruktansvärda övergrepp som skett och som endast lokal media har tagit upp alternativt en liten artikel i större svensk media.
Är då inte dessa förövare och offer värda samma uppmärksamhet av Aschberg med vänner?
Jag har aldrig hört att de har varit och plockat information från asylboenden runt om i Sverige. Inte heller att de hängt ut någon.

Om uppgifterna om polisen stämmer är det en katastrof. Flera hundra flickors utsatthet tystades och nu även allt som händer kopplat till flyktingströmmen. Varför skapar de ett vi och dem?
Alla människor i Sverige ska dömas efter samma måttstock utan undanflykter för offren mår garanterat lika dåligt oavsett var de kommer ifrån och många gånger återfinns dessa i samma boende.

Polisen ska inte vara någon slags politiskt slagträd för eller emot något parti, de ska bara berätta vad som händer och enligt mig rapportera allting likadant. Hemskt är det med om alla poliser får skyll för något som en ledning har bestämt, vilket är det högst troliga om uppgifterna stämmer.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6350067

onsdag 20 januari 2016

För barnets bästa?

I helgen satt jag och tittade på vår äldsta dotter. Två och ett halvt år gammal. Uppfattningen om världen är då inte så stor och även om hon ofta har ett helt hiskeligt humör är det vi som är tryggheten. Det är vi som får alla pussar och kramar, all kärlek och oron när det är eller har hänt något. Ett så litet barn vet inget mer än den familj den har.

För ett år sedan fick ett familjehem veta att deras lilla flicka skulle påbörja en intensiv umgängesplan för att deras två och ett halvt-åring, som inte visste något annat än dem, skulle flyttas hem till den biologiska mamman. Svensk lag säger nämligen att det biologiska blodet är det viktigaste och alla barn alltid ska arbetas hemåt. Lilla Juni var nämligen inte deras biologiska blod men då hon bott hos dem sedan fyra månaders ålder visste hon ingenting annat.
Hon levde med sin mamma, pappa och sina syskon.

I fredags togs beslutet som sa att de inte längre skulle få träffa sin lilla flicka.
Den biologiska mamman, som till och med suttit i fängelse för sin grova missvård av barnet, fick nämligen rätten på sin sida och flickan ska trots vilda protester bo hos henne.
Var i detta finns då barnperspektivet?
dagensarena.se

När ett barn är familjehemsplacerad finns det personer inom socialtjänsten som ska tala för barnet och dess trygghet. Det är de som träffar barnet och bedömer familjehemmet. De ser verkligheten.
På den andra sidan finns en biologisk mamma med ett ombud. Ombudet berättar att den biologiska mamman är det bästa för barnet men har aldrig träffat barnet, sett barnet i sin vanliga miljö, under umgängen eller tillsammans med familjehemmet. Deras åsikt och tanke byggs upp enbart på vad det biologiska blodet säger. Är det för barnets bästa?
Detta är svensk lag.

När ett barn skriker och protesterar för att det inte vill flytta, hur kan det vara barnets bästa att flyttas? När ett barn själv kan berätta om saker hon blivit utsatt för, hur kan man gå emot detta?
När Juni blir ett Yara-fall, i värsta fall, eller en flicka som kommer må väldigt dåligt i sin uppväxt vilket inte är annat än logiskt då hon blivit berövad hela sin familj för en främlings skull, vem tar på sig ansvaret då?
När hon om några år själv tydligt kan uttrycka sin ovilja över sin situation, vad händer då?
Kommer den biologiska mammans jurist ta på sig hennes lidande?
Inga ord kan förändra hur hon kommer må.
Det hon behöver är sin familj.

Jag har full förståelse över att det kan vara jobbigt att som förälder inte kunna vara med i allt som rör barnet, men när man varit med och i princip mördat sitt eget barn som trots det, mot alla odds överlevde, har man då inte förbrukat sin rätt?
Jo, vi lever i ett samhälle där vi inte tror på heder eller hämnd utan förlåtelse, men vi lever även i ett land där barnets bästa ska sättas i främsta rummet. Vi ska följa FNs barnkonvention.
Är det bästa beslutet för ett barn som är 3,5 år, att bli berövad hela sin familj?
Det är nämligen vad rättssamhället har gjort Juni.
Hon har blivit sviken av alla instanser som kan svika ett barn och allt på grund av en lagstiftning som tror att ett biologisk DNA-band är viktigare än känslorna för ett barn.
Barnkonventionen säger att barnet alltid ska tillfrågas men hon har körts över.
Vad är rättssamhället värt när det inte skyddar de som är mest utsatta?

Lilla Juni, du finns i mina tankar alltid precis som den familj som ständigt saknar dig.
Tanken att förlora ett barn är det absolut värsta som kan hända men det har hänt dem.
Att förlora alla som älskar dig för den du är, det är ännu värre.
När man är liten ska man bara behöva må bra, inget annat.

Jag hoppas att rättvisan och Junis bästa kommer sättas i främsta rummet och att nya beslut kommer tas.
Denna händelse är ett hån mot alla utsatta barn i Sverige.

tisdag 19 januari 2016

When I get older..

Bli inte gammal i Sverige!
Den stora frågan är var de nästan en miljon 85-åringar som Sverige kommer att ha 2045 ska ta vägen och tankarna om att vi själv nu ska spara inför vårt boende har nu kommit upp.
Tänk vad bra!
Inte nog med att vi ska studera, sedan arbeta i hela våra liv och betala skatt för att det ska finnas en äldreomsorg. Nu ska den alltså betalas för en gång till?

Kostnaden för äldreomsorgen är idag ungefär 100 miljarder om året. Det låter väldigt mycket men är trots det en kostnad som inte borde vara ett problem då Sverige på ett år ger en "peng" till de som söker asyl på minst halva den summan. Minst!
Det är pengar som aldrig kommer åter och som utan problem har kunnat hostas upp.
Vad kostnaden sedan blir tillsammans med boende, anställda i alla instanser och mat för dessa människor kan jag inte ens gissa. Den kostnaden ligger dessutom över det.
Minns jag inte fel så gjorde Bert en vinst på cirka 50 miljoner i fjol, av statens och våra skattepengar, så sådär väldans svårt att hosta fram pengar kan det inte vara.
magainkista.se

Den stora frågan i det hela är alltså detta med prioriteringar.
Vad är det staten och kommunerna prioriterar?
Äldre?
Nej.
Det svaret var åtminstone väldigt enkelt.
Människor är uppenbarligen olika värda beroende på var de kommer ifrån. Våra äldre som bidragit till vårt samhälle ska tvingas sitta hemma när de istället borde vara på ett boende. Alla som har haft en äldre släkting vet att det inte är världens lättaste att få en plats på ett boende och när de väl kommer in är de så sjuka och skröpliga att de inte vet var de är.

Platserna för äldreomsorg har minskat men jag har en idé!
Om vi gör som så att Bert får samma peng som för de asylsökande så kan han garanterat drivande äldreboenden med. Våra gamla får inte bo på cirka tre kvadrat så han får öka på personytan något men annars hade han säkert skött det lika bra som någon annan..

Att skylla på pengar blir patetiskt när det uppenbarligen finns pengar till prioriterade områden.
Varför inte bara säga det?

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/vart-ska-alla-gamla-ta-vagen
http://emiliepilthammar.blogspot.se/2015/10/taltlagrena-ar-sveriges-framtid.html

måndag 18 januari 2016

Gäller det en så gäller det alla?

Märkligt ändå, nu har svenska familjer börjat gifta bort sina döttrar utöver det faktum att sönerna har börjat tafsa på tjejer på stan. Det är lika bra att alla familjer i Sverige nu går ut och berättar att alla familjer faktiskt tänker såhär!

Monica Ekström som är ordförande i Brottsofferjouren i Värmland där en flicka under jullovet ska ha blivit bortgift, alltså i Sverige, kommer förmodligen få det hett om öronen. Hon säger i en intervju att svensk lag faktiskt gäller i Sverige oavsett vilka traditioner eller kultur någon har så måste de följa den.. Exakt vad menar hon nu med tradition och kultur?

När män som kommit ensamma till Sverige i grupp ofredar flickor går till och med människor i regeringsställning ut och försvarar detta genom att berätta att detta är något alla kvinnor har varit utsatta för. Det förringar inte alls händelsen..
Nu när en familj har tvingat sin minderåriga dotter att gifta sig bör ju samma minister gå ut och påstå att detta är något som sker i Sverige, att det är svenska familjer som helt enkelt börjat missuppfatta vad svensk lag säger.
svt.se

Ordföranden har dessutom det osmakliga tänket att hedersrelaterat våld och förtryck har ökat i Sverige då många familjer lever med strukturerade hedersnormer. Märkligt ändå hur mycket det svenska i samhället har förändrats.
Vad har hänt med pojkarna? Familjerna?

Vad är det som gör att svenska familjer nu väljer att gifta bort minderåriga barn? Pojkar tror att det är fritt fram att behandla flickor som man vill och inte nog med det så ökar det hedersrelaterade förtrycket.. Märkligt. Ungdomar kan inte ens bada i samma bubbelpooler längre.

I P1 under helgen har detta märkliga fenomen diskuterats och Kristina Persson, regeringens framtidsminister, berättade bland annat att den extremt ökade invandringen hade varit helt omöjlig att förutspå. Hon påstår detta på fullaste allvar. Hon satt i svensk tv och diskuterade frågan mot Danmark i höstas och hela Danmarks samlade partiskala bedömde att Sverige skulle få stora problem i framtiden medan hon istället berättade vilket vinst detta var.
Vad hände sedan framtidsministern?
I princip alla jag känner skulle klarat den ministerposten bättre.

I framtiden när vi kanske, jag kan nämligen helt omöjligt veta säkert men ser vart det barkar hän, har helt delat upp tiderna i simhallar, ishallar, discon, restauranger, skolor, på grund av en extremt felaktig syn på könens jämställdhet. När inga flickor längre vågar gå ut och pojkarna är rädda för att träffa någon från ett annat levnadsmönster (så slipper alla reta sig på ordet kultur, det betyder samma sak nämligen) på grund av hedersrelaterade repressalier från flickans familj.
Vilket Sverige ska vi ha då?
Alla som inte vill ha ett vi eller dem?

Ser inte toppen och media vad som är på gång att hända när alla försök till diskussion fortsätter att hämmas, alla åsikter som inte följer den rätta korridoren eller när varenda litet ord som kan misstolkas till rätt fördel gör det?
Istället för att ta tag i problemet beskyller man hellre alla svenska unga män för att vara potentiella ofredare. När det rapporteras om ökat hedersrelaterat våld, bortgifte, tafsande i pooler och plötsliga skilda badtider, då väljer många att titta åt ett annat håll.

Förstår inte toppen och media att dessa människor har sökt sig till väst på grund av vårt öppna och fria samhälle utan någon form av hedersrelaterat våld, vi tror på rättsstaten och inte på enskilda människors heder och hämndbegär.
Vad kommer då bli bättre av att vi anpassar oss åt öst?

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/16-aring-bortgift-mot-sin-vilja
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/662159?programid=3071

söndag 17 januari 2016

As time goes by..

Två år och fyra nya examina. Eget skryt luktar illa men jag är så otroligt nöjd över att äntligen vara klar! Jag är udda, som vanligt, men tanken på att gå hem och vara föräldraledig blev för mycket och kommunen var då så snäll att den godkände att jag skulle få läsa in ämnen jag inte hade.

Jag valde att bli världens bästa yrke: jag valde att bli lärare. Jag ville bli historielärare på gymnasienivå då just historia alltid har varit mitt stora intresse men då jag aldrig kan göra någonting riktigt rätt skrev jag en siffra fel på ansökningen till högskolan och kom då in på linjen för att bli lärare i matte och naturvetenskap på låg- och mellanstadiet. Min uppfattning har alltid varit att det finns någon mening med allt så jag fortsatte på den linjen och läste in den ett år snabbare än det skulle gå, trots att jag jobbade på helgerna och kvällarna.
Jag var ju tvungen att ta ikapp det år jag sinkade genom skolk på gymnasiet. Inte alla som kan skryta med att ha tagit studenten två gånger..
Jag som hade fått läsa om mattekurserna på gymnasiet två gånger skulle bli mattelärare. Naturvetenskapen var inga problem då jag sedan barndomen varit väldigt engagerad i skog och mark genom exempelvis fältbiologerna men matte.. nja.

Efter att ha tagit ut min lärarexamen i ma/na fortsatte jag att läsa och förutom något års uppehåll har jag fortsatt. Jag har mycket kurser i retorik och konflikthantering men mycket förblev ofärdigt. Den riktiga lusten infann sig aldrig så många kurser gjordes men tentades aldrig av. Jag läste ju för att det var roligt, inte för att skaffa poäng.

Att som vuxen välja att läsa har verkligen förändrat min syn. Det är nu riktigt roligt att plugga! De sista två åren har jag läst på heltid och det har till slut tagit ut sin rätt. Att plugga heltid, jobba deltid och ha krävande fritidsintressen förutom ett överdimensionerat hus och en stor familj tar ut sin rätt och det ska nu bli skönt att kunna bocka av denna tidens studier. Att vara föräldraledig och sitta på fik var aldrig min grej och planerna är att börja läsa snart igen. Inget är så berikande som alla människor man möter, alla böcker jag läser och alla infallsvinklar jag fått som jag aldrig tidigare funderat över.
ekonomifakta.se

Saker som tidigare har varit självklara, jag har ju lärt dem i skolan!
De är inte längre självklara. Det är förmodligen mitt historieintresse som gjort att jag minns det mesta jag har lärt mig och jag minns när vi fick lära oss om Lindisfarne och vikingarna som kom. De stora fråga som nu dykt upp är att OM nu vikingatiden ska börja med händelsen i Lindisfarne, varför sprang då munkarna? Hur visste de att de skulle vara rädda för de män som oftast var handelsresande?
Och varför känner vi till händelsen? Jo, för munkarna skrev ner den och på vilket sätt har de velat vinkla den? Vann de på att ha blivit lurade av handelsresanden eller att ha blivit attackerade av vikingar?
Frågeställningarna är många men all kunskap är bra kunskap.

Om ett par veckor kommer kursintyget för Samhällskunskap och Hem och Konsumentkunskap. Idrott och musik bockade jag av för ett år sedan och när tiden samt orken väl infinner sig, tänker jag börja läsa igen men då blir det på deltid så att det sociala livet inte ska ta så mycket stryk.
Jag ber om ursäkt alla människor som känt sig förfördelade men tiden har knappt räckt till den egna familjen och för att på ett enkelt sätt respektera dem läggs mobiltelefonen i deras närvaro.

Nam et ipsa scienta potestast est - Kunskap är makt.

fredag 15 januari 2016

Jo, för facket, DET är för medlemmarnas bästa..

LO och Kommunal har än en gång visat sig från sin bästa sida: medlemmarnas. De nästan 500 000 medlemmarna som betalar in över en miljard kronor i medlemsavgifter varje år är garanterat helt överlyckliga över det fantastiska arbete LO och Kommunal gör för medlemmarna!

Nordström skriver efter avslöjandena att:
"Det är bara om vi är många som vi kan gadda ihop oss på våra arbetsplatser och få arbetsgivarna att lyssna på  våra krav". Utöver det påpekar hon att ekonomin faktiskt går bra för dem.
Hon skriver detta då hon ber medlemmarna att ha överseende och inte gå ur deras förbund.

Samtidigt har krogarna, ja just det, KROGARNA Kommunal äger gått med förluster på ett par hundra miljoner kronor. Alltså inga småpengar. Den stora frågan borde då för alla anslutna vara: Men hur kan då dessa krogar drivas vidare?
Svaret är: Jo, för att ni medlemmar betalar dem med de medlemsavgifter förbundet påstår ska gå tillbaka till er medlemmar genom löneförhandlingar.
svt.se

Det finns säkert de fackförbund som är bra. Det finns säkert de fackförbund som gör det de ska för medlemmarna men jag undrar hur så många människor kan vara så uppenbart blinda att de fortsätter att betala till detta. Om du så bara skulle ha en avgift på 100 kronor i månaden så är det 1200 kronor om året. De pengarna går till att topparna och de fackliga ska få gå på era betalda lyxkrogar, titta på strippor och andra sprit för över 100 000 kronor. Länge leve facket!

Jag låter väl hemsk som vanligt men mitt problem är när människor inte öppnar ögonen. Ok, du behöver hjälp med att prata för din sak men är det värt dessa pengarna?
Förklaringar jag har fått genom åren är:
 • Utan facket hade din lön varit mycket sämre!
 • Utan Socialdemokraterna och facket hade du inte fått ha fem veckors semester!
 • Utan LO hade ingen drivit upp din lön!
Eller hur?
För 100 år sedan, ja.
Nutid?
NEJ!
Använder dessa människor andra saker som är väldigt gamla?
Människor som idag pekar på saker ett parti eller föbund gjorde för ett tiotal år sedan, är de lika nöjda med alla andra produkter från denna tid?
De borde ju absolut inte vara moderna på något annat när de så övertygade står fast om att det var bättre förr. Sluta använda mobiltelefoner, platt-tv, Boxer eller internet. Det var bättre förr!!!

En stor summa av LOs pengar går rakt in i kassan på socialdemokraterna och människor försvarar detta genom att det är tack vare dem som Sverige ser ut som det gör!
Jo, tack för det. För 100 och kanske 50 år sedan hade jag med varit socialdemokrat men att titta upp i regeringen och se vilka som styr landet idag, aldrig.
Är dessa människor som så solidariskt betalar socialdemokraterna medvetna om vad som händer för deras pengar? De används bland annat till att terrorisera de arbetsplatser som inte vill bli anslutna till dem. De ställer upp människor utanför för att ställa till det för arbetsgivaren. Att sedan samma arbetsgivare gjort ett eget avtal med de anställda som innebär både bättre arbetsvillkor och lön för dem än med LOs bihang, det tänker de inte på.
Det är ju principen!
Var med oss, eller var inte alls.

Att facket ägnar mycket pengar åt allt annat än medlemmarna kan inte vara en nyhet för någon människa med de minsta mattefärdigheter. Med enkla uppställningar kan man räkna på hur mycket pengar ett förbund får in av sina medlemmar och med lika enkla medel kan man räkna ut vad medlemmarna får tillbaka. Det är klart, några av dem, de som är bjudna på festerna, är såklart nöjda. Desto värre är det med alla andra.
För att försvara detta måste man vara hjärntvättad.
Medlemmarnas pengar går åt att kanske ge några enstaka kronor i löneförhöjning om året. Är det då värt det? Den största löneförhöjningen får de när de går ur facket.

Måtte många människor gå ur LO och Kommunal. Visa att det inte finns något förtroende för en organisation som så tydligt, enbart står, för de personer som är högst upp på stegen.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lo-det-skadar-facket
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/kommunal-gor-miljonforluster-pa-lyxkrogar-i-stockholm

torsdag 14 januari 2016

Kvinnosynen kan vara olika..

Olika kulturers syn på kvinnor kan alltså spela roll vid sexuella trakasserier av olika slag. Det menar Liberalernas Ohlsson så nu lär hon få det hett om öronen.
Hon nämnde ordet "kultur" i ett sammanhang som av media kan tolkas om till att hon avskyr alla människor från alla andra länder och tro mig, media kommer göra minsta lilla misstolkning de kan.

"Olika kulturer har kommit olika långt i jämställdhetsarbete".
Ohlsson är ute på farliga vatten. Att hon har helt rätt ska helst ingen påstå. Speciellt inte när hennes motståndare i debatten står på de svagas sida.. stackarna.

De sista två veckorna har varit totalt skrämmande och för mig ett starkt bevis på hur exempelvis media vinklar det de anser vara det viktiga. Skrämmande är också alla de människor, inkluderat vice statsministern under gårdagens partiledardebatt, som hellre fördömer alla män i Sverige än pekar ut en viss grupp människor. De påstår att alla män beter sig så illa och att alla kvinnor någon gång råkat ut för detta.
Yngre ensamma svenska män som planerar..
motion.com

Under hela min tonår skrev jag dagbok. Alla dagar. Varenda dag och varenda händelse under cirka tio års tid finns alltså antecknad och sparad och det händer att jag tittar i dem. Jag var en festprisse och prioriterade absolut inte skolan. Helgerna var det dock alltid fullbokat. När jag tittar i böckerna var det under ett antal år så att jag var ute och festade sju av åtta helger. Det finns inte ett disco i södraste Sverige som jag inte har varit på och det gick bussresor till de olika ställena. Klädseln var i princip alltid kort kjol och ett kort linne. Hade jag sett mig själv idag hade jag trott att jag skulle frysa ihjäl och den klädstilen kasserades för många år sedan.
Under alla dessa år minns jag en enda gång då någonting hände och egentligen hände det inget då heller. Det var en kille som blev närgången och jag upplevde det jobbigt så jag låste in mig på toaletten på discot. När jag efter många om och men kom ut därifrån var han borta.
Jag upplevde alltså ett obehag men det var också det enda. Han rörde mig inte.
Det kan också vara jag som är blind och inte ser. Såvida inte någon frågar rakt ut om vi ska gifta oss så förstår jag inte att de raggar så jag kan ha missat något. Jag är dock väldigt säker på att ingen har tafsat på mig i en större grupp av män. En mobb av män.

Under alla de år jag har varit ute, alla de kvällar jag ägnat på discon och pubar så har jag aldrig någonsin stött på någon som varken berättat eller har blivit utsatt för en mobb på ett tiotal män som klämmer och känner överallt. Aldrig. Sedan jag blev äldre spenderar jag även en hel del tid på krogarna men då förhållandevis nykter då jag spelar. Jag har under alla dessa gånger heller aldrig stött på att en grupp män gjort såhär. Självklart har det garanterat hänt någonting för enskilda män med otroligt dåligt beteende finns det överallt men inte en grupp på flera tiotal män som angriper flickor eller kvinnor. ALDRIG!

Samtidigt inför nu badhus skilda badtider för män och kvinnor. Bubbelpoolerna får bara besökas av ett kön åt gången. Varför?
Jo, för svenska män har på sistone kommit på en ny trend: de tafsar på kvinnorna som sitter där!
Kan ni tänka er?
Efter att aldrig någonsin ha gjort såhär, förutom enskilda män med någon störning, har nu svenska män börjat samlas i grupp även på badhusen för att tafsa på tjejer.. Fantastiskt..
Ingen som reagerar?
Vi ska inte ändra regler som har fungerat alltid för att vissa män inte förstår de regler som finns i Sverige! Här är könen lika mycket värda och en persons kropp är helig fram tills den dag personen i fråga vill att du ska röra vid den. Inte innan! Det är nämligen olagligt och emot svensk lag!
Här ska lagen vara lika för alla så varför anpassas platserna!?

Intressant är även medias syn. Tidningar hängde ut näthatare, som inte hade blivit dömda för något brott, på grund av osmakliga kommentarer. De hängdes ut med bild, namn, ålder och bostadsort. Nu har en grupp på cirka 200 män trakasserat flickor i Stockholm men Aschberg med följe tänker inte hänga ut dessa män. Varför då?
Om de alla hade tillhört samma parti är min övertygelse stor att tystnaden inte hade infunnit sig så länge. Jag tror inte de blir aktuella för Trolljägarna heller när jag tänker efter..

Var är ni alla män som aldrig skulle göra såhär?
Gör er hörda för nu dras ni över den kam som påstår att i princip alla män tar sig friheten att tafsa på kvinnor. Jag känner ingen som skulle göra så och vart bland annat Romson har varit där hon har blivit utsatt hade varit intressant att veta. Hon var noga med att fördöma andra människors upplevelser sedan barndomen och tonåren så upp till bevis Romson, du hittar väl inte på?
När, var och hur blev du sexuellt trakasserad?

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ohlsson-l-vi-maste-kunna-diskutera-olika-kulturers-kvinnosyn

onsdag 13 januari 2016

Brain drain i Afghanistan.

De utsatta kvinnorna i bland annat Stockholm har främst blivit utsatta för övergrepp från yngre män från Afghanistan. Samtidigt är Afghanistan det land som får mest pengar av Sverige i bistånd.
Det biståndet ska gå till kvinnor och barns rätt till utbildning.
Vad sägs om att lära dem om rätten till sina egna kroppar?

I Europa har en våg av övergrepp skett mot kvinnor. Inte den "vanliga" sortens övergrepp utan män i stora klungor har gett sig på flickor och yngre kvinnor, tafsat på dem och även våldfört sig på dem. Varför? Hur kan detta hända?

Löfven hade i december besök av Afghanistans president som berättade att landet har drabbats av en braindrain då cirka 36000 män, varav 21000 räknas som "ensamkommande", lämnat landet för Sverige. Samtidigt är det samma grupp män som i Sverige på ett väldigt tydligt sätt visar en fruktansvärd attityd mot kvinnor och detta har nu kommit fram, trots medias brist på intresse av att visa detta för landets innevånare. Samma män som är en del av den kunskap som nu fattas i Afghanistan. På vilket sätt vinner någon på denna situationen?
svt.se

De flesta så kallade ensamkommande kommer idag från Afghanistan. Landet som får mest bistånd av alla länder. Detta biståndet ska bidra till kvinnor och barns rättigheter.
Som jag ser det kan man göra på några olika sätt för att stävja den situation vi har nu:

1. Berätta för Afghanistan att deras bistånd minskar om inte strömmen av yngre män hämmas till Sverige. Detta måste bli en win-win då de vill ha kvar männen i denna åldern för att slippa en total braindrain.
2. Gör klart för alla de som vill komma hit från Afghanistan att de kommer skickas tillbaka till sitt hemland.
3. Minsta lilla brott som begås i Sverige så ska deras asylansökan dras in och de ska utvisas direkt.
4. Viktigast av allt:
Stoppa alla de ensamkommande som kommer till Sverige.
Statistik från övriga länder visar att många av dem ljuger om sin ålder och då bör det vara bättre att ge deras platser åt småbarnsfamiljer istället. De ungdomar som kommer utan föräldrar skickas ensamma i hopp om att de ska få uppehållstillstånd i Sverige vilket garanterat ger deras familj i hemlandet en fribiljett in i landet som anhöriginvandrare.
Ungdomarna är så kallade ankarbarn.
De är ankaret som kastas ut för att eventuellt rädda familjen.

Om vi istället ger plats åt barnfamiljer kunde vi hjälpt fler som dessutom har en betydligt sämre möjlighet att överleva i sina hemländer då små barn är känsligare för matbrist, infektioner och kyla.

Det som skett är för Sverige och de största delarna av Europa något helt nytt och främmande. Att män i stora grupper utsätter kvinnor för dessa händelser är något som inte hänt här tidigare. Antingen beror det då på den stora mängd människor som kommit till Sverige och Europa de sista åren, eller har detta helt enkelt blivit en ny trend bland de som redan befann sig här.
Utöver det går det inte att spekulera utan att bli uthängd men min uppfattning är klar.
Männen i Europa och Sverige har plötsligt fått ett mycket märkligt sätt att se på kvinnor och deras rättigheter..

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/polisen-morkade-overgrepp-pa-festival
http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgreppen-pa-festivalen-i-stockholm-rapporterades-aldrig-vidare/
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/afghanistans-president-hyllar-stupade-svenskar
http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf762c8a/1447767909977/Asyls%C3%B6kande+2000-2014+samtliga+medborgarskap.pdf

tisdag 12 januari 2016

We shall overcome!

Massövergrepp på kvinnor. Inte bara i Tyskland utan i flertalet andra länder och utöver det, i Sverige. Inte nyligen utan redan i augusti.

Nu kräver partier och olika politiker att det ska tas krafttag!
Media, som jag ständigt anklagar för att vara flata och visa en viss sida av verkligheten, flyr sitt ansvar. DE visste inte! DE ansåg ämnet vara för känsligt. Förövarna var nämligen i princip uteslutande hitflyttade ungdomar från länderna som än idag är de som mest bidrar till de ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.
Vad har hänt med att alla ska vara lika inför lagen?
Jo, det gäller bara om ditt namn, ditt utseende och din bakgrund passar in i det svenska mediesamhälle som eliten tycker är rätt. Var är ni nu alla rättstyckare?
Har ni blivit rasister?
Friggebo; We shall overcome!

Media får ett jobbigt och tufft uppvaknande när verkligheten de så länge förträngt och försökt undangömma inte kan stoppas. Känns det bra att ha bidragit till att utsatta flickor känt sig ännu mer utsatta än tidigare?
Vuxenvärlden ignorerade dem.

Dagens Nyheter fick veta detta redan i augusti. Media över lag i Stockholm, TT? Var befann ni er? Varenda anmälan och skriven rapport går att undersöka och om inte media granskar detta, vilka gör det då?
Media har mörkat det som hänt då det har haft en "känslig" natur.
Vad jag anser är att detta inte är något märkligt utan det vanliga. Till och med miljöpartiets gamle språkrör talade om detta i frågor gällande sitt arbete som journalist. Det är ingen nyhet, media förvanskar fakta och nyheter så att det passar in i den verklighet de vill se och sprida.

Vad händer då under tiden?
Jo, likt Friggebo vill de sjunga "We shall overcome". Här i Sverige finns inga problem och absolut inga av dem är kopplade till alla de människor som kommer hit. De cirka 200 män som i augusti ofredade mängder med flickor och kvinnor ska döljas då de har en bakgrund som av journalistkåren inte anses ok att hänga ut. Varför?
Jo, de är vad som kallas "ensamkommande flyktingbarn" främst från Afghanistan.
Nämn för allt i världen inte vilken kultur de har får då ska du springa gatlopp. Kultur betyder dock, för de ovetandes, levnadsmönster och det är den stora frågan. Vad är det för levnadsmönster dessa människor har?
Jo, de kommer från ställen där kvinnan är allt annat än jämlik.
I Sverige tvingar vi till och med in en tredje pappamånad i föräldradagarna för att visa på vikten av jämlikhet men när män utsätter flickor, upprepade gånger, för fruktansvärda saker, då ska alla vara tysta för att man annars kan bli kallad för rasist?
Heja vänsterrörelsen!
Ni har lyckats att totalt krossa allt som borde vara sunt förnuft.
Ett brott är numera bara bra offentligt om förövaren har sitt ursprung i Sverige. Annars är du rasist, främlingsfientlig och en fruktansvärd människa.
Varför inte göra likadant för alla; häng ut alla eller inga.
Visa verkligheten och låt andra människor bestämma vad de anser vara det rätta i sammanhanget.

Vad ni än gör så fortsätt blunda, låtsas som om det inte händer och försvara alla de som INTE har gjort något. Det är nämligen viktigare än att försvara alla flickor och kvinnors rätt att få gå, klä och vara sig själv. De är objekt för dessa män så var är ni alla kämpar?
ni som värnar de utsatta?
Vad gör då kvinnoförbunden i Sverige?
Rikspolitikerna?
Alla de som säger sig vurma för feminism och kvinnlig frigörelse?
Jo, WE SHALL OVERCOME!
De lyser med sin tystnad.

Min stora undran är om alla dessa "kvinnorättskämpar" hade släppt ut sina döttrar eller söner på dessa festivaler? Ni vet, det är inte alla som gör såhär, bara några. Så, hade ni släppt ut era barn ensamma i det Sverige vi nu har?
Men för allt i världen, byt från nyheterna till barnkanalen istället. Sätt händerna för öronen, blunda hårt och vissla en trevlig melodi så känns allt så mycket bättre.
Jag hade ändå inte vågat släppa ut mina barn.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/eliasson-vi-maste-ga-till-botten
http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgreppen-pa-festivalen-i-stockholm-rapporterades-aldrig-vidare/
http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/
https://www.youtube.com/watch?v=ONGIKSCxXio

måndag 11 januari 2016

Trafiksäkerheten framför allt..

Färre barn än någonsin dör i bilolyckor i Sverige vilket är bra!
Det är en mardröm att det skulle hända någon och då främst de egna barnen någonting.

Anledningarna till att färre dör beräknas vara några stycken men bakåtvänd bilstol, bälteskuddar, säkrare bilar och vägar beräknas vara några av orsakerna. Min personliga åsikt är att det som räddas flest liv i gemen i vårt land är att antalet sträckor med mötande trafik minskar.
Det betyder inte att jag anser 2-1-väg vara det optimala, jag hade helst haft fyrfilig motorväg överallt.
Frontalkrockarna är dock förödande.

Bakåtvända stolar och bilkuddar. Ja, det är bra. Problemet blir när barnen växer, blir fler till antalet och trots att bilen har blivit större, inte räcker till riktigt. Vi har bara "stora" bilar. Sjusitsiga högre bilar som båda har väldigt bra resultat i krockar, för det var väldigt viktigt när vi skulle byta bilar. Att ha fyra bilbarnstolar i en bil med sju säten ställer dock till det trots att det finns stolar som är smala och anpassade.
sr.se

Jag jämför det med hur det var förr när man som barn stod upp i bilarna, föräldrar rökte i bilen och säkerheten var betydligt sämre. Jag förstår att fler barn dog då. Jag såg David Batra för många år sedan när han berättade om sin barndom när han stod upp mellan sätena i bilen och att man nu inte ens ska ha socker i ketchupen man ger till sina barn. Det finns alltid en gräns.
Att ha en ny bil är en säkerhet.
Bakåtvänd stol är en säkerhet även om jag inte tror att alla barn upp till fyra år sitter bakåtvända på samma sätt som att jag inte tror att alla barn upp till tolv år sitter i en bälteskudde.
Det är det optimala men allt är bättre än hur det var förr.

En stor sak som man kan ställa ett stort frågetecken kring är dock detta med exakt hur viktig trafiksäkerheten är. Sverige är ett nästintill pedantisk land vad det gäller skydd och paragrafryttarna är många. För att ta körkort här behöver du klara en utbildning i teori och en i praktik och än idag är det nog den natt jag sov sämst. Natten innan körkortsprovet. Jag var så nervös!

Efter att ha bevittnad en del människor komma och vända utanför huset, som med all sannolikhet skulle ner till kommunens största boende för asylsökande ställde jag frågan till en vän som är polis, vilka regler som gäller för den som befinner sig i Sverige och söker asyl.
Anledningen var att de bilar som skulle vända utanför behövde köra fram och backa tre till fyra gånger i en rundning som är så stor att en bil lätt tar sig runt den genom att slå runt ratten. Den ene bilen fick dessutom två motorstopp.

Svaret jag fick skrämmer mig och jag hoppas att jag lägger fram det rätt nu: Den som söker asyl i Sverige och har giltiga papper från sitt land får köra bil i Sverige med den handlingen i ett års tid. Den som inte har några handlingar får inte köra bil här.

Jag har rest väldigt mycket i mitt liv och då även i länder som räknas som utvecklingsländer. Där behövde du inget körkort utan ville du köra köpte du helt enkelt en bil och körde. Om människor som kommer hit har svårigheter med att förstå all annan byråkrati och alla lagar här, vem berättar för dem att de inte får köra bil här?
Vem säger till dem att de måste klara ett teoripass, halkkörning, lands och storstadskörning samt ett praktiskt prov för att få ett körkort som är giltigt här?
Vad händer den dagen det blir en olycka på grund av detta?

Jag upplever detta vara en typisk sak som ingen myndighet riktigt har funderat på. Den som rest mycket, som har besökt länder som inte har svensk standard, vet att trafikregler och tankesätt kring säkerheten är unik i Sverige. Det räcker att åka till mitt älskade Spanien för att se en helt annan trafikkultur och då är vi fortfarande inom EU och i ett land som ändå följer samma regler.

Vem tar ansvar den dag det händer något?
Polisens jobb kan inte vara att informera om detta utan det borde vara de som har boendena. De borde se till att de boende kände till alla de regler vi har i Sverige oavsett om det är likadana som de som fanns i deras hemländer eller inte.

Nollvisionen närmar sig men vill alla att det ska fortsätta måste den svenska lagen vara lika för alla.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6341841

söndag 10 januari 2016

Olika åsikter ska hämmas.

Tycker vi inte likadant?
Då måste ditt mål vara att se till att jag ändrar min åsikt eller åtminstone slutar stå för den. Står jag ändå för den bör jag vara tyst och inte berätta om den öppet.
Ändrar jag mig ändå inte förtjänar jag hatmail, hot och exempelvis bilen sönderslagen.
Är det ett sådant samhälle vi vill ha?

Jägaren som sköt vargen i Värmland gjorde det för att den var skadad och svensk lag säger då att en jägare ska söka upp djuret och avliva det om det inte går att göra på något annat sätt. Har man ett problem med det bör man uppsöka den myndighet som bestämmer i denna fråga och skriva ett mail med en åsikt dit. Det är den korrekta vägen att gå.
Gör man på något annat sätt, liknande de jag beskrivit, är det ett brott.
vargfakta.se

Vad är det som gör att vissa människor godkänner våld om det är för "rätt" åsikt?
Ok, vargfrågan är en het fråga för många och att ha olika åsikter är ok.
Att börja begå brott för att främja sin egen åsikt är däremot helt fel.

Människor som nu anser sig ha "rätt" åsikt om vargens vara eller inte vara har nu hotat jägare och slagit sönder hans bil vilket har gjort att han får leva med polisskydd.
Han gjorde sitt jobb och avlivade ett skadat djur.
Vad har människor för problem?

Jag har mina åsikter men bryr mig i stort inte om vad andra tycker. Det är upp till var och en att ha en åsikt. Min skriver jag här. Anser jag att någon annan har fel behöver inte jag berätta det för dem. Jag behöver inte försöka överbevisa dem eller förklara hur fel de tänker. Det enda jag kan göra är att berätta om min egen sen är det punkt där.
Begår man brott för att man är så övertygad om att ens egen åsikt är den rätta bör man tänka om.
De människor som hotar denna jägare har stora problem och jag hoppas polisen tar dem för hela det svenska rättssamhällets skull.
Jag vill inte ha anarki.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/jagaren-far-polisbeskydd

lördag 9 januari 2016

Mobilförbud på badhus?

Ett badhus i Västmanland har nu infört mobilförbud i sitt badhus och jag anser att det är en katastrof att det ska behöva bli såhär. Har inte föräldrar någon känsla för det här med barn?

Det finns några ställen man besöker främst för att barnen ska få någon timmes nöje och några av dem är badhus, ishallar och lekland. Jag badar inte och avskyr kylan men ett lekland kan jag tänka mig att åka till ibland. Gör jag det är det dock inte för att barnen ska springa där själv och jag ska sitta med min mobil, det är för att vi ska umgås tillsammans.
Varenda gång jag varit där blir jag dock förundrad över att så många sitter med huvudet i en dator, mobil eller tidning. Barnen har de ingen som helst kontroll på och förväntar sig att de helt enkelt ska sköta sig.
sr.se

Jag har inte mobilen på mig när jag är där utan det läggs undan. Jo, jag sitter med ibland då motion inte är min starkaste sida heller men då är det för att få luft och inte pausa från barnen. Är mobilen uppe är det för att fotografera med.

När vi är i ett badhus är det dock hundra procent fokus på barnen för de ska inte drunkna!
Det hade varit en skräck och ingen annan kan anklagas för att vara en dålig förälder är den som brister så mycket i sin uuppmärksamhet att det händer en olycka. Det får helt enkelt inte hända.

Att badhusen nu inför ett förbud tycker jag är bra trots att jag i princip är emot att människor ska hunsas runt av andra vuxna, alla ska ta sitt ansvar. Varenda gång vi har varit på ett ställe som är tillägnat barnen så förundras vi över de som är där med barnen men ändå inte. Gå in och se filmen Click med Adam Sandler. Ingen vill bli den gamle som får veta att de varit frånvarande i hela sitt liv. Måste ni uppdatera om er mysiga badstund kan man hädanefter göra det efteråt när risken för drunkningsolyckor inte längre är överhängande.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanland/slutsurfat-i-kopings-badhus

fredag 8 januari 2016

Vad är kultur?

Kultur för mig är musik, dans och mat. Levnadsstil.
Kultur är också ett ord som kan kopplas samman med flera andra ord: jobbkultur, tonårskultur, matkultur, hederskultur, möteskultur, kulturen på landet, kulturen i stan. Det finns många ord jag kan koppla ihop med kultur och vad menas då med detta?

Vi börjar med några enkla ord:
Matkultur - en grupp av människor som äter en viss sorts mat på grund av att de alltid har gjort det. I Sverige har vi till exempel pizzasallad till pizza men det återfinns i princip inte i något annat land vilket skulle göra att Sverige har en egen matkultur gällande pizza. Då blir det Sverige som land då jag inte vet en enda pizzeria som inte säljer sin pizza utan pizzasallad.
I min familj äter vi alltid lutfisk på julafton men på grund av att jag inte gillar det och att maken är allergisk har vår del av familjen bytt ut den maten mot något annat. Vi har alltså brutit den matkultur vi hade i vår familj.

Möteskultur - en grupp av människor som sitter på ett gemensamt möte och för att visa varandra hövlighet räcker man upp handen så att ordföranden ska ge den personen ordet eller bestämma att den personen ska vänta. Att prata rakt ut anses fel och ingår inte i de möteskulturer jag stött på. En möteskultur kan dock vara olika beroende på var i världen man befinner sig och jag skulle vilja påstå att i Sverige är vår kultur väldigt korrekt. "Polsk riksdag" är väl det mest tydliga exemplet på en helt annan möteskultur.

Hederskultur - en grupp av människor, vilket ofta är män, anser att någon (vilket ofta är en kvinnlig familjemedlem) vanhedrat familjen på något sätt och straffet från dessa män blir då en flygtur från en balkong, syra i ansiktet eller något annat påhitt. Det är inte en kultur som är homogen och finns på vissa utsatta platser utan en, enligt mig, inskränkt syn som återfinns inom vissa mindre grupper.

Kulturen på landet/kulturen i stan - EN väldigt stor skillnad är trevligheten. Hata mig för det men på landet hälsar man på dem man möter. I storstan tittar man ner i marken, på mobilen och skyndar vidare med förhoppningen att ingen ska tilltala en så att man måste öppna munnen och beblanda sig med sådana hemska människor. Såklart gäller inte detta heller alla men många. Den som vill missuppfatta gör det.

"Om dessa män nu kommer från en kultur där våldtäkt är ok men de inte förstår att det inte fungerar så i Sverige, då kan de inte stanna här."
Så skrev jag i ett inlägg häromdagen gällande tre män varav den ene fick gå fri från den grova våldtäkt han hade begått på grund av att de inte kunde bestämma om han var över eller under femton år. Inlägget handlade om hur fel rättssystemet är, hur synd det är om kvinnan, att dessa män borde utvisas och att de förstör för andra människor som kommer till Sverige.
Om det hade stått såhär:
"Om dessa män nu kommer från ett levnadsmönster där våldtäkt är ok men de inte förstår att det inte fungerar så i Sverige, då kan de inte stanna här."
Hade någon missuppfattat det?
Gissningsvis inte, eller jo. Vissa hade självklart missuppfattat det med.
Kultur betyder levnadsmönster och tvärtom vilket gör att min uppfattning blir att människor som inte förstår detta bör läsa på i ordkunskapsböckerna som finns på exempelvis biblioteket.

Det måste vara jobbigt att alltid känna sig träffad eller att alltid leta fel.
Ja, dessa män har en kultur som för dem sätter dem över kvinnan men ordet kultur innebär inte en religion trots att vissa människor vill få det till att innebära det. Kultur innebär, åter igen, ett levnadsmönster som är socialt överförbart. Om jag minns artiklarna rätt var dessa män sådana som var med i Uppdrag Granskning. De kommer hit och lever "under jord". De söker inte asyl och lever på brott då de inte kan försörja sig på laglig väg. Det är yngre män med en bevisligt hemsk kvinnosyn. Kulturen i denna grupp måste vara att de står över kvinnans bästa om de begår ett grov gruppvåldtäkt på henne. Denna grupps sociala levnadsmönster är att de står över andras rätt att bestämma över sina kroppar.

Jag inser att de som vill missförstå gör det. De läser min text som om den handlar om en viss religion trots att så inte är fallet. De vill dock inte se.
En kvinna blev grovt gruppvåldtagen i en buss och misshandlad med tillhyggen trots att de inte skulle äta en ko för att det kan vara en reinkarnerad släkting. Det skedde i Indien men alla hinduer tar inte på sig en kofta och känner sig träffade varje gång det sker en gruppvåldtäkt.
Dessa mäns kultur är lika hemsk som männens i Stockholm men jag skulle inte påstå att alla hinduer eller Indier är våldtäktsmän lika lite som att alla yngre män som är utlandsfödda är det. Det vore absurt att dra alla över en kam vilket tyvärr många gör idag.
På alla håll och kanter. De människor som påstår sig älska mest älskar bara människor med "rätt" åsikter och missförstår alla andra. Tur att jag har en blogg så de har något att reta sig på varje dag!

Titta på filmen Jägarna. Vad visar den?
Jo, en kultur. Kulturen som enligt filmen finns i Norrland och i jaktlag där. Inskränkta småbyar som inte tycker om människor utomsocknes ifrån. Det innebär ju inte att varenda jaktolycka är norrlänningarnas eller filmskaparnas fel. Inte heller att alla norrlänningar är som männen i filmen. Inte heller att alla som jagar är inbitna surskallar som inte vill prata med andra människor.

Listerlandets kultur är att heja på Sillastrybarna.

Skriver jag att jag älskar spansk kultur skulle de flesta förstå att jag menar deras levnadsstil, deras mat, musik, familjegemenskap, kvällar på stränderna.. allt det mysiga med Spanien. Vissa skulle tolka det som att jag blivit katolik, gått med i ETA och därmed anser att tågsprängningar är bra. Jag hyllar mördare!

Suck.


Jag har svårt för att förstå varför vissa människor ständigt ska göra sitt bästa för att missförstå. Antingen förstår de inte bättre eller så tror de att de ska vinna några poäng av något slag. Intressant är att dessa människor ständigt misstolkar allt till att jag är rasist, främlingsfientlig, har något speciellt hat mot en viss religion eller tycker illa om människor med andra åsikter. När jag sedan hyllar Margot Wallström, anser socialdemokraterna ha rätt eller fördömer saker för att de är mot de mänskliga rättigheterna, då väljer dessa människor att hoppa över det. Aldrig ett positivt ord men nämn ordet "kultur" så ska det direkt kopplas ihop med att jag garanterat är rasist. Japp, dessa människor vet redan vad jag tycker och tänker för de kan "älska"/hata rätt.

Jag har en blogg för att visa mina åsikter, läs dem eller inte.
Tyck vad du vill för mina åsikter finns redan på print och jag står för vartenda ord jag skriver.

Kultur går inte att översätta till religion utan är ett socialt levnadsmönster som överförs mellan människor.
Koppla inte ihop det med några egensnickrade tankar om vad jag kan tänkas tycka för jag skriver vad jag tycker och är orden svåra att förstå finns NE och Wiki på nätet.