onsdag 20 februari 2019

– Och själv har jag blivit råfeminist på kuppen!

Såhär fungerar politik:
Jag tycker att något ska förändras.
Är jag då i opposition så skriver jag en motion men är jag i styrande ställning begär jag in alla experter för att genomföra det jag vill.
Om jag sen inte tycker att expertisen gjorde som jag tyckte var rätt?
Då ber jag om annan expertis och kastar förslaget som kom fram.
Ofta kan man redan i anvisningarna påvisa vad det är som ska framgå.
Alva Myrdal
wiki.se

Många har de sista dagarna känt sig kränkta och S och deras företrädare hyllar den reviderade Läroplanen för förskolan som jag kritiserar då den innehåller ordval som för mig inte hör hemma i en frivillig verksamhet, eller en verksamhet som inte är obligatorisk.
Syftet är enligt mig att nedvärdera värdet av att vara förälder och att på sikt tvinga in alla i verksamheten.

Fridolin och den dåvarande regeringen tog ett beslut att det skulle ske en översyn av den tidigare läroplanen och syftet var att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och därmed förskolans måluppfyllelse.

Anvisning ett: Fridolin har redan namngett vad han, efter sina två år som folkhögskolelärare, anser är viktigt för barn mellan 1 och 6 år: Undervisning.

Skolverket ges ett uppdrag där experter ska tas fram.
För att namnge två av dessa, och försöka visa vad det är jag menar, är det Ingrid Pramling Samuelsson och Christian Eidevald. Två namn som många anser är fantastiska.
Så vad vet vi då om dem?

Jo, Christian, överskriften är från honom.
"– Och själv har jag blivit råfeminist på kuppen! "
Han forskar om feministisk poststrukturalism.
Han tycker feminism är bra och forskar om just genus i förskolan.
Vilken erfarenhet har han då?
Jo, han arbetade hela två år i förskolan på tidigt 2000-tal.
Sen har han forskat.
Om genus.

Ingrid. Ja, Ingrid tog sin examen och arbetade senast på förskolan på sjuttiotalet.
Det är alltså snart femtio år sedan hon var verksam.
Hennes anfäder var socialdemokrater och tänk, hon är världspresident för Omep.
Omep är Alva Myrdals projekt.
Vem var då Alva Myrdal?
Jo, för mig som blå är det hon som förstörde Sverige genom att börja misstro föräldrar.
Hon ansåg att samhället skulle ta hand om allas barn och hon hyllades av socialdemokratin.

Anvisning två: Experterna är röda.
Anvisning tre: Familjen Myrdal är röda och grunden till samhället vi ser idag.
Anvisning fyra: Feminism och genus är enligt mig rent trams.

Anna Wahlgren gav när jag föddes ut boken "Barnaboken" som av många ansågs fantastiskt. Det hon kom fram till hyllades och efterlevdes. Fram tills det visade sig att alla hennes barn vände sig emot henne och berättade hur hemsk hon var.
Hon hade förstört deras uppväxt.
Men hon skrev böcker om hur man uppfostrade barn.

Anvisning fem: Saker är kanske inte alltid som det verkar att vara.

Den stora frågan måste nu bli:
Hur i hela världen kan Sverige ha så pass många vuxna som fungerar?
Ingen av dem har bott på dagis/förskola eller fritids.
De flesta klarade sig själv efter skolan.
Det fanns nämligen inte alltid något alternativ.
En barnflicka hemma kanske.
Personalen och de vuxna på den tiden hade ingen utbildning i den bemärkelsen.

Trots det, fanns det inte skjutningar i samhället på den tiden.
Ett mord blev en riksnyhet
Gängen fanns inte på det sätt som vi ser idag.
Våldtäkt, gruppvåldtäkt och misshandel där du sparkade på den som låg fanns inte eller var sällsynta.
Ord som feminism, genus och metoo existerade inte och när feminismen kom hade det en helt annan innebörd än den har idag.

Den stora skillnaden mellan då och nu, enligt mig, är att föräldrar var föräldrar.
Och helt klart klarade de absolut flesta det utan utbildning då det blivit folk av oss alla som kan läsa detta. Att institutionalisera barn har varit en röd dröm från början och det är den jag vänder mig emot.
Jag vänder mig emot att det ska vara samhällets huvuduppgift att ta hand om allas våra barn för det är enligt mig föräldrarnas.

Anvisning sex: Föräldrar är viktigast.

Tolkningen?
Den blir att jag inte anser att de som arbetar inom barnomsorgen på något sätt är värda något och jag förstår att röda människor tolkar det så. De vill ju att sådana här skrivelser ska gå igenom utan att någon säger något som kan krossa deras dröm.

Jag har fullt förtroende för dem som arbetar inom en verksamhet men jag blir inte blind av titlar för jag vet att man inte behöver vara just kärnfysiker för att skaffa dem.
Man behöver vara lämplig.
De pedagogiska utbildningarna är tyvärr väldigt dåliga på att sortera bort ej lämpliga kandidater.
En av anledningarna kan vara att utbildningarna bygger på läroplaner, som gjorts av "experterna" i Skolverket, som har styrts av... just det.

Anvisning sju: Lämpligheten att arbeta med barn är för mig viktigare än en titel.

Barn behöver sina föräldrar över allt annat för ingen kan ta den viktiga plats som just föräldrar har. (Klarar de inte det kommer de sociala myndigheterna och gör sitt jobb).

Så, jag tror på er där ute.
Föräldrar och de som arbetar med barn.
Jag tror dock inte på Skolverket och jag anser att fokus i den reviderade läroplanen är helt fel.

https://pedagogiskamagasinet.se/perspektiv-pa-forskolan/
https://www.regeringen.se/4991f4/contentassets/fc4626cab51b4d06bd3d1a5b98aa798b/uppdrag-om-en-oversyn-av-laroplanen-for-forskolan.pdf
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1919777
https://forskoleforum.se/personer/christian-eidevald
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf4001.pdf?k=4001