måndag 14 februari 2022

Bortadopterad för barnets bästa?

Väldigt låga siffror men ett tänk i rätt riktning.
Barn är unika och förtjänar ett bra liv.
OAVSETT vem som har fött dem.

Danmark går i bräschen för att adoptera bort barn så fort som möjligt när man ser att det inte kommer fungera att återförena dem med föräldrarna.
Hade Sverige tänkt såhär så hade Esmeralda levt precis som så många andra barn.
Barn som varit utsatta för våld du inte ens kan tänka dig, de hade inte behövt riskera att hamna hos dem igen. I detta tänk kommer något väldigt viktigt in:
Vad är en förälder?
Tekniskt kan de flesta bli föräldrar.
Det betyder inte att alla är lämpliga och tyvärr finns det många som inte är lämpliga alls.
Föräldraskapet innebär mycket och man måste förstå att man får sätta sina egna krav och behov i skymundan. 
Det går inte att leva som tidigare.
Det går inte heller att tro att barn ska klara sig själv.
De behöver en massa kärlek och sin behov uppfyllda.
Väljer man då att exempelvis ta droger så har man gjort val som gör att du inte längre är det bästa för ditt barn. 
Barnet ska då inte riskera att hamna i detta igen och bör då adopteras bort.
Föräldrar ska enligt mig inte få hur många chanser som helst och i detta håller jag med Danmark.

I Sverige går debatten istället att barn tas hur lätt som helst.
Barn placeras i familjehem som inte ger dem korrekt religiös inställning och de får inte träffa sina barn igen.
Som jag ser det gäller det att följa svensk lag så är bekymret löst. Följer du den lag som finns och behandlar barnen som just barn, med egna rättigheter och skyldigheter så kommer det bli bra.
Slå dem inte.
Ge dem mat regelbundet.
Borsta deras tänder.
Krama dem när de slår sig.
Sunt förnuft!
De växer tyvärr inte på träd för min önskan och förhoppning, det är naturligtivs att alla barn ska få vara med sina biologiska föräldrar.