lördag 19 mars 2022

Öppna och fria Skåne?

Alla partier i Skåne går nu ihop och vägrar ha id-kontroller. Anledningen är att det blir för jobbigt och ställer till det för dem som pendlar över gränsen. 
Man skulle kunna tänka som så att det har att göra med att man vill ha människor in öppet i landet, men det är det inte. Man vill gärna ha kontroll, men vill slippa bekymren för dem som faktiskt är boende i landet och ska vara här. 
Jag förstår tanken, för som det har varit är det ohållbart.

Ukraina, som dessutom är en del av EU, bör ingå i de avtal där medborgare får röra sig fritt. De får vara här. De nya reglerna från EU säger dessutom att de ska få göra det.
För vem är det då vi ska ha ID-kontroller?

När det blir oroligt och människor flyr, så måste man förstå att dessa personer bara vill bort från det oroliga området. De vill ha trygghet för sig själv och sina familjer. 

Regeringen menar nu att landets gränser ska stängas i tre år: "Vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet införa id-kontroller vid resor med bussar, tåg och passagerarfartyg till Sverige från utlandet, i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella säkerheten".

I tre år vill alltså Stockholm, åter igen, ställa till bekymmer för oss i södra Sverige för att de pengar vi betalar in i skatt, inte går till det de ska gå till. En kontroll av vilka som kommer in här är enligt mig helt ok, för jag vill inte ha in människor som är direkt farliga, men det ställer till det för mycket för alla andra. Försök att arbetspendla och ha det stoppet varje dag.

Vi skulle kunna göra så att vi istället kontrollerar alla som ska in i Stockholm, så kan Stockholms stad sätta upp kontroller och försöka hålla dem samt sköta alla som ska arbeta.
Det måste finnas lättare sätt!

Jag har full förståelse för att man inte vill stänga ner gränserna igen.
Istället för att lägga energi och massvis med pengar på dessa stopp, så kan vi lägga de pengarna till polisen och deras verksamhet så att de kan plocka buset när det kommer igång, men främst till Bup och socialtjänst så att man kan ta buset innan de blir stora.
De flesta är nämligen kända sedan innan.

Vi ska leva i ett öppet samhälle.