måndag 13 maj 2019

Ditt ansvar.

Jag älskar Sverige men ibland blir det verkligen fel.
Enligt mig kan nämligen aldrig någon annan göras ansvarig för saker som de själv inte gör.
Jag kan inte hållas ansvarig för vad någon skriver på sociala medier även om det är på min sida.
Jag kan inte heller förvänta mig att någon annan ska ta ansvar för det jag har skrivit.
svt.se

För mig är sidan oviktig.
En man står åtalad för att någon annan skrivit grovt kränkande kommentarer i en grupp som han har skapat. Vilar det inte på sin egen orimlighet att jag ska försvara eller dömas för något jag inte kan hjälpa?

En man har startad en grupp som heter Stå upp för Sverige.
Jag tittar aldrig i grupper även om jag vet att jag nämns med jämna mellanrum.
Det är nämligen för mig helt oviktigt vad enskilda individer skriver och jag gläds istället åt att de gör just det istället för att vara ute och förstöra för andra människor.
Det är tacksamt att det finns sociala medier för människor som inte har ett vanligt jobb eller en meningsfull fritid, för vad i hela världen skulle de annars göra!?
Vad varje person skriver bör dock under alla omständigheter ligga på just den personen.
Hur skulle det vara om den som skapat en grupp alltid är ansvarig för det som skrivs!

Denna dom kan få, enligt mig, förödande konsekvenser.
Om denne man fälls så visar det på en mycket märklig syn gällande ansvarsfördelning.
Fälls denne man, blir nämligen varenda administratör i någon grupp på sociala medier ansvarig för allt som andra har skrivit där.
Enligt mig är detta en omöjlig uppgift och ett hot mot demokratin.
Enligt mig så ansvarar alla för sig själv.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/atalad-i-uppmarksammat-rattsfall-jag-lagger-ner-sta-upp-for-sverige