lördag 8 januari 2022

Synen på andra människor - Bostad först.

Nerdrogad.
Alkoholist.
Tablettmisbrukare.
Diverse psykiska problem.
Inga av dem hjälps av mer skuld för skulden skapar mer ångest, som i sin tur löses med självmedicinering på olika sätt. För mig handlar allting om människosynen.

För flera år sedan lade jag en motion om detta i Sölvesborg.
Jag hade nämligen läst om modell i Helsingborg som kallades för Bostad först och resultaten var oerhörda.
Bostad först innebär att inga krav sätts utan att alla ska få ha en bostad som man sedan får behålla om man sköter uppgjorda punkter i ett program.
Ibland inte ens det.
I Helsingborg blev resultatet väldigt bra och hemlösheten har minimerats.

Problemet som jag ser det är att man många gånger inte ser helheten.
Varför blir någon hemlös?
Det finns många saker som spelar in men den dag de inte längre vill det så ska kommunerna erbjuda någonstans att bo som blir deras eget.
Självklart kan man ifrågasätta varför någon som inte sköter sig efter de förväntade normerna i samhället ska få ta del av det som finns, men som jag ser det ska man se det i ett större perspektiv.

Se pengar.
Allt handlar nämligen om pengar.
Vad blir billigast i längden för samhället?
Jo, att människor arbetar för skattepengarna får allt att gå runt.
Hela denna gigantiska apparat bygger på att alla drar sitt strå till stacken.
Att bo på gatan kommer kosta pengar på olika sätt.
Det krävs mycket insatser av olika samhällsinstanser och då har jag inte ens det personliga lidandet som måste vara oerhört. Inte bara för personen själv utan även för anhöriga och vänner.
Med hemlösheten kommer ofta saker som ingen egentligen vill göra.
Det kommer brottslighet.

Genom att ge dessa människor en mening till att leva, genom en bostad, så kommer det bli bra. De kommer vilja förbättra sitt liv och tvivlar man så kan man bara se på statistiken.
Statistiken är nämligen väldigt tydlig med vad som gäller - människor mår bättre och får ett bättre liv när de får en bostad.
Därefter kan de ta tag i annan problematik som de har.