lördag 17 september 2022

Vad måste du göra?

Pappan valde att ta sin son med sig och flytta för att sonen skulle komma bort från det dåliga sällskapet. Sonen hittade dock ett nytt i området dit de flyttade.
Frågan pappan då ställer sig är vad mer han ska göra?
Gängen finns överallt.

Ja, vad ska man då göra?

Som jag ser det måste man först se orsaken.
Varför finns det gäng?
Min uppfattning kring att de har vuxit sig så starka är dels att systemet för människor som flyttat till Sverige inte har varit bra. Barnen har givits för stor makt för då föräldrarna inte har lärt sig språket så styr plötsligt barnen. De översätter och vinner mark genom att kunna hålla de vuxna utanför. Ingen har tydligt klarlagt vad som gäller från dag ett. Vilka krav finns i Sverige?
Det har också daltats oerhört mycket med många som har begått småbrott.
Lagen har skyddat yngre förövare vilket har gjort att de har utnyttjats.

Den stora anledningen till hur stora dessa gäng blir, handlar dock om knark.
Och i denna ligan leder enligt polisen hasch och cannabis.
De är anledningen till det enorma pengaflöde som finns och också förutsättningen för att de ska fortsätta vinna mark.
Detta tillsammans med ett vårdsystem som är under all kritik.
De där barnen som många gånger hamnar fel.. de kan man många gånger se långt tidigare.
Om skolan ser bekymmer kring exempelvis adhd, så tar det år innan barnet och familjen får hjälp.
ÅR!
Detta behöver lösas omedelbart och det gör man med pengar.
Att testa varenda unge är meningslöst, men de skolan ringer om.. de ska prioriteras.
Adhd innebär många gånger ett riskbeteende som gör att dessa barn riskerar att hamna i gängen. Där känner de sig nämligen inte konstiga utan får en gemenskap.

Min förhoppning är att man prioriterar barnen.
De ska få hjälp direkt.
Att man tar bort köerna till BUP och HAB.
Man måste sluta släcka bränder och se till att ta tändstickorna för barnet innan.

Genom tydliga straff och en reaktion från samhället vid första stund ett barn beter sig fel.. det är också viktigt. Amerikanska bootycamps är enligt mig inte fel.
De tar in "problemungdomar" och skapar rutiner.
Skapar en meningsfull dag som gör att de sedan fungerar även i vardagen och ser att gängen inte är en lösning utan istället ett problem.
En viktig del är även att de som arbetar inom socialtjänsten och med barn.. de ska inte var tjugo år och nyutexaminerade. De ska vara de med mest erfarenhet!

Detta är ingen kvickfix, men det gäller att exempelvis hjälpa de föräldrar som försöker med allt de har. Ingen ska behöva hamna mellan stolarna när man har gjort allt i sin makt.
Jag lider med denna familj, och så många fler med dem.
Vad måste man som förälder göra när barnen får bekymmer?
Det hjälper tydligen inte ens att flytta.