tisdag 27 december 2022

Dags att syna Sölvesborgspolitiken: Barn och utbildning avsnitt 1.

Sölvesborgs nya styre har gått ut med de punkter de anser att de ska genomföra och som oppositionspolitiker tänker jag skriva om det som ska ifrågasättas. Det finns bra saker, men även saker som är oförståeliga och populistiska.
De stora frågetecknen blir kring vad ett löfte egentligen är värt, när det visar sig att inget av det som sagts stämmer.

Jag kommer gå igenom alla nystyrets tankar i länken nederst och idag fokusera på dem som handlar om barn och utbildning. Ett område som ska styras av Jörgen Englin och Diana Sjöström - kommunalrådets dotter. Har de då valts in här på grund av sina kunskaper i ämnet?
Jag tvivlar.
Mig veterligen arbetar en av dem inom kost och den andra som anställd inom politiken.
Barn och utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för verksamheterna kring förskola, skola, barn, ungdomar och vuxna inom detta. Att själv ha barn är enligt mig inte förenligt med kunskaper kring alla kommunens barn och deras skolgång.

Så vad vill det nya styret då?
Jo, följande tar de upp inför de kommande fyra åren.
Den första delen skriver jag om idag och den andra i morgon.
 • Mindre barngrupper.
 • Bygga om Markgatan och se över behovet av nya förskolor.
 • Fortsätta arbete med ett brett utbud av barnomsorg.
 • Nya lokaler på Mjällby skola - särskolan.
 • Alla förskoleklasser ska ha två pedagoger.
 • Kunskapsgaranti på lågstadiet.
 • Arbetsmarknadskunskap på schemat inför gymnasievalet.
 • Mer satsningar till fritiden för barn och ungdomar.
 • Läxfritids så att alla barn ska nå målen.
 • Bra utbud till Furulundskolan.
 • Dialog med näringslivet för nya utbildningar.
Jag älskar när man är så konkret och pekar på saker!
Det är ju nämligen så att kommunalrådet Mårtensson som snart stiger upp på tronen, hon har suttit som ordförande i just Barn och Utbildningsnämnden fram tills nu. HON har alltså haft ansvaret för sakerna som finns ovan.
I stort kan man alltså ställa sig frågan om VARFÖR man inte har gjort sakerna ovan innan?
Likt Anderssons sång om Guld och gröna skogar.. men NU, NU så ska man fixa detta!

Mindre barngrupper?
Lönen Mårtensson får hade anställt minst två personer inom skolans värld.
Markgatan lovade man bygga om för fyra år sedan men inget har skett.
Mårtensson är ansvarig för det men NU, nu ska det byggas!

Ett fortsatt brett utbud inom barnomsorgen.
Det de menar med detta är att dagmammorna ska få vara kvar - vilket jag tycker är ett absolut måste - men det man inte säger är att man inte lyckades rekrytera en enda att börja arbete med detta.
Varför?
Arbetsförhållanden och lön.
Skulle du vara beredd att upplåta ditt hem för samma lön som ett arbete du kör till?
Höj ersättningarna säger jag.
Det kunde man gjort med råge med kommunalråd Mårtenssons lön.

Mjällby ska få nya lokaler!
Men grattis! Det har man lovat sedan sist socialdemokraterna satt och styrde, men trots det så är de kvar. Det man inte nämner är att man är tvingad att göra något då tillstånden för dessa baracker försvinner efter ett tag. Så istället för att bygga ordentligt sätter man dit dessa. Just nu sätter man dit en i Hällevik, men man lovar att ta bort de som står i Mjällby. Det är så snedtänkt!

Två pedagoger i förskoleklass.. de har inte förstått hur det ser ut i verkligheten.
Antalet pedagoger, oavsett klass, ska nämligen bero på hur många elever det är där. I en förskoleklass med sju-åtta elever.. måste det vara två pedagoger då?
När andra verksamheter har dubbelt så många barn på två personal?
Det låter fint men är inte genomtänkt.

Och det är just detta som är problemet.
Jag är ingen expert men har arbetat inom verksamheten i över femton år. Jag har varit både på dagis och skolan, på alla stadier och i olika kommuner. Då kan man börja jämföra.
Saker som borde vara en självklarhet är det inte och trots att det borde vara så att en skola har samma organisation, så är det inte så.

Mitt största problem som lärare är inte att jag är själv med 25 elever, utan att skrivaren inte fungerar. Att internet inte fungerade de sista tre veckorna innan jullovet gick igång. Att projektorn i något klassrum strular eller att det fattas en datorsladd. Det är kallt i klassrummet.
En person till i klassrummet?
Absolut!
Men de flesta gånger fungerar det ändå, om bara allt annat fungerar.
Som lärare måste du nämligen räkna med att du inte kan skriva ut lektionen, visa något på projektorn eller att den som ska vara och hjälpa till får hoppa in och vikariera för någon annan som är sjuk.

Men det nya styret ska lova två pedagoger i förskoleklass?
Jättegulligt.
Sätt en gräns istället och öka upp antalet pedagoger över lag i skolan. Det kunde ju varit spännande med tanke på att de vill att en kunskapsgaranti på lågstadiet.

Om fyra år har vi resultatet, men min gissning är att jag även då sitter och beklagar mig över de små banala sakerna som inte fungerar. Eleverna är inga större bekymmer.