torsdag 15 december 2022

Vilket förtroende har du?

I ett kort ögonblick kunde man se fördelningen över vad Sölvesborgs två heltidsarvoderade kommunalråd ska göra. Då företrädare inom moderaterna sagt att de anser att tjänstemännen haft för mycket att göra och att det är en av anledningarna till att det nu behövs två kommunalråd, så kan man verkligen ifrågasätta huruvida kunskapen hos de som nu ska stå för detta finns.
Litar du på deras kunskaper!?

Det socialdemokratiska kommunalrådet ska ansvara för:
Arbetsmarknad
Integration
Etablering
Besöksnäring
Interna frågor för personal och ekonomi
Regionala frågor
Räddningstjänsten
Sölvesborgs Energi AB
Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB
Upphandlingar

Det moderata kommunalrådet ska ansvara för:
Fiskefrågor
Frågor kring fjäderfä och pälsdjur
Landsbygd
Leader Sydost
Näringslivsfrågor
Rådet för säkerhet, trygghet och folkhälsa
Samhällsplanering och infrastruktur
Sölvesborgshem AB
Nämndemännen i Blekinge tingsrätt
Tillgängligheten
Västblekinge miljö AB
Äldrefrågor
Pensionärsföreningar

Känns det tryggt?
Tvärtemot vad nu sittande politiker tycker så är min inställning att tjänstemännen ska sköta det mesta. De är nämligen anställda för sin kompetens. De ska ha en utbildning och kunskap kring det de är anställda för, precis som att jag som lärare ska ha en examen inom de ämnen jag undervisar i. Inget konstigt.
Vilken utbildning har då de respektive personerna inom områdena de nu ska styra över?
Mig veterligen ytterst lite.

I intervjun så visar sedan kommenterar på hur otroligt dåligt insatt man är.
För vad är en kommuns uppgift?
Jag kan utan bekymmer säga att det inte är att bestämma över vilka ämnen som finns i skolan. Samma moderat försökte under min tid föra fram att just arbetsmarknadskunskap skulle in som ett eget ämne. Jag förklarade redan då att det inte fungerar på det sättet. Kommunen tar inte beslut kring vilka ämnen som ska finnas på elevernas scheman utan det är noga uträknad utifrån årskurs och ämne.
Att kunna ekonomi och samhällets funktioner, den egna delen i dessa... det ingår i både samhällskunskap och hem och konsumentkunskap men det har man uppenbarligen inte någon kunskap kring.
Sedan läxfritids.
Slå in de öppna dörrarna!
Vi har två supersossar vid makten!

Särskolan i Mjällby ska fixas!
Alltså, särskolan i de baracker de finns i.. de sattes dit av socialdemokraterna och fick sedan vara kvar under moderatens fyra år. Men nu, NU, ska det ske!
Samtidigt har det precis satts en gammal, för skolan fick ingen ny, barack vid Hälleviks skola. Hur länge ska man låta den vara kvar?

Sen berättar man att man vill ha in fler pedagoger i skolan.
Mycket intressant med tanke på att det rådande läget säger precis tvärtom och de där anställningarna som de vill ha.. tja. En av deras löner hade räckt till för att betala två lärare till skolan.
Men vi kan alla känna oss trygga, för vi öppnar upp för mer invandring och en prideflagga som ska vaja och välkomna dem. År 2022. 
Fantastiskt vilka första avtramp de väljer att göra!