tisdag 14 februari 2023

Hur många bor det i Sverige?

Den frågan är väldigt relevant och det borde finnas ett självklart svar på den.
Tyvärr går det inte att svara på frågan, då samtliga partier i Sverige är för mesiga och långsamma i sina handlingar. Tanken om en folkräkning har partierna dessutom fått av Medborgerlig Samling, men det är man inte lika snabb med att föra fram.

Medborgerlig Samling gjorde nämligen som partiet brukar göra. Det innebär att vi har många bra idéer om allting. Det fantastiska är nämligen att detta parti inte jagar människor för att säga till dem vad de ska tycka, utan istället ber om att få in åsikterna.
Utan åsikter underifrån går det nämligen inte att föra politiken framåt.

Medborgerlig Samling förde redan för tre år sedan fram idéen om att göra en biometriskt förankrad folkräkning i Sverige. Då vi som parti är för litet för att ha ett större inflytande eller makt, så skickades tanken till samtliga partier i riksdagen. Där nappade några på tanken och det spred sig, men man är väldigt noga med att göra det till sin egen idé, vilket jag tycker är helt fel. 

Jag anser dock att den som ska hyllas är den som fört fram detta.
Att hylla fel person vill ju ingen.
Som ledare för just MED hyllar jag därför Ilan Sade som orkar stå emot trycket från andra personer och helt enkelt lägger fram sina förlag till någon annan.
Partiet må inte vara stort, men det har kommit många bra idéer som kan användas!

Självklart ska vi göra en folkräkning i Sverige!
Vi ska inte betala till människor som inte får vara här eller acceptera att våra hårt inarbetade skattepengar ska gå till att försörja människor som inte har ett klart beslut om att få uppehålla sig här.

Självklart ska vi genomföra en biometrisk folkräkning!
Bara räkna på!