söndag 29 november 2015

En Moderat friskola!?

En friskola som lär ut vikten av kapitalism och vinsten av konkurrens? En Socialdemokratisk eller Miljöpartistisk förskola som kan  lära ut sitt flum utan begränsningar, prata om hur man kan drömma om världen som en bättre plats eller kanske en friskola enbart för svenskfödda barn?

Gissningsvis kommer det aldrig att hända och det tycker jag är väldigt bra. Jag, precis som skribenten, anser det nämligen vara helt fel att det finns miljöer där barn indoktrineras in i ett tänk som vuxna människor anser vara det rätta.

Religiösa skolformer finns idag och jag vänder mig helt emot dem allihop. Jag tycker inte att politik, skola och religion ska blandas ihop. Vi är visserligen kristna i Sverige och skolorna ska lära ut vikten vår religion har haft för detta samhälle samt lite om världsreligionerna men ingen berättar för dem att kristendomen är det enda rätta. Skolan lär istället ut vikten av att alla människor ska tycka och tänka själv. Det är det jag anser svensk skola ska göra förutom den andra kunskapen eleverna ska kunna.

peterilli.se
Att det då, 2015, finns religiösa inrättningar för barn vars föräldrar anser deras religion eller avvikelse vara den bästa är i mina ögon helt fel. Om någon skola vill ha extra undervisning i något så kan jag tycka det är ok men då ska det följa kursplanen som är uppsatt för det stadiet samt följa svensk lag som säger att de ska vila på en vetenskaplig grund.

I Sverige finns det 62 fristående grundskolor som följer sitt eget. De flesta av dem är kristna med olika inriktningar. Om nu dessa skolor ska följa lagen är det mycket märkligt att det finns en muslimsk förskola i Gävle som är pyntad med religiösa symboler och som har en anställd som öppet hyllat IS. I Småland finns det en kristen fundamentalistisk skola där de manliga sektmedlemmar är överordnade kvinnorna och i Stockholm har scientologerna en skola. De räknas också som en sekt. Om alla dessa inte vilar i en vetenskaplig grund, hur kan de existera?
Om nu dessa skolor inte anser att kursplanerna stämmer, vilket de inte kan göra då det går till direkt motangrepp mot deras egen syn på världen, hur kan de då få pengar av staten?

Jag må vara blå och för vinster men detta anser jag vara så fel. Jag är för friskolor men de ska följa exakt det som svensk lag säger, inget annat.

Barn i Sverige ska inte växa upp och bli inbillade att IS är något bra, att utomjordingar befolkade planeten eller tro att de som flickor är mindre värda. Sverige måste stå upp för dessa barn som redan är utsatta och ett väldigt sätt att göra det på är att förbjuda detta.

Vill de vuxna att barnen ska lära sig dessa saker, låt dem då göra det på fritiden. I Sverige har alla barn rätt till en skolgång som inte tänker hjärntvätta dem och lika logiskt som det är att partier i Sverige inte ska få driva egna partier, lika logiskt är det att dessa friskolor inte ska få existera.

I Sverige är alla lika.

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/friskolor-ska-inte-vara-frizoner-foer-indoktrinering-20369