torsdag 25 augusti 2016

Fortsättning följer..

Rasist?
Ja, det får jag vara då.
I min värld borde man istället sluta slänga skräpord efter varandra för att på något sätt försöka få någon sorts sympati för sina egna åsikter. - sköt dig själv och skit i andra.

Här kommer fortsättningen på den här diskussionen om att jag är rasist eller inte. Min uppfattning är väldigt klar: Rasist är man tydligen när man inte anser att människor ska behandlas olika utifrån var de är födda, bosatta eller kommer ifrån.

För er som inte är insatta fungerar det som så att kommunens sommarjobb, de kan bara ungdomar boende i kommunen få. Egentligen är inte det något konstigt utan rätt logiskt. Problemet blir då när meningen kan formuleras om till "kommunens sommarjobb kan bara elever boende i kommunen söka förutom om de räknas som ensamkommande barn med tillfällig placering i kommunen" - då kan de också få sommarjobb. Trots att lagen säger att de inte får.
Bildresultat för sommarjobb
sommarjobb.se

Detta tips kom från en mamma i Bromölla vars barn sökte sommarjobb i Sölvesborg men blev nekad då de inte tillhörde kommunen. Deras reaktion kom när de insåg att de ensamkommande ungdomarna som inte heller de tillhörde kommunen fick jobb.
Är det då rasism att ifrågasätta detta?
För mig, nej.

Följande frågor fick det vice kommunalrådet "svara" på under juni månads kommunfullmäktige:
"Två enkla frågor

Sommarjobb är något som många ungdomar vill ha och därför ansöker om. Att få sin ansökan avslagen på grund av att ungdomen, som går på kommunens gymnasium, inte har sin hemvist i Sölvesborg utan Bromölla blir märklig när andra ungdomar får sommarjobb trots att de inte heller har sin hemvist i vår kommun.
Självklart ska det finnas regler kring sommarjobben men de ska behandla alla ungdomar på samma sätt.

Enligt Migrationsverket får en asylsökande inte arbeta i Sverige utan ett papper som bevisar att de är undantagna från att ha ett arbetstillstånd. Det är tillåtet att praktisera men ingen lön får i dessa fall betalas ut då det i så fall skulle innebära att lagen bryts.

Om en kommun skulle ge någon praktik, sommarjobb eller ett tillsvidarejobb får alltså enbart lön betalas ut i de fall den asylsökande har godkända papper för detta. Att ge någon något, presentkort/pengar/gentjänster, för att de har hjälpt till/arbetat/praktiserat/sommarjobbat, är alltså olagligt och kan innebära böter för en kommun om de bryts.

Frågor:
Behandlas ungdomars ansökningar om sommarjobb på samma sätt oavsett vilken hemkommun de har?

Följer Sölvesborgs kommun lagen om att inte på något sätt betala ut ersättning till asylsökande som exempelvis sommarjobbar?

Emilie Pilthammar
Moderaterna"

Kort sammanfattat fick jag inga svar.
Jag fick typiskt politiska svar som innebär att de inte är några svar. Behandlades ungdomars ansökningar lika?
Det berodde på... alltså nej.
Följer Sölvesborgs kommun lagen?
Nja, det berodde på hur man såg på det.. alltså nej.

Nästan 100 000 kronor köptes det presentkort för hos Handelsföreningen. Kommunen beslutade sig alltså för att när de ändå tänkte bryta lagen och särskilja ungdomarna, att enbart vissa affärer skulle gynnas genom presentkort.
I klartext betyder detta:
Kommunen köpte in presentkort för nästan etthundratusen kronor och gav till de ensamkommande ungdomarna för sommarjobb de inte fick ha och inte skulle få någon lön för.
Samtidigt fick andra ungdomar inte sommarjobb med hänvisning till att de bodde i fel kommun.
Är detta rättvist?
Frågar ni mig, nej.

Handlar detta då om rasism?
Enligt mig: absolut inte.
Det handlar om att regler ska gälla lika för alla. Ingen ska särskiljas utan de regler som är satta gäller oavsett vilken bakgrund du har.
För mig är det tvärtom. När du börjar ge människor med en viss bakgrund (etnicitet, hudfärg, religiös tillhörighet.. osv) fördelar av olika lag, hur välvilliga de i grunden än är, så är man ute på riktigt hal is. Vänd på det och se det från ett motsatt håll.
För mig doftar det apartheid.
För de styrande socialdemokraterna i Sölvesborgs kommun gör det uppenbarligen inte det.

Regler ska gälla lika för alla.