onsdag 10 augusti 2016

Svenskars svampkunskaper har försämrats.

En kvinna blev förgiftad efter att ha ätit vit flugsvamp. Samma problem finns i Tyskland och problemet har ökat. Giftinformationscentralen säger att det ofta är asylsökande människor som drabbas och vill därför att Migrationsverket ska informera på boendena.
Det finns väldigt farliga svampar i Sverige.

Fler män har börjat drunkna i Sverige. Betydligt fler män än kvinnor drunknar.
Anledningen till detta är att män är coolare och sätter familjens säkerhet först.. De är dessutom övermodiga och dricker alkohol i samband med vatten. Detta förklarar verkligen att antalet drunknade har stigit de sista åren.
svampguiden.se

Dessa två "nyheter" är för mig bra exempel på hur fel Sverige gör på två sätt:
1. Vi är "godhjärtade" och trycker in människor i landet för att visa vad "medmänskliga" vi är.
2. Vi ser hellre ett fint skimmer utanpå än ett bra innehåll.

Innan alla dessa människor kom till Sverige skulle alla sådana här fel åtgärdats. Jag är väldigt förvånad över att det dessutom inte sker fler saker. Då jag har ett stort asylboende i min hembygd kan jag på nära håll se barnen där som springer vind för våg trots att havet ligger jämte. Samma barn flyger fram på cyklar utan hjälm eller trafikvett. Ingen säger till dem och de gör som de vill.
Det har diskuterats att de ska ha hjälm, svensk lag säger ju så men tydligen ska vi inte vara lika rädda om dessa barnen som de svenskfödda för det händer ingenting.
En person sa till mig att de inte hade hjälmar för att de inte hade pengar att köpa det för.
Biltema tar 99 kronor för en hjälm och då flera kunde resa från Kiruna till Stockholm för att demonstrera så borde de kunna köpa en hjälm till sitt barn.

Det är kanske lätt att vara efterklok men innan man erbjuder varenda människa på jorden att komma till Sverige så kanske man kunde gjort en lista på olika språk och delat ut till dem när de kommer. Exempel på saker som kunde varit med där är svenska seder och bruk, hur skolgången fungerar, giftiga växter och svampar, farliga djur, vatten och simkunskaper - respekten för vatten, svenska regler om aga, cykelhjälmar och vikten av att ta ett svenskt körkort. Nollvisionen.
Listan kan bli väldigt lång men hade sparat liv.

Nu sitter vi istället här i Sverige och får veta via media att svenska män inte kan simma så bra för de är övermodiga, flera svenskar och tyskar blir väldigt skadade av svampförgiftning och samtidigt drunknar människor som kommer till Sverige.
Samtidigt förgiftas människor i brist på kunskaper.
Människor dör för att de inte har fått den information de borde fått direkt samt för att de inte lärt sig tänka hur de ska agera i vissa situation.
Egentligen märkligt med tanke på deras höga utbildningar men ändå väldigt sorgligt.

Migrationsverket borde sagt stopp nästan direkt och sedan bestämt sig för att kvalitét är bättre än kvantitet.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sex-ganger-fler-man-an-kvinnor-drunknade-i-juli-manad
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/asylsokande-ska-fa-svampinformation