torsdag 2 mars 2023

Finland in i NATO?

Finland har nu ratificerat den nya lagstiftningen som godkänner att landet går med i NATO. Det betyder att de som land har förbundit sig rättsligt till den överenskommelse som behövs för att bli medlemmar i NATO. NATO - de som ska skydda oss alla om det händer någonting..

Finland har nu tagit ett steg till och Sverige står som jag förstår det kvar.
Allt på grund av Erdogan.
Han ska tjäna på allting och bara det faktum att han får ha ett styrande finger med i detta, visar för mig att detta inte är ok. En ensam man lägger sig i och styr upp.
Nu är jag i grunden inte positivt till någonting som innefattar stora kolosser i ledning men Sverige har redan påbörjat vägen till ett medlemskap.
Detta blir dock inte bra.

Att Finland vill gå med förstår jag utan omsvep.
Med den historia som Finland och Ryssland har så hade jag redan varit medlem om jag var dem. En lång gräns mot Ryssland och en frihet som inte kan tas som en självklarhet med tanke på utvecklingen sedan nittiotalet och framåt.

Den fråga jag först och främst får är varför ingen bara dödar Putin. 
Alla bekymmer hade då varit ur världen och eventuellt så kanske, men bekymret är att han med största sannolikhet inte är ensam i toppen utan tvärtom har sina vänner och oligarker runt sig. Risken är att de driver arbetet vidare och att det därmed inte slutar utan kan bli värre om han försvinner.
Man vet alltid vad man har men inte vad man får.

Den sak jag är helt säker på är dock att jag inte anser att Sverige som land ska göra några eftergifter. Vi ska varken utlämna några människor till Turkiet eller ändra våra svenska lagar för att det ska kännas bra för Erdogan. Han står nämligen varken upp för de mänskliga rättigheterna eller det som borde vara självklarheter. Han är ledare i ett land där människor fängslas för felaktiga åsikter och för mig är det fruktansvärt att detta land ska sätta premisser för något annat land.
Oavsett vilket det landet är.

Grattis Finland!