onsdag 22 maj 2024

Ett slukhål i luften?

Så många gånger jag ifrågasätter vad vissa saker betyder.
En expert.
Det mest spännande är att det inte finns något fast skrivet.
Du kan inte läsa för att blir expert.
Googlar man eller söker på ChatGPT så får man veta att en expert har djup kunskap om ett ämne, praktisk erfarenhet, hög problemlösnings-förmåga, har blivit erkänd av sina kollegor eller samhället, fortsätter att lära sig aktivt och bidrar med utveckling inom området.

Jag skulle med detta kunna kalla mig för fembarns-expert.
Jag har djupa kunskaper om ämnet, skyhöga praktiska färdigheter där problemlösning ingår.
Ingen kan påstå att det inte finns fem barn och för varje år de blir äldre så lär jag mig mer och utvecklas inom området.
Är jag då en expert?
Nej, jag skulle inte kalla mig för det.

För många är "expert" en titel som bevisar att man är riktigt duktig inom någonting.
Att andra kollegor anser att man är bäst hjälper inte i mina ögon.
Är Greta Thunberg en expert?
Hennes kollegor anser det..
För mig bör denna titel vara kopplad till utbildning eller erfarenhet.

Jag har över åtta års högskolestudier i ryggsäcken. Jag skulle därför kunna kalla mig för expert inom studier.. eller inte. Man kan också bara få vara en person som läser för att det är roligt, utan ett mål att få en titel.

Vad är jag nu ute efter?
Jo, en tragisk olycka har inträffat där ett flygplan hamnat i turbulens och personer har omkommit.
Jag har alltid bältet på mig under hela resan när jag flyger, av denna anledning.
Turbulensen behöver inte vara jättestor för att man ska få panik och därför känns bältet som en billig försäkring. Experten säger nu att anledningen till denna turbulens, som han kallar slukhål i luften, är klimatförändringar.

Klimatförändringar.
Detta spännande ord som för mig är blaha.
Självklart förändras klimatet, men det har alltid gjort det. 
Hur kan man vara expert på detta och se det när det inte finns en lång historia?
De första motordrivna flygplanen kom på tidigt 1900-tal.
Då mätte man inte.
Charterresor började på 50-talet men blev inte fullt etablerat förrän på 70-talet.
Vi pratar då femtio år av resande men jag skulle ändå vilja påstå att andelen flyg ökar.
Därmed andelen ställen man flyger på och mängden olyckor bör öka med antalet flyg.

HUR kan han vara säker på att det är klimatförändringars fel att detta plan föll!?
Jag är skeptisk.
Måste du flyga så använd bältet när du sitter.
Mer kan du faktiskt inte göra.