lördag 25 maj 2024

TBE; med risk för livet?

I Sverige finns det allmänna vaccinationsprogram som ingår till alla.
Priset betalas för barn av skattepengar och vilka vaccinen är bestäms på högre ort.
Blekinge är ett av de län där TBE har fäste.
Upp till sex personer om året blir infekterade av TBE efter att ha blivit bitna av fästingar med smittan i Blekinge.
Av dessa får en fjärdedel den livsfarliga sjukdomen hjärnhinneinflammation.
Självklart fruktansvärt och hemskt.
Eller?

Hade staten eller regionen ansett att det är fruktansvärt så hade TBE-vaccin ingått för alla som bor i utsatta områden. Istället uppmanar man människor att ta vaccinet, men berättar inte att varje person hamnar på en kostnad runt 2000 till 2500 kronor för att ta vaccinet.
För en vanlig barnfamilj med två barn så kostar det alltså runt 10 000 kronor för att få ett vaccin för en sjukdom som är extremt ovanlig sett till befolkningen i länet.

Troligtvis skyller man på pengar.
Det blir för dyrt att vaccinera alla i de utsatta områdena eller i hela länet.
Sätt då detta i paritet till exempelvis coronavaccinet.
ALLA skulle ha det för att skydda sig.
Då var kostnaden ok.
Det fick kosta vad det ville och man satte in tvångsinsatser för att få människor att ta vaccinet.
Vem bestämmer då?
Jag hänvisar alltid till makt och pengar.
Det är de två saker som styr samhället.

Beslut ska tas så att det gynnar samhället i stort, men detta handlar om ekonomi.
Antalet fall av TBE och antalet som dör av denna sjukdom är helt enkelt för få för att det ska vara värt för politiken att ge det till alla.
Därmed blir det en klassfråga.
Människor med en god ekonomi kan undvara dessa pengar, men det kan inte den familj som lever på gränsen för att överleva när allt annat i livet har blivit dyrare.

Frågar ni mig skulle det ingå TBE-vaccin till dem som bor i utsatta områden men det behöver inte ligga i vaccinationsprogrammet. Det räcker att den som ber om det får det.
En sak som däremot borde ingå, det är avlusningsmedel. 
Varje år när dessa dagar är, så kunde skolsköterskorna på alla skolor dela ut det till alla elever för jag är helt övertygad om att en av anledningarna till att löss sprider sig är just kostnaden.

Mest spännande i allt detta är att politikerna inte kan undvara pengar till dessa saker, men sina egna löner höjer de utan att blinka. Förfärligt.