söndag 2 augusti 2015

Fler bråk på asylboendena.

Någon som blir förvånad?

I kampen för att hjälpa alla världens flyktingar i Sverige har myndigheterna och de som bestämmer i landet glömt att de som söker asyl inte är djur utan människor. Människor som många gånger flytt krig och fasor, sett fruktansvärda saker och som mår dåligt. Dessa packar vi in så att de, enligt mina beräkningar, har sämre utrymme/person än vad en mink har.
Frågan man bör ställa sig då, bör vara: Har minken för stor bur eller anser svenska myndigheter att de som söker asyl inte ska ha samma rättigheter som exempelvis minken?
Vi har djurskyddsregler som är mer mänskliga än reglerna är för asylsökande.

Klaga på asylboenden så är du rasist. Främlingsfientlig!
Chefen berättar att de som söker asyl många gånger är rastlösa, stressade och känner sig maktlösa. Det måste verkligen vara förvånande. Trodde de att de människor som kommer hit bara ska acceptera vad som helst?
Människor med fruktansvärda bakgrunder tvingas att bo ihop. Människor med olika religiösa tankar. Trodde de verkligen att människor som flytt samma krig, men från två delar av det, bara ska sluta bråka för att de kommer till Sverige?
Nämn något om detta så är du rasist men faktum är att dessa människor inte mår bra och vad händer då om det inte finns något meningsfullt att göra? Jo, det blir bråk ör människorna klättrar på varandra.

Alla sunt tänkande människor borde komma fram till att det finns två lösningar på detta: Tvinga alla människor att hjälpa till att ta om hand om dessa människor. Antingen genom att öppna sina hem för dem eller genom att höja skatten så att det finns pengar att inhysa dem hos dem som har plats.
Eller, inse att resten av världen också måste ta sitt ansvar. Alla kan inte flytta hit och när det inte ens finns bostäder till de som redan befinner sig här, kan det vara så att inga fler bör komma innan detta är löst.

MEN, vad vet jag?
Det kanske är smartast att börja ett husbygge med att sätta upp väggarna för att sedan göra grunden.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/mer-hot-och-vald-pa-asylboenden