onsdag 20 juli 2016

Rätten till sina barn.

Bete dig som du vill, bli dömd och missköt ditt liv. Dina barn har du dock rätt till för på något förvrängt vis anses du ändå vara det bästa för just dem. Katastrof.

Föräldrabalken är i Sverige betydligt starkare än barnets rätt och bästa för hur du än vrider på förälderns roll så kommer det alltid läggas fram som att det är för barnets bästa.

En pappa har inte bara misshandlat sin fru och sina barn. Han använde även en apparat som ger elstötar. Det betyder att han har inhandlat detta för att sedan använda det på sin familj. Han döms nu till fängelse och återigen kommer mina tankar upp om hur Sverige kan välja att se som de gör på barnets bästa.
Oavsett hur länge pappan sitter inne. Oavsett vad han har gjort mot sin familj som han borde värna mer än allt annat, så kommer han få umgängesrätt med sina barn när han kommer ut.
Varför?
Jo, det anses vara barnets bästa.
De biologiska föräldrarna är nämligen det enda som räknas.
expressen.se

Barnen i detta fallet har tur då de verkar ha en mamma som nu kan ta hand om dem. Jag skulle dock vilja se att svensk lag görs om så att den verkligen hjälper barnet och ger just barnet fördelarna. Det borde gå per automatik att den förälder som döms till ett fängelsestraff för att ha utsatt sina barn för något, inte längre skulle ha rätten att träffa dem.
Barnen skulle inte behöva träffa föräldern såvida de själv inte uttrycker att de verkligen vill det.

Hur lätt kan det vara för ett barn att avvisa en förälder som betett sig fruktansvärt mot dem?
Svårt. Barnen kommer nämligen skydda föräldrarna in i det sista och därför borde det vara tvärtom. Istället för att barnet ska säga att det inte vill träffa sin/sina föräldrar, så skulle systemet göra att de enbart träffar dem om de uttrycker att de vill det.
Vid små barn måste någon form av god man kunna avgöra det.

Barn är det finaste som finns och de ska skyddas från allt obehagligt som de kan skyddas ifrån. Jag ser fram emot den dag då Sverige verkligen sätter barnet i främsta rummet och därmed följer barnkonventionen. Barnen ska ha rätt att träffa sina biologiska föräldrar om de vill, inte annars.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/straffade-sina-barn-med-elstotar-doms-till-fangelse