onsdag 17 februari 2021

Ett vaccinationspass för den nya framtiden?

Vaccinationspassen diskuteras nu och enligt SVT så är det inte bara Sverige som för diskussionen, utan även Danmark och Storbritannien. Dessa länder tänker ha passet klart innan sommaren. 
Estland, Island, Ungern och Polen förväntas ta fram det redan inom några veckor i ett pilotprojekt som flyget och främst Grekland hejar på.
Frågan som alltid måste ställas är just den:
Vem tjänar på detta?

Det ingen nämner är att Europarådet den 27 januari i år fastslog resolution 2361 som säger att INGEN får tvingas till att vaccinera sig och den som inte har vaccinerat sig får INTE diskrimineras på något sätt. Vad är det då som händer?
Länder har panik för att ekonomin kraschar då turismen uteblir.
Uteblir på grund av en pandemi med lägre dödlighet än någon annan.
Ett vaccinationspass ska införas. Vem ska betala det?
Vad ska du som enskild person betala för att då det?
Redan i dagsläget kräver vissa länder ett negativt test som inte får vara mer än 72 timmar, men vad ska vi då med ett vaccinationspass som enbart visar att du har tagit två sprutor.
Inte till vilken grad du är vaccinerad.
Jag är själv en person som trots två sprutor mot påssjuka blev smittad och fick det.
Ett vaccin är inte hundraprocentigt.

Tittar man i backspegeln så kan man se att ungefär 60% tog vaccinet för svininfluensan.
Känner du någon som har svininfluensan idag?

I helgen rapporterades det att ebola åter igen har fått fäste i Afrika.
Ebola. En sjukdom med en dödlighet på mellan 25 och 90%.. men de behöver inget vaccinationspass.
Vad är det som händer med världen egentligen?

Vi har alltså en resolution som säger att vi inte får dela upp människor för att det inte är bra. Trots det tar länder av sina medborgares pengar för att skapa ett system som de inte får använda.
Ingen vet hur högt skyddet är för coronavaccinet men man tror att det rör sig på kring 70% och håller i ungefär ett år. Vad ska vi göra sen?
Ska alla vaccinera om sig?
Men det gäller bara de som ska flyga för markgränserna kan de inte stoppa upp i Europa.
Gäller det för barn?
Om inte, så när du fyller arton år mitt under semestern, behöver du det då?
Om du inte kan vaccineras?
Vem ska skriva alla intyg!?
Vem ska betala för allt detta?

Det är förmodligen den första gången någonsin som jag länkar till Nya Tider men det är det enda media som tar upp det faktum att det ens finns en resolution. Vanlig media spär istället på gissningar och antaganden och jag hoppas att människor börjar tänka själv och ifrågasätter.

Ska du tvingas att ta ett vaccin för att betala dig till ett vaccinationspass?
Ett pass som bara ska visa på just detta men som samtidigt inte får användas i omvänd ordning, för helt ärligt. Tror någon att Sveriges regering tänker införa detta på människor som invandrar till Sverige och som saknar beprövat vaccin?
Vi fick in diverse sjukdomar 2015, för att vi inte kunde peka ut någon.
De mänskliga rättigheterna fungerar nämligen så och gäller då uppenbarligen på människor som invandrar till Sverige. De som då redan bor här, de ska tvingas till ett vaccin för att kunna röra sig fritt efter de regler som vi alla har skrivit under på?

För mig är detta en utveckling som är fel och förr eller senare måste detta tas bort.
Alla vill tjäna pengar, vilket också kommer göra att resolution 2361 kommer att gälla.
Öppna upp för turismen igen men ta bort passen.
Det är inte ebola som har spridit sig i Europa, utan en sjukdom med lägre än 2% dödlighet. När allt är över kommer det hamna betydligt lägre.
Ebola toppar på 90% dödlighet men ungefär varannan dör. 
För ebola behöver du inget pass, men för corona vill de kräva det.
Börja tänka förnuftigt istället.

Jag säger absolut nej till någon form av inskränkning i de mänskliga rättigheterna och vill därmed inte införa något vaccinationspass.