söndag 7 september 2014

Aftonbladets valkompass: Vad tycker jag?


Aktiv dödshjälp, narkotikaanvändning och TV-licenser. Aftonbladet valde att göra en egen valkompass där endast de som står högst upp på listorna har deltagit så jag tänkte som så, att jag svarar på dem här om någon skulle intressera sig för vad jag tycker i dessa frågor.   
 
Sverige bör lagstifta om rätt till heltid:
Det tycker inte jag. Jag tror för det första inte att alla vill arbeta heltid och för det andra är det upp till var och en att hitta ett arbete som passar den enskildes behov. Det går många gånger inte att anpassa jobben.
Arbetstiden bör förkortas:
Nej. Vill någon arbeta kortare dagar får de gå ner i tid för det kan inte vara så att alla andra ska betala för att andra ska arbeta mindre. Sverige behöver fler som arbetar och inte tvärtom.
Arbetsgivare bör få göra fler undantag från "sist in först ut"-regeln vid personalminskningar:
Ja, det tycker jag. Dels för att den som kom sist in kanske har en annan kompetens, dels för att skydda några ungdomar (som ofta är de som är sist in) samt att låta arbetsgivaren bestämma detta själv. Ibland fungerar inte personkemin och det ska då vara tillåtet för företagare att bestämma till viss del själv. Vi ska vara företagarvänliga.
A-kassan bör höjas:
Nej.
Det bör vara billigare att anställa unga än andra grupper av människor:
Håller med till viss del på detta för jag anser att det även finns andra grupper som skulle behöva en förenkling för att lättare ta sig in på arbetsmarknaden. Ett exempel, förutom ungdomarna, är de äldre människor som arbetat i väldigt många år på ett ställe som sedan går i konkurs. Med tre-fyra år kvar till pensionen bör man göra även dem attraktiva på arbetsmarknaden.
Det är viktigt att öka det ekonomiska stödet till landsbygden:
Ja. Det satsas alltid mycket på storstäderna men alla vill inte bo där.
Fri marknadskonkurrens får sjukvården att fungera bättre:
Ja! Det ska vara upp till varje enskild person att välja vart de vill gå.
Antalet anställda i den offentliga sektorn bör kraftigt ökas:
Förstår inte påståendet. Antalet anställda ska anpassas efter hur många som behöver dem.
Det är acceptabelt att välfärdsföretagen gör vinst, om de håller bra kvalitet:
Självklart! Hur ska man få någon att satsa om de inte får göra vinst? Sen är det upp till rätt instans i kommun/landsting att kolla så att alla regler följs. Precis samma som på kommunala inrättningar.
Det är viktigt med valfrihet i äldreomsorgen:
Ja! Inför LOV så att alla kommuner ska tvingas ta in det och inte nu för det betyder bara att Sölvesborgarna aldrig kommer få in valfrihet för de äldre.
Avdraget för hushållsnära tjänster (RUT) bör avskaffas:
Absolut inte.
Skatten för höginkomsttagare bör höjas:
Nej.
Det fria skolvalet bör avvecklas:
Absolut nej.
Betyg i skolan bör ges från tidigare årskurser än idag:
Ja. Helst så tidigt som möjligt.
Koldioxidskatten på bensin bör höjas:
Nej. Det var det här med landsbygden.
Kärnkraften bör avvecklas i Sverige:
Nej. Tvärtom. Bygg ut den.
Det är acceptabelt att en åtgärd för att värna om miljön och klimatet sker på bekostnad av ekonomisk tillväxt och sysselsättning:
Nej. Tycker man det är man förmodligen miljöpartist.
Mångkultur är positivt för Sverige:
Typisk fråga ställd för att se om någon är rasist eller inte.. helt opartiskt.
Beroende på vad man lägger i ordet mångkultur, som inte är en enkel fråga även om vissa verkar tro det så både ja och nej. Nu råkar jag precis ha studerat detta ämne och den litteraturen menar att det måste delas upp i minst tre delar i dagens tidsålder vilket betyder att det inte är ett enkelt svar. Jag älskar nya klädstilar, mat och diskussioner kring livsåskådning och religion. För det behövs det olika åsikter och tankar.
Sverige ska ta emot färre flyktingar:
Vi ska ta emot så många som vi kan behandla på ett bra och humant sätt.
Kunskaper i svenska bör vara ett krav för medborgarskap:
Någon form av krav är inte fel men det bör vara en definition på "i".   
Det bör bli lättare att invandra för den som får ett jobb i Sverige:
Ja. Sverige behöver människor som arbetar för att försörja alla de som snart ska avsluta sitt arbetsliv.   
Inför könskvotering till styrelserna i större företag:
NEJ!
En större del av föräldraförsäkringen bör öronmärkas för var och en av föräldrarna:
NEJ! Jag ställer mig rakt emot detta då jag anser det vara ett sätt att inskränka föräldrarnas rätt att bestämma över sina egna liv. Vad som passar varje familj bäst vet bara den enskilde familjen och det ska absolut inte staten lägga sig i.
Samkönade par ska ha lika rättigheter till adoption som heterosexuella par:
Mig stör det inte alls men problemet ligger nog många gånger i att andra länder inte är så framåt i detta som Sverige. Barnets bästa ska vara i fokus och jag anser det vara oviktigt vilka kön föräldrarna har så länge de älskar barnet villkorslöst.
Biståndet till utvecklingsländer bör minskas:
Jag tänker tvärtom. Hjälp dem att komma på fötter.
Anslaget till Sveriges militära försvar bör höjas:
Ja, och det har jag tyckt så länge jag varit Moderat. Förstod aldrig varför det drogs ner på det. Diskuterade detta med en före detta militär för många år sedan och han förklarade då hur många år det tog att bygga upp ett vettigt försvar och att de neddragningar som gjordes endast resulterade i att vi till och med skulle få problem att lära upp nya rekryter då kunskaperna försvann.
Människor som bryter mot lagen bör få mycket strängare straff än vad som nu är fallet:
Ja, men de bör även regleras efter folkviljan. Att lura staten på pengar är i mina ögon inte så farligt som att med uppsåt sparka någon som ligger ner, våldta eller mörda någon. Generellt är jag dock för betydligt hårdare straff.
Nedladdning av upphovsrättsskyddat material från internet bör vara tillåtet för eget bruk:
Nej. Varför skulle någon lägga upp det på nätet om de inte ville tjäna på det?
Sverige bör införa euron som valuta:
Kluven. Jag har alltid varit väldigt positiv till detta då jag rest mycket i hela mitt liv och ser det fortfarande som en stor förenkling om vi skulle infört den.
Den europeiska integrationen har gått för långt, en del makt skall ges tillbaka till medlemsstaterna:
Förstår inte frågan riktigt men tolkar den som att EU toppstyr för mycket. EU tycker jag ska sätta generella lagar och regler, minimikrav. De ska dock inte in och peta i några länders detaljer.
 
Snabbfrågor:
Ska aktiv dödshjälp tillåtas?
Ja.
Ska alla former av pornografi förbjudas?
Nej.
Ska försäljning av starköl, vin och sprit i livsmedelsbutiker tillåtas?
Ja. Systemet kan vara kvar som en finbutik.
Ska man få bära ansiktstäckande slöja på allmän plats?
Lagen säger ja.

Ska man få ha skolavslutningar i kyrkan?
Ja.

Ska tiggeri förbjudas?
Både och. Vi ska trycka på EU och ansvariga länder att ta sitt ansvar för de människor som tigger här.

Bör marijuana legaliseras?
Nej. Möjligtvis avkriminaliseras men inte legaliseras.

Ska vi behålla det svenska kungahuset?
Självklart!
Ska surrogatmödraskap tillåtas?
Ja.
Har du illegalt laddat ned film eller musik på internet?
Nej. Jag skulle förmodligen inte ens kunnat om jag försökt =)

Har du använt narkotika?
Nej.
Har du blivit tagen för fortkörning?
Frågan borde istället varit ställd: Hur många fortkörningsböter har du fått?

Har du använt svart städhjälp, dvs inte betalat skatt för det utförda arbetet?
Nej.
Har du använt svart hantverkshjälp, dvs inte betalt skatt för det utförda arbete?
Nej.
Har du låtit bli att betala TV-licensen medvetet?
Tycker den licensen är helt meningslös och har aldrig betalt den. Min man gör det dock.
Har du varit sjuk och stannat hemma från jobbet utan att sjukanmäla dig?
Jag har inte haft några sjukdagar under alla de år jag har arbetat. Blev beordrad hem en gång men ansåg mig inte sjuk då heller.
Har du fått socialbidrag?
Nej.
Har du varit arbetslös?
Det beror på hur man räknar. Enligt mig: nej. Enligt systemet: ja. En sommar då jag ville jobba men inte hittade något som passade mina tider. Jag var dock "ledig" pga inarbetad tid som lärare.
Är du feminist?
Skulle aldrig ta det ordet i min mun och kalla mig för det. Ett av de mest meningslösa uttryck som finns idag och att som man kalla sig för feminist betyder för mig att man har någon dragning åt vänsterhållet som anser sig äga detta ord. Det får de gärna för mig för jag vill inte ha det.
Jag står för alla människors lika värde. Jämlikhet. Feminismen gör inte det enligt mig.
Är du religiös?
Ja. Det får jag nog påstå även om jag inte utövar någon tro. Jag anser mig vara till hälften hindu och hälften kristen trots att det inte bör gå ihop rent praktiskt. Jag älskar det hinduiska tänket.