söndag 16 maj 2021

Knarkparadiset Sverige.

Jag kan inte minnas att jag någon gång var rädd när jag var ute när jag var yngre.
Visst hände det att det blev bråk, men inte i någon större omfattning.
Idag är våldet betydligt mer utbrett och väldigt mycket råare. 
Varje dag syns det i nyheterna hur våldet har spritt sig runt om i Sverige och det verkar inte finnas någon form av ljusning.
En ny studie som är gjord av polisen visar att knarkmarknaden är ungefär tio gånger större än vad som tidigare varit känt. En väldigt spännande siffra med tanke på de förändringar som bör ske i samhället.
Många är de som inte förstår skillnaden mellan avkriminalisering och legalisering och jag har i femton års tid fört denna kampen.
Jag minns att när jag läste till lärare, vilket är dryga femton år sedan, så fick jag gå ifrån för en intervju i P4 Blekinge. Anledningen var att jag var så kontroversiell att jag tyckte att droger för eget bruk skulle avkriminaliseras. Anledningen?
Jag ansåg att systemet inte fungerade och när knarket flödade och människor blev sjuka, då var det bättre att de kunde få hjälp. Det var min inställning och är fortfarande.

Jag anser att den som hamnar i ett missbruk ska få vård, inte straff.
Ska man få vård måste man kunna söka det utan att riskera ett straff.
Det ska fortfarande vara olagligt att sälja, men inte att ha en så liten mängd att den enbart är till den egna individen. Med en marknad som är tio gånger större än vad någon tidigare trodde, så blir det väldigt tydligt att trenden i samhället har blivit mer liberal.

Ungdomar har en helt annan inställning till många droger än vad som var normalt när jag var yngre. Merparten av dem fastnar inte i ett beroende men bidrar likväl till den kriminella marknad som den undre världen går runt på. Genom att avkriminalisera och i förlängningen göra exempelvis cannabis lagligt att sälja som alkohol - för eget bruk - så kommer gängen inte längre ha de portar in som de har idag.
Drogerna driver garanterat runt oerhört mycket pengar - vilket också nu bevisar.
I artikeln tar man nämligen upp att BNP kommer öka ifall studien stämmer.

För mig är det glasklart att Sverige - med högst antal döda på grund av narkotika, måste tänka om.
Vill vi rädda liv?
Tänk då ett steg längre.
Märkligt i det hela är att man kom fram till att om man kriminaliserade själva sexköpet men inte försäljningen av sex, då skulle man få bort prostitutionen. Det har bevisats inte stämma men man kör vidare på det ändå. Allt fortsätter men bakom låsta dörrar.
Här kan man istället öppna så att det inte längre blir dolt, men då lägger man hellre locket på. Att det dör nästan tusen personer varje år är oviktigt, trots att metoderna för att rädda dem finns.
Den som vill få tag i droger idag, får tag i drogerna.
Den får dock inte hjälp utan att straffas för sitt missbruk.

Hjälp till att rädda människoliv.
Se över Portugals modell och gör en svensk version.

Bild från länken.