tisdag 15 mars 2022

Elproduktion för vem?

El är bra!
Utan den blir det problem och det som har skett i Sverige under väldigt lång tid är en nedmontering som ingen vill kännas vid när nu priserna stiger.
Istället menar man att ett av problemen är kommunernas veton.
Hela 78 procent av kommunerna har nämligen valt att säga nej till vindkraftslösningar på kommunal mark. Enligt mig fullt förståeligt.

Vem är det då som använder mycket energi?
Västra Sverige med sina industrier tar mycket av den, men det är också de som producerar mycket. Mellersta och övre Norrland producerar väldigt mycket och så även östra mellan-Sverige.
Vart försvinner då elen?
Jo, en toppar användningen.
Stockholm.
Producerar då Stockholm något?
I princip inte.

I övre delen av Sverige produceras mest och mycket skickas till oss här nere, men störst bov är verkligen huvudstaden. Självklart ska det finnas någon form av nollsummespel och det ska fördelas det som görs men vari ligger logiken att en punkt i Sverige enbart ska ta men inte ge?

Kommuner som tänker efter, de vill inte ha vindkraften.
Boende vill inte ha vindkraften.
Sist jag körde längs västkusten så stod arton av tjugo verk stilla.
Vindkraften är inte en energikälla som vi kan lita på fullt ut och någonstans måste man då börja fundera. Är det bästa som kan ske för Sverige, att vi fyller hela landet med vindsnurror?
Jag tycker inte det.

De på land är billigare att bygga, de till havs dyrare.
Min kära hemkommun tänker förstöra kusten med vindkraft med ett lönlöst hopp om en massa arbetstillfällen. Det i sig visar att man inte har koll. P1 hade för ett par år sedan ett program om havsbaserad vindkraft och hur få det är som arbetar med detta. De som var proffs åkte jorden runt och gjorde detta. Tror man att kreti och pleti ska jobba med detta?
Efter det ska man bara underhålla och då Lillgrund mellan Malmö och Köpenhamn har åtta anställda kan man ju drömma om de där 200 arbetena.

Elen?
Den går inte lokalt utan kommer levereras till dem som betalar bäst eller väsnas mest.
Stockholm. Vad sägs om vindsnurror på alla höga byggnader?
Solceller?
Det är bättre om de som är de stora energibovarna själv försöker lösa sina problem.

Jag vill definitivt inte ha vindkraft överallt.