fredag 5 maj 2023

Hemmasittare - skolans ansvar?

Vem är ansvarig för vad?
Inget som borde vara svårt för någon och de läskunniga kan se att föräldrars ansvar är att få sina barn till skolan. I Sverige har vi nämligen skolplikt, inte läroplikt.
Antalet hemmasittare har fyrdubblats och föräldrar menar att de inte vet vad de ska göra.
En mamma berättar att sonen bara sitter och spelar spel hela dagen och att hans räddning var när skolan var på distans. Jag kommer förmodligen göra mig ovän med väldigt många i detta men efter alla år som lärare så anser jag detta vara väldigt tydligt.
Föräldrarnas ansvar är att barnen ska till skolan.
Kommer inte barnen till skolan så brister föräldrarna i sin uppgift och i sitt föräldraskap.
Då är det inte skolan som ska koppla in någonting utan socialtjänsten.
Skolan ansvarar för att kunskap ska tas in i skolan.

Under alla år som lärare vill jag också påstå att det finns en röd tråd.
Det finns barn med diverse diagnoser som försvårar, mobbning, utsatthet eller faktorer som kan ge en möjlig förklaring, men när barnen inte kommer till skolan beror det till den absolut största delen på att föräldrarna brister i sitt föräldraskap. Därmed inte alla, men en fyrdubbling på några år?
Barnen styr helt enkelt hemma och därför blir det en konflikt när man kommer till skolan.
Så om barnet vägrar gå till skolan och bara sitter med datorn?

Som förälder stoppar du då självfallet tiden vid datorn.
Hjälper inte det så får man helt enkelt avlägsna problemet, som i detta fallet är just datorn.
Typexemplet på ett sämre föräldraskap är de som inte orkar att ta dessa konflikter och därmed låter barnen styra. Detta kan vara olika för olika föräldrar vilket blir tydligt för skilsmässobarn som bor varannan vecka. Varannan vecka fungerar skolan. Varannan vecka fungerar det inte. Det är inte skolan som är annorlunda varannan vecka.

Jag är uppvuxen med att man går till skolan.
Har man ont någonstans så försöker man ändå och fungerar det inte så får man säga till och gå hem. Har man varit hemma från skolan så försvinner allt roligt. 
Eventuella fritidsaktiviteter ställdes in direkt.
All form av fritid var borta.
Att då låta någon ha datorn ger ju signalen att det är ok.

Så ditt barn är hemmasittare?
Se dig i spegeln och ta en funderare över varför. 
Jag menar inte att det är lätt, men om man som förälder inte har pondusen att få ett skolbarn till skolan.. Hur tror man att det ska gå när de blir äldre då?
Det finns diagnoser som försvårar och då ska hjälp in, men det är inte skolan som ska hålla i detta utan socialtjänsten.

Går inte ditt barn till skolan så måste de kopplas in och hjälper inte det, då finns det andra som kan ta din plats som förälder. Någonstans gäller det att inte få fördelar för att man är hemma.
Plocka allt det som är roligt.
Små barn, små bekymmer.
Stora barn, stora bekymmer.
Det är föräldrarnas roll att få barnen till skolan.