söndag 7 maj 2023

Höjt lönekrav för invandrare?

Vad är välfärd?
En fråga som alla bör ställa sig.
Nästa fråga bör sedan vara HUR man skapar välfärd.
Det brukar handla om samlade ekonomiska resurser.
Vad är då det?
Jo, välfärden i Sverige bygger på att det samlas ekonomiska resurser som sedan fördelas mellan olika instanser. Pengarna ska gå till skola, vård, omsorg.. listan kan göras lång, men det finns en lista.
I denna listan finns att försörja människor som inte kan försörja sig själv.
Det fungerar så länge de personerna inte blir för många.

Jag tror att det finns ett riktigt bra sätt att komma in i Sverige och lära sig vårt språk, och det är bland annat att inte gå på SFI. Jag tror att jobb är den väg som behövs och jobb, det skaffar man sig inte om bidragen är för höga. Att man nu vill höja lönekravet för invandrare ser jag som positivt och det ur två vinklar.
Det första är att det inte kommer att gå att utnyttja någon med detta system, för lönen måste upp så pass mycket att man inte kan luras.
Det andra är att värdigheten finns för dessa människor.
Värdigheten av att försörja sig själv.
Alla förstår att ingen klarar sig på 13 000 kronor i månaden på ett jobb vilket tvingar in människor i bidragssystemet.

Merparten av alla inom arbetskraftsinvandringen klarar idag kraven som kommer sättas och det är självklart. Kommer man från andra länder och inte har varit en del i att bidra till den välfärd som finns, så behöver man arbeta och göra rätt för sig.
Detta är något som har förändrats sedan jag var yngre för på nittiotalet fick du inga bidrag, utan ett lån. Ett lån som sedan skulle betalas tillbaka. Du hade inte SFI utan skulle rakt ut på ett arbete.
Ett arbete som gav en riktig lön och en värdighet.

För mig är detta helt rätt väg att gå för det gör också att den som skaffar ett arbete och därmed kan bidra till systemet, också kan ta med sin familj om denne person kan garantera att den försörjer dem.
På det sättet ger vi människor ansvar och värdighet, men också möjligheten att förändra sina liv till det bättre.