lördag 13 maj 2023

Sölvesborg och den misslyckade skolan.

Gymnasiebehörigheten kan avgöras redan på lågstadiet.
Det är de sista rubrikerna kommer från rykande färsk forskning men är ingen nyhet för någon. Om barn inte får rätt skjuts och rätt hjälp från början så kommer de känna sig misslyckade och aldrig ta sig upp.
Kostnaden i längden är katastrofal!
Att tänka kortsiktigt, det är nämligen kostsamt i längden.

I Sölvesborgs kommun drar man nu ner antalet tjänster på bland annat min skola.
Antalet elever på skolan minskar inför hösten på fem barn.
Därför ska fördelningen göras om.
Då tas ingen hänsyn till varken FNs barnkonvention eller barnets bästa, för då spelar bara pengarna in. Pengar som ges till andra saker som kostar pengar.
Vad kostar mest i Sölvesborg?
Jo, politiken.
Lönehöjningen hos kommunalrådet hade finansierat nästan två tjänster på min arbetsplats.

Jag önskar ju att de som tar besluten någon gång skulle se till behov som verkligen finns och inte antaganden. Det finns diverse tester att göra på barn vilka sedan kan beskriva hur pass de ligger till i olika ämnen. Dessa tester görs oavsett men är en hänvisning.
Det många tittar på är istället storleken på en klass och då förstår man inte att du kan ha 25 elever i en klass utan att det finns ett bekymmer, medan klassen med tio elever kan vara en katastrof!
Allt handlar om vilka individer det finns i den klassen.

Den där barnkonventionen.. den borde göra att man förstår att behoven sällan försvinner. Att ta bort någon som arbetat med samma elever i flera år, fått rutiner och skapat trygghet för eleverna.. det visar på att man inte förstår. För i samma anda som man kan ta pengar från de instanser som verkligen behöver dem och till vilka skattepengarna ska gå till, så väljer man inte att kapa sin egen personal eller de politiska kostnaderna. Det är pinsamt!

Självklart är det så att man ska se över kostnaderna, men mallarna måste bli flexibla utefter vilka elever det handlar om. Med de "satsningar" som nu inte läggs, så kommer vi om flera år möta fler ungdomar som inte klarar sin gymnasiebehörighet och då förstår dessa personer inte.
Det man som en självklarhet borde göra, det är att se till att ansvarsfriheten inte går igenom. Tar man dumma beslut men själv tror att de är rätt, då ska man också stå till svars för dem.
Det bör inte vara så konstigt.

Vill man att barn ska klara skolan?
Ge dem då en ärlig chans från början.
Dra ner på de politiska lönerna istället.