tisdag 11 juni 2024

Vem är viktigast?

Ska fokus ligga på patienten eller på personalen?
Ta en funderare på det.
Detta tänk ska nämligen implementeras i alla delar av samtlig verksamhet.
Ska vi fokusera på eleverna eller lärarna?
Ska den som kan it fokusera på kunden eller teknikern själv vill?
Svaret måste alltid vara patienten, eleven eller kunden.
Att ha en utbildning ska nämligen inte vara ett självändamål.

Som jag ser på saker så läggs fokus ofta fel.
Vårdpersonal strejkar nu för att de vill ha kortare arbetsdagar och förslaget om sex timmars arbetsdag har tagits upp igen.
Vad är det egentligen alla ska göra med sin tid?
Ingen tvingas idag att jobba heltid.
Man får välja att arbeta mindre, men lönen kommer då också att vara lägre.

Vi ponerar att vårdpersonal får sextimmars arbetsdag.
Nu vet inte jag om de räknar med eller utan lunch så jag går enbart på sex timmar.
Är vårdpersonal då viktigare än människor inom någon annan liknande verksamhet?
Nej, det tror jag inte att någon anser.
Ska jag då se till mitt yrke så blir detta spännande.
Att vara ensam med klasser på tjugo elever är inte ovanligt och min skola ensam har tappat sex personal på ett år. Resurserna finns helt enkelt inte kvar för att kräva en massa, utan du ska fixa och släcka bränder så långt det bara går.
Arbetar du inom vården har du valt det.
Det är inte bara en plats du kan arbeta på, utan du kan välja att arbeta på olika ställen med olika hög stressfaktor. Du väljer själv.

Om då vi lärare ska få samma premisser som inom vården, då kan vi börja att fundera på varför.
Är det för eleverna eller för personalen?
Eleverna är tvingade till skolan.
Personalen har valt yrke.

Med de krav som vården nu sätter, så kommer de ha kortare arbetsdagar än vad svenska elever på högstadiet har i skoltimmar. Känns det bra?
Vi ska alltså utsätta tonåringar för längre dagar än vad vuxna människor som har valt sitt yrke har.
Ser man inte det absurda?

Vill du inte ha ett stressigt arbete och arbeta i åtta timmar?
Byt arbetsplats eller yrke.
Ingen tvingar dig att vara där du är.
Så vem ska vara i fokus?
Du som väljer att arbeta inom vården, eller den som råkar bli sjuk?
För mig är svaret väldigt enkelt.

Idag hurrar jag för min näst äldsta flicka som fyller tio år!
Hipp hurra för dig!