onsdag 2 februari 2022

Nu kommer vi alla DÖ!

Danmark har tagit bort samtliga restriktioner.
Nu kommer vi alla DÖ!
Nej, det kommer vi inte.
Det kommer dö ungefär lika många som vanligt.
Vad är då vanligt?

Jo, i normala fall dör det cirka 250 personer varje dag.
Under pandemin nu så har det ökat till ungefär 253 personer varje dag.
Där är den drastiska ökningen.
I snitt dör det 92 000 personer om året.
2020 dog det hela 98 000 personer, vilket man lägger på pandemin.
Det man inte nämner är att det år 2019 var 88 800 döda.
Alltså, betydligt färre än de där 92 000.
Det i sin tur gör att det inte är konstigt att det är fler döda år 2020 men det nämner man ingenstans.
Det har plötsligt blivit helt oviktigt och det är för mig mycket märkligt.

För att ingen ska ifrågasätta så pumpar man ut snabba fakta:
Har du alla sprutor blir du mindre sjuk!
Jag vet flera som blivit väldigt (influensa) sjuka trots sprutorna och genomgången sjukdom.
Jag vet desto fler som fått svar att de är positiva men som inte känt någonting.

Du kände knappt av corona för du var vaccinerad!
Nej.. men det stämmer inte.
De flesta kände inte av det innan heller men det låter bättre.

Självklart kan du bli sjuk. Det är normalt med sådana här sjukdomar - men du dör inte.
I början visste de inte hur de skulle behandla detta vilket gjorde att människor inte klarade sig, men det kom man underfund med väldigt fort. Efter det sjönk siffrorna och har inte ökat drastiskt.
Vaccinet har garanterat hjälpt många och är du en riskgrupp så absolut, men annars kanske man ska se över hela sin livssituation. Undantag finns, men de som hamnar inlagda har i nästan alla fall varit väldigt överviktiga, mycket äldre och haft andra sjukdomar.
Är du då överviktig så ta tag i det först.
Är du normalviktig med ett vanligt leverne så behöver du inte vara rädd.

Danmark slopar nu alla restriktioner och jag hurrar!
Äntligen!
Sjukdomen som man måste testa sig för att se om man har.. den är nu över.
Måtte människor vakna till nästa gång.
Hade inte WHO plockat bort ordet "dödlighet" i hur de räknar, så hade detta inte räknats som en pandemi. Dö ska vi alla, men få av corona.