fredag 3 juli 2015

Tre år och ensam.

Sex veckor har nu gått. Sex veckor som kunde varit över om svensk lag hade sett ut på ett annat sätt. Sex onödiga veckor som aldrig borde fått hända.

Juni kidnappades från sin familj för sex veckor sedan idag. Tre år gammal befinner hon sig nu någonstans med människor hon inte känner, men inget händer. Då jag uppenbarligen ser för mycket serier och filmer borde det inte vara så svårt att hitta henne. Det bör, i min värld, bara vara att gå in och pejla den biologiska mammans mobil och kontrollera hennes kontokort. Om de inte använts borde det inte vara ett problem att börja kolla hennes släktingars mobiler och konton. Flickan är kidnappad från det enda hem hon vet om.
Sverige skryter så ofta om sitt barnperspektiv men jag undrar på fullaste allvar om det finns inskrivet någonstans att det ska följas. FNs barnkonventionen är visserligen inte lag men ska följas.
Har du sett Juni?
Ring 114 14!
Hela detta fall visar dock på motsatsen.
Sverige har bara ett barnperspektiv på pappret.

Det finns en journalist, en advokat och en tolk som vet var flickan befinner sig. Detta är utöver den biologiska mamman och hennes familj. I domen står det skrivet att den biologiska mamman behövde tolk vilket betyder att hon inte ens kan kommunicera med det barn han anser sig ha rätt till.

Efter samtal och efterforskningar visar det sig att alla skyddas av sitt ämbete, men barnets rätt ska stå främst. Trots att ett LVU är taget, skyddas advokaten. Hon skyddar en brottsling som har en villkorlig dom. En brottsling som inte följer lagen.

Då det är flickan som är efterlyst och inte hennes biologiska mamma får polisen inte kolla av hennes konton. Allt för barnets bästa..
Faktum är dock att detta bör gå under Egenmäktighet med barn.
Det bör också betyda att en efterlysning inkluderat en bild på henne, den biologiska mamman, bör gå ut då detta brott ger ett års fängelse men nej.
Allt för barnets bästa..
Allt finns att läsa under sjunde kapitlet, paragraf fyra, under Brottsbalken.
(http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Straffansvaret-vid-egenmaktigh_H103120/?text=true)

"Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortför barnet eller om den som skall ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt...

Till ansvar enligt första stycket döms också den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, om gärningen inte utgör brott mot frihet eller främjande av flykt."

Varför händer det då ingenting?

Jag är säker på att de poliser som har haft hand om detta tänker på detta en hel del och gärna hade gjort mer för detta barn men väsendet är en stor byråkrati med mycket människor. Jag vill därför uppmana så många som möjligt att ringa 114 14 och polisanmäla detta.
Behövs namn så googla på "bröt lårbenet på bebis" så kommer ni hitta betydligt mer information än vad någon egentligen orkar läsa.

Den start denna flicka fick i sitt liv är den värsta tänkbara och varje sund människa mår dåligt när man läser det hon har varit med om. Som tur är, till skillnad från Yara i Karlskrona, hittades hon innan hon blev mördad och hon fick ett nytt kärleksfullt hem som älskar henne.
Hjälp henne att komma hem!