torsdag 10 maj 2018

Diskriminerande.

Ali och Lars.
Vem väljer du om du ska hyra ut?
En rundringning har visat att Lars har tre gånger så lätt för att få en lägenhet som Ali.
Den stora frågan är då varför.
Varför hyr de som äger lägenheterna heller ut till ngn med ett svenskt namn?
svt.se

Jag tror det finns två infallsvinklar på detta.
Den ene är att man inte känner så många utlandsfödda.
Den andra är att många med utländska namn utnyttjat att de fått en lägenhet och har den som adress utan att bo där.
Detta dyker nämligen upp på väldigt många platser och redan för några år sedan togs detta upp på riksplan som ett problem då det plötsligt kunde bo sjuttio personer i en tvåa. De bodde såklart inte där men deras adress var till den adressen.
Allt för att kunna ta del av samhället.

Självklart är det så att inte alla utlandsfödda gör såhär men jag har full förståelse för att ägarna är rädda för att det ska bli såhär.
Felet är då inte dessa enskilda hyresvärdar utan systemet och de regler som finns. De är inte anpassade åt den verklighet vi har i dagens Sverige.

Som hyresvärd är du idag rätt utsatt om någon inte följer de regler som finns. Du kan hota och du kan varna men när den inneboende inte gör som du vill?
När de plötsligt slutar betala räkningarna, hur gör du då?
Har de barn kan du inte vräka dem.
Barnets rätt går nämligen först.
Hur gör du då?
Du kan klaga och ta kontakt med kronofogden.
Om de inte får in några pengar, hur ska du då göra?
Jag har full förståelse för att den som hyr ut är försiktig oavsett om personen i fråga heter Knut eller Mohammad.

Jag tänker alltid att man ska tänka till sig själv.
Hade du helst hyrt ut till Ali eller Lars?
Jag hade nog valt Maria.
Helst utan barn och absolut utan djur.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6945617