onsdag 16 maj 2018

Ett krackelerande system över lag.

Skärpta krav säger SD.
De vill ha tuffare krav för att studera till lärare och jag säger inte emot detta men tror inte det är rätt väg att gå.
svt.se

Lärarutbildningen är idag på fyra år.
Fyra års studier där du läser två till tre dagar i veckan.
Ungefär.
Ofta är det då inte heller heldagar utan antingen är det en förmiddagsföreläsning eller en eftermiddagsläsning. Studenterna ska lära sig om bland annat Vygotskij men får ingen läsinlärning. Enligt lärarutbildningen är det alltså viktigare att veta vad en psykolog/pedagog född på 1800-talet tyckte än att lära ut hur läsinlärning hos barn fungerar.

Skolverket och Lgr11 styr vad vi ska lära ut i skolan och bristen på nutidshistoria är katastrofal. Barnen ska veta vad stenålder och bronsålder är men det finns inga krav på att de ska känna till Berlinmurens uppkomst och fall, Vietnamkriget eller.. jag kan fortsätta länge.

Hela systemet är fel och de/vi som borde ligga först gör det inte.

Jag har länge propagerat för en skola som är kunskapsbaserad istället för åldersbaserad.
Vi är så oerhört låste vid vilket år ett barn föds istället för vilken kunskap barnet har.
Det går att börja ett år tidigare eller senare men sedan fastnar de flesta.
De olika kurserna i exempelvis matte hade inte behövts om skolan istället vilade på grunden av kunskap.

Glappet mellan "vanlig" skola och särskola är dessutom alldeles för stort för det finns oerhört mycket elever som borde vara någonstans mittemellan. Det borde dessutom finnas en sidoväg för dem som har oerhört svårt för vissa saker men inte andra.
Jag tycker vi har en bra skola idag men rent krasst hade skolan varit betydligt bättre anpassad för dem den ska vara anpassad för om det skulle vara så att skolorna var bra på olika saker.

Så du är högpresterande och siktar högt?
Gå då på en skola anpassad för dig.
Så du tycker det är roligare att arbeta praktiskt och lite mindre teoretiskt?
Då ska du gå på en skola där du kanske läser lite långsammare men istället får mycket praktiskt kunnande bredvid.

Att skolan i dag är anpassad åt alla är bullshit.
Ingen ska få lämna klassrummet utan en, många gånger ensam, lärare ska försöka hjälpa tjugotalet individer på sin nivå. Det säger sig själv att det inte går.

Jag är för betyg från första klass.
Absolut ett betyg i uppförande utöver de vanliga ämnena.
Stressen över betygen i högre ålder kan ju faktiskt bero på att det är helt nytt.

Att höja kraven för att komma in på lärarhögskolan är en fin tanke men först bör man då förändra hela utbildningssystemet.
Varför ska någon läsa till ett lågbetalt yrke med fyra års studielån när du under samma tid kan läsa in en utbildning där du dubblar din lön inom ett par år?

Hela systemet bör ses över.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-vill-skarpa-kraven-for-lararstudier