torsdag 3 maj 2018

Strandskydd men för vem?

Vissa saker är det lätt att tycka om.
Alla ska få tillgång till havet!
Ja!
Alla ska få gå överallt och ha rättigheter till allt.
Ja!
svt.se

Länsstyrelsen har på regeringens begäran tagit fram nya regler för strandskyddet och dessa skulle drabba Blekinge hårt. Från att ha varit 100 meter ska den nu utökas till 300 meter.
Jag är då en av dem som inte förstår detta alls.
Jo, jag tycker att alla ska kunna ta sig ner till havet men anser inte att det behöver vara så extremt som det enligt mig redan är.

Strandskyddet finns till för att reglera exempelvis bebyggelse nära vatten vilket kan vara bra men enligt mig bör det ändå tänkas på var detta ligger.
Jag har förståelse för att man inte vill bygga ändå ut till stranden överallt i Stockholms skärgård även om de redan gör så.
Jag vet att exempelvis Orust har undantagsregler för hur de har byggt och jag anser att man ska sluta vara så stelbenta.

Kust är visserligen kust, men för mig är det skillnad på var den ligger.
All kust har inte samma intresse och bör då ses på från olika synvinklar.

Sverige har en av Europas längsta kuster med sina 240 mil mot havet.
Sammanlagd kust i Sverige är dock betydligt mer då exempelvis varje ö har en egen kust och varje insjö har en egen. Allt går under samma regelverk.
Sammanlagd kuststräcka i Sverige beräknas vara 42 400 mil.
Finns det någon som anser att det då är logiskt att ha samma regelverk!?

Regeringen vill nu ändra strandskyddet från 100 till 300 meter.
För vem ska man göra detta?
Självklart ska man skydda vissa områden men det bör vara upp till varje kommun att tänka på det och jag anser utöver det att människor ska få bygga närmre om de själv tar på sig ansvaret för vad som kan hända. Ja, vattnet kanske stiger så att huset inom femtio år ligger under vatten..
Tänk då på det när du ska bygga.

42 400 mil kust gör att varje person i Sverige, av 11 miljoner invånare, får cirka 40 meter var.
Är då strandskyddet så akut viktigt att man ska förlänga det med 200 meter?
Vi lider inte precis brist på kust och jag missunnar ingen att bo nära vatten.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/massiv-kritik-mot-okat-strandskydd
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Markanvandning/Kust-strander-och-oar/13042/13049/Behallare-for-Press/Kust-strander-och-oar-2012/