torsdag 13 januari 2022

(S)olidarisk elpeng till alla!

Har du fått en hemsk elräkning?
Det har jag, men nu är regeringen så oerhört snäll att jag ska få ett bidrag på max 2000 kronor.
Anledningen?
Jo, jag använder mer än 2000 kWh i månaden.
Därför kommer jag kanske få detta bidrag.

Tycker jag att det är rätt tänk?
Absolut nej.
Varför?
Jo, precis på grund av detta:
  1. De som ligger precis under 2000 kWh kommer öka sin förbrukning för att få bidraget.
  2. För mig som förbrukar mer än det dubbla i månaden hjälper det ytterst lite.
  3. För företagare som exempelvis tomatodlingen i Elleholm - de får INGENTING.
Är jag då otacksam?
Ja, det är möjligt.
Jag anser dock att tänket är helt fel.

Hur vill jag att det ska fungera istället?
För det första är de sittande partierna i riksdagen anledningen till den elbrist som finns.
Det är väl bra med vindkraft?
För dem som inte förstod det innan så fungerar inte vindkraft när det inte blåser. Då man lagt ner i princip allt som fungerar har vi detta kvar.

Så du tycker det är bra med en generös regering som ger ut stöd till vissa utvalda?
Tänk då på att en elräkning där sluträkningen för en månad blev 10 000 kronor, så är 5000 kronor skatt. Det innebär med andra ord att statens inkomst har ökat drastiskt med de höjda priserna för desto mer just din räkning kostar, desto mer gynnar det kassakon staten. 
Det du nu, eller åtminstone vissa av oss, får tillbaka.. det är pengar de redan har tagit från dig.

Solidariskt på maxnivå.
Såhär blir det när populism och idioti får styra i ett land där det inte finns något ansvar. Den som har tagit besluten som nu sätter många i kläm, de kommer aldrig dömas för de besluten.
I Medborgerlig Samlings Sverige, där tar vi bort den politiska adeln som inte ansvarar för besluten de tar och därefter sätter vi in ett tjänstemannaansvar. 
Kan man ta beslut så ska man också stå för dem.
DET är nämligen det enda sättet att få människor att tänka till innan de bestämmer saker kring andras pengar.

Minns detta när valet nu närmar sig.