lördag 14 februari 2015

För det kan drabba ditt barn.

Hjärtfel på barn upptäcks lättast genom att man sätter en pulsoximeter på fingret. På små barn kan det vara svårt men då gör man på ett liknande sätt. Inget krångligt utan det finns redan maskiner till det och många gånger är det så att det enbart är rutinerna som behöver förändras.

2009 skrev jag en motion om detta till Landstinget Blekinge då detta hade drabbat en närstående till mig. Där gick det till slut bra men alla har inte den turen. Alla barn hade förmodligen inte överlevt i vilket fall men att som nybliven förälder komma hem och sedan inse att det är något fel på barnet är inte lätt. Alla har dessutom inte turen att bo nära ett sjukhus.

När jag läser artikeln överst känner jag bara sorg.
Sahlgrenska kom med sin forskning om detta för sex år sedan. Sex år.
Jag hörde forskningen och skrev om det men trots det, trots de år som gått, så är det många landsting som fortfarande inte gör detta.

När våra barn har fötts har jag krävt att de skulle kolla syrehalten på dem och då de inte är födda i vårt hemlandsting visste jag inte hur de gjorde i Skåne. Där var det dock standard att de kollade syrehalten hos alla nyfödda.

Rent ekonomiskt borde det vara så att det ställdes som ett standardkrav överallt av den enkla anledning att det är gratis och att kostnaden för ambulansutryckningen garanterat kostar mer. Då räknar jag inte med något lidande.

1000 barn varje är drabbas av detta och det är inte mycket, nej. Men att enda barn dör är ett barn för mycket. Kräv att ditt barn ska få sin syrehalt testad när det är fött!
Det kan vara skillnaden på liv och död.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/herberts-hjarta-gav-upp
http://sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/?contentId=860267
https://www.google.se/#q=Motion+ang%C3%A5ende+syrgashalten+hos+nyf%C3%B6dda+pilthammar