måndag 23 februari 2015

Hur ska vi nu ha det?

"Diskriminering av romer" säger överskriften sedan säger nästa att artikeln handlar om integrering.

För mig är diskriminering när man gör skillnad på en annan person på grund av deras utseende, etniska tillhörighet, härkomst, kön, partibeteckning, hårfärg.. listan kan göras lång. Diskriminering kan även, för barn, komma utifrån vilka deras föräldrar är.

Integration betyder för mig att människor ska försöka samlas någonstans i mitten. Människor som kommer till Sverige ska självklart få ha kvar sin religion och sina tankar. De måste inte anpassa sig helt efter vårt samhälle men det är för mig så, att "du ska ta seden dit du kommer" inte enbart ska gälla för de svenskar som flyttar någon annanstans och inte tvärtom.
Självklart välkomna hit men vi är kristna i Sverige. Vi har skolplikt, vi tror på demokrati och ett fungerande rättssystem. Den som tar saker i egna händer kommer att dömas.

Ungern inför nu allmän förskola från tre år för att romska barn ska integreras och komma in skolprocessen. Allt för att dessa barn lättare ska bli en del i deras samhälle. Tanken är alltså integration men får kritik och i Sverige blir överskriften "Diskriminering".
Vilken del av detta är diskriminerande?
Jag är helt emot tvång men tror att detta är bra för dessa barn.
sydsvenskan.se
Tanken med att dessa barn ska vara i förskolan är ju att de ska få det bättre när de blir äldre, ett sätt att bryta ett dåligt mönster.

Jag har tidigare skrivit om de läger som finns runt om i Sverige. De är inte bra för integrationen och dessa människor har samma möjligheter som alla andra att söka asyl. Jag har inte sett några läger med andra grupper av människor än just romer. Varför?
Nu gäller det dessutom att trippa på tå för den som vill missuppfatta kommer göra det. Jag är väl inte rasist, främlingsfientlig eller inskränkt?
Nej. Den enda form av diskriminering jag ser i dessa läger är den att socialtjänsten inte är tillräckligt snabba in för att omhänderta de barn som eventuellt befinner sig i dessa läger. Diskriminering är i mina ögon att göra skillnad på dessa barn och andra barn. Vilket svenskfött barn hade godkänts att bo i ett tält på vintern?
Svensk lag säger dessutom att det inte bara är att sätta upp ett tält och bosätta sig där. Vi kan inte göra undantag på detta för att dessa människor tillhör en viss grupp av människor för här ska lagen vara lika för alla.

Att Svt blandar ihop diskriminering och integrering är för mig väldigt märkligt för som jag läste artiklarna nedan, ser jag dem som en bra start på just integrering.

http://www.svt.se/nyheter/varlden/romer-maste-inkluderas-i-integrationsprocessen
http://www.svt.se/nyheter/varlden/forskola-for-integrering-av-romer-i-ungern