tisdag 18 maj 2021

1 037 026 sjukdomsfall.

En tiondel av Sveriges befolkning har haft corona. 
Strax under miljonen människor har vaccinerat sig. 
Det innebär att två tiondelar inte längre ska vara i någon form av akut "fara".
Det betyder dock inte att de har varit sjuka, utan siffran visar hur många som har testat positivt.
När jag skriver det så vill jag ytterligare en gång poängtera att dödligheten i denna fruktansvärda sjukdom tangerar 1%. En av hundra smittade dör, OM den en på hundra råkar vara en av de 85% som har upp till fem andra underliggande sjukdomar. Är du frisk är den en axelryckning. 
Med största sannolikhet har fler än de testade haft sjukdomen, men det är just det.
Du måste testa dig för att veta att du har den.
Du blir sedan tvingad att vaccinera dig för att kunna få fungera normalt i samhället och för första gången sedan inskränkningarna för cirka åttio år sedan, så stoppas din frihet.
Av ett virus du fortfarande måste testa dig för att veta att du har.

Ygeman jämfört vaccinet och det gröna pass som de vill införa, med papperna du kan få för gula febern. Det är alltså en virussjukdom i Afrika som sprids av myggor och har en dödlighet på ungefär 50%.
DEN jämför Ygeman med corona.
Inte nog med det så hade svt en artikel som handlade om fem likheter mellan corona och pesten. 
Man jämför alltså med en sjukdom som dödade mellan 30 och 60% av Sveriges befolkning.
En sjukdom som vid "vanlig pest, alltså böldpest har en dödlighet på cirka 50% och vid lungpest i princip är 100%. 
Vilken syn har man då och hur jämför man?
Menar de fortfarande på fullt allvar att döda i corona ens kommer i närheten av dessa siffror!?

För mig är detta ett hån mot riktigt smittsamma sjukdomar.
Ett hån mot alla dem som dör i alla andra sjukdomar, som på ett kick blev helt oviktiga. Cirka 300 barn varje år drabbas av cancer och där dryga 60 av dem dör. Det är alltså siffran för ett år.
Corona har sedan den förste mars varit en del i att 13 barn i åldern 0-19 år har dött.
Skillnaden där är att de flesta av dem haft någon form av handikapp som gjort dem mer känsliga.
Bekymret blir att media lägger mer fokus på de 13 barn som har dött under loppet av femton månader än de fem barn som dör varje månad i cancer. 

Nu ska staten gå in och mäta i avloppsvattnet för att se hur många som har corona.
Vaccinationspasset som stressats fram ska fungera över hela Europa, när en läkare i Kristianstad fortfarande inte kan gå in och se vad patienten har gjort i grannlänet.
Den stora frågan måste då ligga på vad som är viktigt.
Bekymret med länsgränserna har skapat bekymmer så länge datortekniken har funnits men trots det så finns det ingen lösning. 
De menar dock att de har hittat ett sätt för att se alla journaler inom EU på grund av corona, men du kan fortfarande resa otestat för AIDS, HIV, ebola, mässling, polio, tbc.. vad som helst, och om du tar ett blodprov i Blekinge så kan fortfarande inte Region Skåne se det.
Tänk om samma resurser hade lagts på att lösa värre sjukdomar som för ett pass som kommer vara giltigt i ett några månader.

En magisk prioritering av denna extremt livsfarliga sjukdom!