lördag 8 november 2014

Återinföra värnplikten!?

När värnplikten togs bort protesterade jag. Jag anser inte att den ska vara tvingande men att den återinförs ser jag som väldigt positivt så länge det är under samma fria form som den var innan den lades ner.

Folkpartiet hade detta uppe i somras men nu har socialdemokraterna tagit det till sig och ska se över om värnplikten ska återinföras.
dn.se

För mig är det viktigt att man får igenom den politik man tror på och inte slaviskt följer vilket parti det kommer från. Jag var motståndare till att värnplikten togs bort och är därför glad över att den med all sannolikhet kommer återinföras, oavsett vilket parti eller vilken regering som får igenom det.

Värnplikten anser jag viktig med tanke på det läge som världen befinner sig i. Jag litar inte på våra vänner från öst, speciellt inte med tanke på hur de nu gjort mot Ukraina. Världen är full av oroligheter och sannolikheten att vi ska klara oss undan detta för all tid och evighet är väldigt liten. Någon gång kommer de förmodligen rikta blickarna hitåt och att då att tillintetgjort vårt försvar är för mig dumt. Vi kanske inte kan stå upp mot världsmakterna någon längre tid men vi kan göra vårt bästa för att hålla de gränser vi vill ha.

Med att hålla de gränser vi vill ha, menar jag att det inte är säkert att Sverige kommer se ut som det gör idag om tvåhundra år. Det finns alltid människor som vill utöka sitt land och så länge det finns kommer gränser att förändras. Personligen hade jag inte protesterat om Sverige återgick till formen vi hade innan 1658. Hade Köpenhamn varit huvudstad hade vi varit där på mindre än två timmar och det hade passat mig alldeles utmärkt.

Jag har själv gjort minilumpen för många år sedan. Jag förstår att alla inte vill och få klarar sig igenom en hel helg utan att göra någonting mer än att irritera de med makt, men minilumpen var något av det roligaste jag gjort. Vi fick visserligen marschera/gå en längre sträcka, prova att sätta ihop vapen, vara sjukvårdare och göra allt annat man ska göra men det var nyttigt. Jag är idag medlem i Hemvärnet genom den tid jag spelade i Karlskronas hemvärnskår och jag tycker det är intressant. Jag har alltid fascinerats av detta och förmodligen är det en av anledningarna till att jag  gärna ser ett återinförande utan tvång. Jag vill att det ska vara frivilligt och tror det hade varit bra för alla arbetslösa ungdomar att helt plötsligt få något vettigt att göra av sin vardag.

Jag hoppas detta förslag går igenom!

http://www.svt.se/nyheter/sverige/forsvarsministern-aterinfor-varnplikten