söndag 30 oktober 2016

Och drabbade blir: barnen..

Föräldrapenningen är något som för de flesta räknas som självklar. Oavsett om man har arbetat eller inte. Debatten handlar ständigt om att vi i Sverige ska tänka solidariskt och i detta fall tänker man att en indragen föräldrapeng innebär att barnen inte får lika mycket.
Som jag ser det, borde det dock vara en självklarhet att vi inte kan ge allt till alla.

En ungdom som är född och uppvuxen i Sverige har helt enkelt tur för de ska enligt mig få minimibeloppet för föräldrapenningen. Någon som invandrat till Sverige och har ett barn med sig bör däremot absolut inte få en enda krona. Speciellt inte retroaktivt.
Varför?
Min enkla förklaring är att de inte har bidragit till det system de ska utnyttja och kommer de då med ett barn på något år med sig så finns det absolut ingen anledning till att de ska få en förmån. De hade aldrig fått det i sitt hemland.
Vi kan erbjuda dagis när de ska läsa svenska eller när de har fått ett arbete men inte annars.
svt.se

Dessa människor kommer från länder där man tar hand om sina föräldrar när de börjar bli gamla, där kvinnan är hemma med barnen och där mannen ska vara huvudförsörjaren. Detta är de vana vid. De kommer sedan till ett land där vi sätter våra gamla på ett hem, där båda föräldrarna arbetar och där barnen går på dagis eller i skolan. Ett land där vi kan ha det så för att vi alla betalar skatt till det. Med detta menar jag att jag tror att det är Sverige som gör ett problem av situationen.

Om vi helt enkelt låter dem göra som de brukar i sina hemländer, vilket vi till stora delar redan tillåter på olika sätt, så bör det ändå bara bli bättre för dem. De slipper krigets faser!
De vet att de är i trygghet.

Problemet här blir att vi skapar olika lag i Sverige. Det kommer bli två samhällen beroende på var människor är födda och därmed borde den smartaste lösningen, då ett segregerat samhälle inte är rätt, bli att göra som förr. Under nittiotalet fick människor som kom till Sverige ett lån. De fick låna allting och varenda krona skulle betalas tillbaka. Det innebar att de var tvungna att ta sig i nacken och bli en del av samhället. De kunde inte gå på sfi i en mängd år eller dra sig för att arbeta någonstans utan de fick helt enkelt acceptera läget och göra det de kunde.

Med tanke på hur högutbildade alla asylsökande är enligt media i gemen så bör det inte vara något problem. Vi fattas ju väldigt många ingenjörer och läkare.

Som jag ser det drabbas inte barnen av att föräldrapenningen minskar utan tvärtom kommer integrationstakten öka. Hade jag suttit ensam och bestämt hade denna peng enbart, i de fall barnen är så små, gällt de som fått uppehållstillstånd och skaffat sig ett arbete. De ska inte på några sätt kunna utnyttja denna förmån till att gå hemma då det motverkar all integration av dem som enskilda personer.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/forslag-om-begransad-foraldrapenning-for-nyinflyttade