onsdag 19 oktober 2016

Hemska rasister och nazister!

Nu brann det igen!
Ett asylboende brann och misstankarna säger mordbrand.

Det är säkert rasister!
Nazister!
Vi måste ut och demonstrera!
Manifestera!
svt.se

Men hur var det nu?
Är det människor som försöker bränna människor inne?
Har en av världens mest mesiga befolkning, som finner sig i det mesta och knyter näven i fickan, plötsligt blivit såhär aggressiva?

Nej.
MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) lägesbeskrivning är väldigt klar.
Av 180 bränder är 20 anlagda utifrån och 27 har brunnit av en okänd anledning.
133 av bränderna är alltså med säkerhet startade av någon av de som själv bor på boendet.
De 47 som är nämnda som anlagda bränder utifrån eller okända vet man inte.
Säg att hälften är anlagda av människor som inte vill ha ett asylboende där det finns
och hälften av de boende på boendena. Det skulle betyda att av de 180 bränderna som anmäldes mellan 2012 och 2016 så är 156,5 anlagda av de asylsökande själv.
Det betyder att 87% av alla bränderna, avsiktligt eller oavsiktligt, är anlagda av människor som har flytt krig och förtryck.

Det är hemskt vilka fördomar de verkar ha mot människor.
Riktiga rasister.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kraftig-brand-i-asylboende-i-sodra-stockholm
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar_ovrigt/Lagesbeskrivning_kring_brander_i_flyktingboenden_2012-2016.pdf