lördag 29 oktober 2016

Traditioner.

De sätter eld på sina bostäder av tradition när de lämnar dem.

Det stora migrantlägret i Calais är nu tömt. Cirka 4000 personer har där skapat sig en egen del som de ansåg sig bestämma över. Precis som tiggarlägret i Malmö så har denna plats levt efter sina egna tycken och tankar, följt sina egna lagar och fortsatt en tillvaro utan någon positiv ände.
"Djungeln" är nu äntligen borta.
svt.se

En prefekt för departementet i Calais säger i artikeln att det är svårt att stoppa bränderna som uppkommer då de som tänder eld är människor som har bott där men sedan tänder fyr på sitt skjul utav tradition när de lämnar platsen.

Den stora frågan bör då vara:
Har inte franska myndigheter gett dem tillgång till ett fritidshus?
Ett fritidshem där de kunde fått umgås och hänga?
Anledningen till att människor i Sverige bränner saker är nämligen den att de är missnöjda med sin uppväxt. Det var ingen som daddade dem och de hade inga fritidsgårdar att ta sig till. De visar därför sin avsky genom att tända eld på andra människors bilar.
De förstör allmän egendom som vi skattebetalare sedan ska betala för.

Det fanns ingen fritidsgård när jag växte upp heller men jag beskyller inte staten för mina problem. Det gällde nämligen att hitta på andra saker istället.
"Djungeln" är en olaglig samling av tillfälliga bostäder som påminner om kåkstaden i Sydafrika. Plåtskjul så långt ögat kan nå. Den påminner om det läger tiggarna hade i Malmö och jag anser det vara helt korrekt att de franska myndigheterna nu tar bort det.

Den som tänker på alla människors lika rättigheter borde börja tänka på detta med skyldigheter med.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/migranter-satter-eld-pa-sina-talt-i-djungeln