lördag 1 oktober 2016

För alla har så hög utbildning.

Bland inrikes födda är arbetslösheten på väg mot en rekordlåg nivå. Min uppfattning är att det beror på två saker. Dels har vi i Sverige blivit fler vilket förändrar statistiken och dels är alla födda i Sverige mer eller mindre utbildade.
Skillnaden syns i gruppen med utrikes födda där arbetslösheten ligger på över tjugo procent.
Min uppfattning här är att detta inte stämmer helt.
svt.se

20% arbetslösa betyder 80% i arbete. Eller?
Nej, jag hade istället velat se hur många utrikes födda som är i ett riktigt arbete.
Jag tror nämligen det är väldigt få av dem som har kommit hit de sista åren och att påstå att bara 20% är i arbetslöshet är som för ett sätt att ljuga med siffror.
De andra 80% går garanterat i skola, har praktik eller är inne i någon annan åtgärd vilket får bort dem från den statistik som inte ser bra ut. Det torde betyda att siffrorna egentligen är högre.

Detta är i sig väldigt intressant då media ständigt tjatar om hur högt utbildade alla människor som kommer till Sverige är.
Jag tar mig friheten att skriva ut siffrorna från UNDP (United Nations Development Programme - FNs utvecklingsprogram). Utbildningår i genomsnitt:
1. Syrien6,6
2. Eritrea3,4
3. Afghanistan3,2
4. Somalia*
5. Iran7,8
6. Irak5,6
Källa: UNDP
* Data för Somalia saknas.

När man då ser dessa siffror ska man tänka på två saker.
1. Det är genomsnittligt antal utbildningsår.
2. Det är den självupplevda utbildningsnivån och den finns alltså inte bevisad på ett papper.

Artikeln tar själv upp att de utrikes födda inte har den kompetens och erfarenhet som företag vill ha. Trots detta stod Arbetsförmedlingens representant i Blekinge och berättade på vårt fullmäktigemöte att de som kommit hit var utbildade och hade många färdigheter.
Trots detta får de inga jobb.
Märkligt.

Med tanke på siffrorna ovan ska man tänka på att alla, i princip alla, i Sverige har tio års grundutbildning. På papper.
Jag har dagis + nio år i skola. Tre år på gymnasiet. Tre och ett halvt år på högskola + cirka tre år till. Det blir sammanlagt 19,5 års utbildning.
På papper.
Iranier som i snitt har bäst utbildning har i snitt 7,8 år.
Bygg ett land på det eller mer viktigt, tillför ett land med det.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lag-arbetsloshet-for-inrikes-fodda
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6523617