onsdag 12 oktober 2016

Verklighetsförankring på glid.

Vad innebär demokrati?
För mig betyder det att folket ska styra vad som ska ske i ett land.
Tyvärr finns det inget tvång på att de som röstar ska ha någon form av baskunskap för det hade många gånger krävts.

Valet har för mig, sedan jag började intressera mig för politik redan på 90-talet (känns som om jag är riktigt gammal nu, förra årtusendet!) varit väldigt viktigt och min tro var väldigt länge att den demokratin innebar att den som fick mycket röster automatiskt skulle komma långt upp och få välja en position. Med ett undantag för det sista året ungefär så har min uppfattning dock många gånger varit den motsatta - ju längre upp du sitter desto sämre är du förankrad i partiet du förespråkar.

Undersökningar har visat att utav Moderaterna är det över 60% som vill att detta parti ska ha någon form av samarbete med sverigedemokraterna. Över 60%. Det borde årminstone betyda att de i riksdagen har detta på agenden och rätt klart skulle kunna uttala att "jo, det var inte vårt val men medlemmarna är eniga om att ett samarbeta kan få finnas".
Vad är det som gör att förankringen inte har fastnat?

Ett samarbete kan innebära väldigt olika saker beroende på vem man frågar men för mig innebär ett samarbete att två parter agerar gemensamt när man är överens. Det betyder alltså inte att, partierna i detta fallet, håller med varandra till hundra procent utan att de i vissa frågor tänker likadant.
Om det inte skulle fungera borde inte Alliansen finnas då dessa partier inte är överens i alla frågor men ändå har en gemensam riktning att röra sig mot.
De rödgröna bevisar med sitt regerande att det inte fungerar.

Mitt parti gjorde ett katastrofval förra gången som sedan lät Löfven styra Sverige. Det känns ungefär som om vi spelade ryskt roulett med alla medborgares pengar och idag är Moderaterna inte vad de var då. Vi har äntligen gått tillbaka till de Moderater vi var när jag blev engagerad för många år sedan. De frågor som är viktiga för oss idag är det även för många andra och att då inte följa den mening som man kan få genomslagskraft i är för mig mycket märklig.

Jag skulle utan svårigheter rösta med Vänsterpartiet om jag ansåg att de hade rätt. Jag har gått emot mitt parti med både Socialdemokraterna angående sprututbytesprogrammet och med Sverigedemokraterna angående tiggeriet. För mig är frågan viktigare än vem som uttrycker tanken om den och om jag anser att ett förslag är bra, då bryr jag mig inte om vem som har lagt det.

För mig, och som jag ser på det, borde det vara självklart för alla partier att man samarbetar i de frågor man kan oavsett vilket partiet är och min förhoppning är att detta med partier försvinner i framtiden. Låt människor rösta på de frågor som engagerar dem istället för att ge sin röst åt ett parti som sedan måste styras av någon liten krets i storstan som inte har någon vidare uppfattning om hur livet ser ut på landet.
Sverige har haft tillräckligt av politikerna.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringsfragan
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-fler-m-sympatisorer-vill-ha-sd-samarbete