måndag 23 november 2020

Vad ingen förstår..

Stämmer nyheterna?
Det borde inte vara så svårt att svara på.
Min uppfattning är dock att de ofta är vinklade.
Ofta syns det vad reportern eller dennes chef tycker och tänker, vilket är helt förkastligt i en demokrati. 
Den stora frågan blir då om det du ser har hänt eller inte..

Sociala medier och i detta fallet Facebook går in och stänger artiklar som de anser är fel. Det går helt enkelt inte att dela den. Den stora frågan blir då om det är rätt eller fel.
Det delar människors åsikter men min är klar: Det är fel!
I min värld litar man nämligen på att den enskilde individen själv förstår vad som är bra eller dåligt.
Rättigheten att dela bör inte stoppas.

I detta fallet rör det sig om en dansk artikel som hänvisar till forskning om användandet av munskydd.
Artikeln menar att det inte är meningsfullt att bära munskydd då lika många kommer smittas ändå. Munskydden visar sig enligt artikeln, inte hjälpa.
Samma studie fast på svenska kan delas.

Med allt som händer nu, så bör alla former av kritiskt granskande artiklar ses i ljuset av hur de är gjorda. Så artikeln visar inte den sanning som anses korrekt av Facebook?
Enligt mig så ska de låta individen avgöra det.
Just nu det kanske handlar om munskydd, men den dag det handlar om vem som ska vinna i valet?
Vilken partiledare som är bäst?
Information kring något krig?
Jag anser det vara farligt när man börjar styra upp vad som ska synas eller inte..
Fri information till folket!

Bild från svt.se