lördag 29 april 2023

Väntetid för dig med cancer.

Väntetiden för att få behandling för dig med bröstcancer uppgår nu till tre månader.
Detta i ett land med skyhöga skatter och ett tänk om att det offentliga ska vara det bästa. Ingen ska gå före och alla ska vara solidariska.
De flesta har mött det någon gång.
Mitt möte med detta tänk var för tio år sedan med orden om att "det finns faktiskt andra än du som också behöver vård" och det må vara jag som är ego, men jag anser att den som är sjuk ska gå först.

Cancer.
Inte en sjukdom som innebär att du ska dö som det ser ut idag, men en sjukdom som trots det dödar många. En sjukdom som skapar en oerhörd oro hos den som drabbas och anhöriga.
Råkar du då bo i Skåne så är risken att du kommer få vänta i tre hela månader innan du får den hjälp du behöver! Tre månader!
Den som har detta kommer inte kunna arbeta, inte kunna fungera eller finnas där för sin familj för allt fokus kommer läggas på sjukdomen.

Hur kan det då bli såhär?
Ja, det bör ju en expert svara på men en artikel kring sjukvården i Halland för ett par månader sedan gjorde gällande att det trots över 1000 fler anställda inom regionen, inte var fler anställda inom vården. Alla hade nämligen hamnat inom det administrativa.
Vad är det då som är så märkligt där att det behövs fler?
Det funderar jag fortfarande över.

Jag köper att det behövdes mycket människor inom det adminsitraitva för tjugo år sedan när mycket fortfarande gjordes för hand, men sedan dess har det hänt en del saker. Datorerna och allt som finns i dem borde göra att man skulle kunna minska antalet anställda inom just den sektorn.
Det borde gå att jämföra med löpande band i fabriker, där det idag är robotar som gör mycket av arbetet.
Varför fungerar inte det inom vården?

Överchef, chef, mellanchef, underchef, särskilt tillförordnad...
Titlarna bräcker varandra men som jag ser det behövs de inte.
Många vänder papper för att man inte kan bli av med dem, så varför blev det såhär?
Ta en titt på era politiker och kontrollera deras löner.
När människor utan kunskap sätts på makt på grund av pengar, då kommer detta vara resultatet.
Utbildning spelar ingen roll, utan rätt vänskap.
Därför tas också beslut därefter.

Cancersjuk men fast i en vårdkö.
Det kan inte kännas bra för någon och det logiska är att vården ska ske omedelbart.
Allt annat är absurt!