måndag 19 oktober 2015

Olika sätt att se på saker.

Fler utlandsfödda personer är egenföretagare.

"Generellt är det vanligare att vara egenföretagare om man är född utanför Sverige, enligt Statistiska centralbyrån, och de senaste åren har nyföretagandet vuxit rejält bland invandrare."
Artikeln pekar sedan på att människor med utländsk bakgrund har svårare för att driva ett eget företag då de är födda i ett annat land. Den pekar dessutom på att det skett en ökning med 47% av företagande för de personer som är födda utomlands men den nämner inte hur många av dessa företag som sedan inte fungerat och avslutats.

Från SCB:
"Utländsk bakgrund
Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är:
Utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.
Definition av begreppet finns redovisad i Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik (MIS 2002:3). Definitionen av begreppet ändrades 2003. Tidigare ingick även inrikes födda personer med en utrikes född förälder i begreppet."

Tillväxtverket:
"Vart åttonde företag (13 procent) med 0-49 anställda drivs av en person med utländsk bakgrund.
85 000 småföretag drivs av personer med utländsk bakgrund."

Faktum är alltså att det finns cirka 650 000 företag i Sverige och av dem är det 85 000 som drivs av människor som antingen är födda i ett annat land eller har föräldrar som är födda i ett annat land.

Nej. Jag är inte ute efter att smutskasta eller förringa människor med utländsk bakgrund eller deras företagande. Jag är ute efter att visa hur media gör för att påverka i en viss riktning samt hur de gör för att bilda opinion trots att de konsekvent ska vara neutrala på alla sätt det går.
Denna artikel kunde lika gärna utformats såhär:

svt.se
"Infödda svenskars företagande ökar i en rasande takt."
"Svenskars företagande ökar".
Varför vinkla artikeln?
"Fler utrikes födda startar företag" kan nämligen tolkas. Den rubriken kan tolkas som att utrikes födda människor startar fler företag än infödda svenskar. (En stor fråga är även varför det finns ett vi och dem i detta, samt att det är ok när media gör det).

Jag tycker det är väldigt bra att det finns 85000 företag som skapats och drivs av människor som inte är födda här. Jag tycker dock att det är fel när artikeln, som jag ser det, vinklar den med intervjuerna och exemplet av brödernas kaffevagn. Det ser ut som om alla dessa företag är startade av människor som fått uppehållstillstånd och medborgarskap i Sverige. Faktum är dock att det kan vara deras föräldrar som har kommit hit och att de är födda i Sverige. För mig är de inte utlands födda då, de är infödda svenskar. Varför göra den skillnaden?
Det kan även vara studenter som studerat i Sverige och sedan stannat. Det kan vara människor som har kärleksinvandrat hit men statistiken visar inte vilket det är utan alla dessa människor klumpas ihop i en stor homogen massa vilket de inte är. Jag tycker det är fel.

Jag tycker dessutom att det är fel när artikeln inte visar hur många människor det verkligen är som har startat företag för i min värld spelar det ingen roll var någon är född, att driva ett företag är bra oavsett och då borde alla höjas.

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/naringslivsutveckling/foretagaremedutlandskbakgrund/faktaochpublikationer.4.6a7dfe9a134cd71cae180003426.html
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fler-utrikes-fodda-startar-eget
http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Regionala-statistikprodukter/Fardiga-tabellpaket/Definitioner/