torsdag 22 oktober 2015

160 000.

Hur bryter man utanförskap?
Mina förslag: Utbildning och demokrati.
I länder som är mindre bemedlade behövs det skolgång för alla barn. Skolgång som lär dem läsa och räkna vilket i sin tur bidrar till kunskaper som skapar demokrati för att sedan leda till ett bättre samhälle. Människor som inte kan läsa och skriva kommer automatiskt hamna i en sorts mellanrum. De får aldrig chansen att skapa ett värdigt liv.

Vad behövs då för att dessa barn ska kunna gå i skolan?
Jo, de behöver bistånd från Sverige. Pengar som finansierar skolgången.
Det är vad en del av biståndspengarna går till idag.

Andra delar är att människor ska få mat. Gravida kvinnor ska få en säker förlossning. Alla som hört Johan von Schreebs vinterprat vet vad det betyder. Han, som är läkaren som startade upp Läkare utan Gränser i Sverige, vet vad han talar om. Historierna han berättade var horribla och alla som har fött barn vet att det är jobbigt utan att en arm kommer först. Eller en fot. Det leder många gånger till att både barnet och mamman dör.
Detta händer inte ens i Sverige på grund av vår mödravård. Skulle barnet inte ligga rätt görs det ett kejsarsnitt. Dessa mammor och barn i bland annat Afrika kommer dö.

dagen.se
2015 är biståndet på ungefär 40 miljarder kronor. Socialdemokraterna undersöker nu vilka konsekvenser det kommer bli om 60%, alltså 24 miljarder läggs på asylmottagandet i Sverige istället. Detta skapar tre problem i mitt huvud:

1. Invandringen kostar alltså Sverige pengar? Den diskussionen har helt lyst med sin frånvaro och den som har försökt säga något kommer har kallats för rasist och främlingsfientlig. Motfrågan kommer omedelbart att vara: Vill du att människorna ska drunkna? Vill du att de ska dö i kriget?
"Vi kan hjälpa alla! Öppna gränserna och ge alla permanent uppehållstillstånd istället."
Reportage visade senast häromdagen och det visserligen är krig i Syrien, men inte i hela landet. Människor bor kvar i delar av Syrien utan att märka av kriget.

2. Är människorna som kommer till Sverige viktigare än barnen i exempelvis Afrika? Hur ska de få möjligheten till en framtid om de inte får gå i skolan? Eller tanken är att de inte ska överleva födslen från första början?

Barn har alltid varit min hjärtefråga, även ungdomar. Självklart ska vi hjälpa dessa men Sverige klarar inte ett asylmottagande på 160 000 människor bara i år. De ensamkommande ungdomarna är dock bara 30 000 personer. Hjälp då dessa plus kvotflyktingarna och låt resten av Europa ta sitt ansvar för de övriga. Vi kan inte hjälpa hela världen här.

3. Socialdemokraterna har även berättat att statsskulden kan höjas. Ok. Vilka betalar detta? Var tas pengarna till det ifrån senare? Jo, väldigt enkelt, kommuner och landsting. Alla människor i Sverige som betalar skatt ska stå för de kostnader som nu kommer. Det kommer dras in på allt som går för att försöka hålla en budget och i slutänden kommer bara saker som är direkt lagstadgade att finnas kvar. Detta i ett samhälle som i rask takt tar sig framåt i utvecklingen.

Socialdemokraterna kan alltså tänka sig att ta 24 miljarder kronor från utsatta barn. Vad kommer härnäst? (Utöver statsskulden som vi låtsas att vi inte har förstått, kommer bli ett oerhört problem i framtiden.) Ålderdomshemmen? Skolorna?
Någon måste betala.

Nästa tanke är denna: Alla människor som får asyl ger kommunen de bor i ett tvåårigt etableringsstöd genom arbetsförmedlingen (om jag har förstått det rätt). Tänk då att du kommer från ett krig och mår fruktansvärt dåligt. På två år förväntar sig den svenska regeringen att du ska ha:
Lärt dig svenska.
Tagit dig förbi dina trauman och nu fungerar som en normal frisk människa ska göra.
Validerat de skolår/den utbildning du har alternativt studerat dig till ett yrke.
Skaffat dig ett arbete.
Betänk då att många av de som kommer inte har någon utbildning alls.
Betänk att det knappt finns några arbeten.

Vad händer då efter två år?
Jo, då ska kommunen ta över och betala för de personer som står utanför arbetsmarknaden och det görs genom försörjningsstöd. Grattis!
160 000 människor i år.
Hur många av dessa människor går på försörjningsstöd om tre år?

Jag har förmodligen tur som bor i en mindre kommun då många av dessa människor helst bor i större städer, så grattis Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd.
Detta må kanske vara en vinst för framtiden men innan dess har hela Sverige gått bankrutt med denna takten.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6284366