fredag 29 april 2016

Mångfalden berikar?

Ofta kommer det riktningar som säger att något är bättre än något annat. Det sista i raden av rön är att minnet blir mycket bättre av att skriva för hand. Jag säger inte emot detta för ser jag till mig själv stämmer det. Jag vet dock att det med all sannolikhet inte stämmer överens med alla andra.

Jag ser olika arbetssätt som en styrka och jag tittar då på mitt yrke.
Skulle jag tvinga alla elever att skriva för hand?
Eller med tangentbord?
Nej. Det måste anpassas till varje enskild individ även om inget bör plockas bort helt.
Det finns alltid andra sätt att arbeta på.

Ser jag till mig själv lär jag mig bäst genom att lyssna för att sedan göra det.
Få saker är så engagerande som en person vars talang är att berätta saker och då speciellt historiska sådana. Det är nämligen mitt intresse och något jag brinner för.
Andra lär sig genom något annat sinne och många gånger i en kombination av dem.
Varför då peka ut det ena eller det andra?

Jag tror inte det är bra med de skolor som helt och hållet går över på teknikens linje. Jag är dock helt emot att elever bara ska skriva för hand då jag ser en kombination av dessa som något bra. Finmotoriken får en oerhörd träning av att skriva för hand och därför behövs det med all sannolikhet andra övningar för dem som inte gör detta så ofta.
Ett fel jag upplever i samhället är att just den skrivna stilen försvinner efterhand som tekniken kryper längre ner i åldrarna och jag anser att vi måste försöka visa styrkan av båda dessa istället för att framhäva eller propsa på det ena eller andra sättet.

Vi pratar ständigt om att mångfalden berikar, alla människor är bra fast på olika sätt.
Det anser jag att vi ska fortsätta arbeta på och låta varje individ göra lite av varje.

Vill du skriva på datorn?
Gör det. Att klara av att skriva en läslig handstil bör dock vara ett minimikrav när man räknas som vuxen.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/skriva-for-hand-gor-minnet-gott