måndag 13 november 2023

Äntligen lite jävlarinamma!

I samma sekund du tog beslutet att bli förälder så tog du på dig ett livslångt ansvar.
Ett ansvar som du stenhårt ska hållas skyldig för fram tills dess att barnet är arton år.
I Italien gör man nu det som jag har önskat för Sverige under många år:
Sätt alla föräldrar ansvariga.
Beter sig ditt barn fel och är under arton år.. då står du till svars.

Jag kan se ett sätt att man slipper undan, och det är om man bevisligen har gjort allt för att få hjälp. Du har ringt polisen, socialtjänst, psykologer och andra instanser.
Du kan bevisa att du har gjort allt för att ditt barn ska fungera i samhället.
Då kan du klara dig undan den fängelsedom som borde vara självklar annars.

I Sverige, och uppenbarligen även Italien, så är problemet nu överhängande.
Ungdomar i de tidiga tonåren är gangstrar.
Knivar och skjutvapen.
Bara det faktum att man låter barn vara ute sent på vardagskvällar är en katastrof.
Var finns föräldrarna när barnen leker bärsärk vid midnatt en vardagskväll!?

Någonstans så hoppas jag att alla vaknar.
Man kan inte säga att föräldrar "gör sitt bästa" eller "inte orkar med sina barn".
Skyll inte på diagnoser, uppväxtproblem eller att ungen är bångstyrig.
Du som förälder är den som aldrig någonsin ska ge upp.
Du SKA ansvara för vad ditt barn gör.

I Italien kommer det nu bli så att föräldrarna till barnen får fängelse istället för barnen.
Helt rätt!
Då kanske föräldrarna börjar förstå vilka bekymmer deras telningar är.
Gangstrar har det funnits genom alla tider, men det blir en stor skillnad när det kryper ner i åldrarna och då våldet blir mycket grövre.
När polisen hämtar föräldrarna för att sitta av sina barns straff så kanske de börjar tänka innan.

Att skaffa barn är varken en rättighet eller en skyldighet.
Det är ett ansvar om du har bestämt dig för att skaffa dem så ta då det.
Barn ska ha mycket kärlek och fasta ramar kring vad som gäller här i livet.
Heja Italien!